Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

cycle of rebirth _ cyklus znovuzrození , (n:)
cycle per second _ cyklů za sekundu , (n:)
cycled _ obíhal , (v:)
cycled _ koloval , (v:)
cycles _ cykly , (n: pl.)
cycles/second _ cyklů za sekundu , (n:)
cycleway _ stezka pro cyklisty ,
cyclic _ kruhový , (adj:)
cyclic _ cyklický , (adj:)
cyclic disorder _ opakovaná porucha , (n:)
cyclical _ periodický , (adj:)
cyclical _ cyklický , (adj:)
cyclical deficit _ cyklický deficit , ([eko.])
cyclical influence _ opakovaný vliv ,
cyclical unemployment _ cyklická ,
cyclical unemployment _ opakovaná nezaměstnanost ,
cyclical unemployment _ cyklická nezaměstnanost , ([eko.])
cyclically _ periodicky , (adv:)
cyclically _ cyklicky , (adv:)
cycling _ cyklování , (n:)
cycling _ cyklistika , (n:)
cyclist _ cyklistka , ((female))
cyclist _ cyklista ,
cyclists _ cyklisté ,
cyclohexane _ cyklohexan , ([eko.])
cyclohexanol _ cyklohexanol , (n:)
cycloid _ cykloida , (n:)
cycloidal _ cykloidický , (adj:)
cycloidal _ cykloidní ,
cyclomorphosis _ cyklomorfóza , ([eko.])
cyclone _ cyklóna , ([eko.])
cyclone _ cyklón , (n:)
cyclonic _ cyklónový , (adj:)
cyclopaedia _ encyklopedie , (n:)
cyclopean _ kyklopský , (adj:)
cyclopedia _ encyklopedie , (n:)
cyclopedia _ naučný slovník ,
cyclopropane _ cyklopropan , (n:)
cyclops _ kyklop , (n:)
cyclostyle _ cyklostylovat , (v:)
cyclostyle _ cyklostyl ,
cyclotron _ cyklotron , (n:)
cygnet _ mladá labuť ,
Cygnus _ Cygnus ,
CYL _ see (C) You Later , ([zkr.])
cylinder _ váleček ,
cylinder _ válec , (n:)
cylinder block _ blok motoru , (n:)
cylinder head _ hlava motoru , (n:)
cylinder press _ tlak ve válci , (n:)
cylinders _ válce , (n:)
cylindric _ cylindrický , (adj:)
cylindric _ válcový , (adj:)
cylindrical _ válcovitý , (adj:)
cyma _ kyma ,
cymbal _ činel , (n:)
cymbalist _ činelista ,
cymbalo _ cimbál , (n:)
cymograph _ kymograf ,
cynic _ cynik , (n:)
cynical _ cynický , (adj:)
cynically _ cynicky , (adv:)
cynicism _ cynismus , (n:)
cynics _ cynikové ,
cynodont _ špičák , (n:)
cynosure _ vodítko ,
cynosure _ střed pozornosti ,
cynosure _ střed zájmu ,
Cynthia _ Cynthia , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
cypher _ znak , (n:)
cypher _ šifra , (n:)
cypher _ cifra , (n:)
cypress _ cypřiš ,
cypresses _ cypřiše , (n: [bio.] pl.)
Cyprian _ Cyprian , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Cyprian _ kyperský , (adj:)
Cyprian _ Kypřan , (n:)
Cyprus _ Kypr , (n: [jmén.])
Cyrano de Bergerac _ Cyráno z Bergeracu ,
Cyril _ Cyril ,
Cyril _ mužské křestní jméno , (n: [male] [jmén.])
Cyrillic _ cyrilice , (n:)
Cyrillic _ azbukový , (adj:)
Cyrillic _ Cyrilský , (adj:)
Cyrus _ Cyrus , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
cyst _ cysta , (n:)
cysteine _ cystein ,
cystic _ cystický , (adj:)
cystic fibrosis _ cystická fibróza , (n:)
cystine _ cystin , (n:)
cystitis _ cystitida , (n:)
cystoparalysis _ cystoparalýza ,
cystoplegia _ cystoplegie , (n:)
cytidine _ cytidin , (n:)
cytochrome _ cytochrom , (n:)
cytochromoxidase test _ cytochromoxidázový test (mikrobiologie) , ([eko.])
cytogenesis _ vznik a vývoj buněk ,
cytogenetic _ cytogenetický ,
cytological _ cytologický , (adj:)
cytologist _ cytolog , (n:)
cytology _ cytologie , (n:)
cytolysis _ cytolýza ,
cytomegalovirus _ herpes virus ,
cytoplasm _ cytoplasma , (n:)
cytoplasmatic _ cytoplasmatický , (adj:)
cytoplasmic _ cytoplazmatický , (adj:)
cytosine _ cytosin ,
cytotoxic _ cytotoxický , (adj:)
czar _ car , (n:)
czarina _ carevna , (n:)
czarist _ carský , (adj:)
czaristic _ carský , (adj:)
czaritza _ carevna , (n:)
Czech _ Czech , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Czech _ čeština ,
Czech _ Čech , (n:)
Czech _ česky , (adv:)
Czech _ český , (adj:)
Czech language _ čeština ,
Czech Republic _ Česká republika , ([zem.] n:)
Czech woman _ Češka ,
Czechia _ Česko , ([zem.] n:)
Czechoslovak _ Čechoslovák , (n:)
Czechoslovak _ Českoslovák , (n:)
Czechoslovak _ československý , (adj:)
Czechoslovakia _ Československo ,
Czechoslovakian _ Čechoslovák , (n:)
Czechoslovakian _ československý , (adj:)
Czechs _ Češi ,
Czerniak _ Czerniak , (n: [jmén.]) , (příjmení)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line