Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

cannily _ mazaně , (adv:)
canniness _ šetrnost , (n:)
canniness _ skromnost , (n:)
canniness _ rozvážnost , (n:)
canning _ konzervace ,
cannoli _ smažená rolka , (n:) , (z lístkového těsta, plněná sladkým krémem)
cannon _ dělo ,
cannonade _ kanonáda , (n:)
cannonade _ dělostřelba , (n:)
cannonball _ dělová koule , (n: [tech.])
cannoneer _ dělostřelec , (n:)
cannoneer _ kanonýr , (n:)
cannons _ děla ,
cannot _ nemůžete ,
cannot _ nemůžeš ,
cannot _ nemohu ,
cannot _ nemůžeme ,
cannot _ nemohou ,
cannot _ neumí ,
cannot _ nemůže ,
cannot get to sleep _ nemoci usnout ,
cannula _ kanyla , (n:)
canny _ klidný , (adj:)
canny _ mazaný , (adj:)
canny _ šikovný ,
canoe _ kánoe , (n:)
canoe _ jet v kánoi , (v:)
canoeing _ kanoistika , (n:)
canoeist _ kanoista , (n:)
canoes _ kánoe , (pl.)
canoes _ kánoje ,
canola _ druh rostliny , (n:) , (používá se na produkci oleje, příbuzná řepce olejce)
canon _ kanovník , (n:)
canon _ kanonický , (adj:)
canon _ kanon , (n:)
canon law _ kanonické právo ,
canon law _ církevní právo ,
canonic _ kanonický , (adj:)
canonical _ kanonický , (adj:)
canonical age _ kanonický věk ,
canonically _ kanonicky , (adv:)
canonisation _ svatořečení , (n:)
canonisation _ kanonizace , (n:)
canonise _ svatořečit , (v:)
canonised _ svatořečen , (v:)
canonization _ kanonizace , (n:)
canonization _ svatořečeně ,
canonize _ svatořečit , (v:)
canonize _ kanonizovat , (v:)
canonized _ svatořečil , (v:)
canonized _ kanonizoval , (v:)
canonry _ kanovnictví , (n:)
canonry _ kanonikát , (n:)
canons _ kánony , (n: pl.)
canopies _ baldachýny , (n: pl.)
canopies _ nebesa postelí ,
canopy _ kryt kabiny letadla ,
canopy _ baldachýn ,
canopy _ plátěná stříška , (n:)
canopy _ nebesa , (n:) , (baldachýn)
canopy _ vrchlík padáku , (n: [let.])
canopy bed _ postel s nebesy , (n:)
canorous _ zpěvný , (adj:)
canorous _ melodický , (adj:)
cans _ bubny , (n: pl.)
cans _ konzervy , (n: pl.)
cans _ sudy , (n: pl.)
cans _ konve , (n: pl.)
cans _ plechovky , (n: pl.)
cant _ hantýrka ,
cant _ nakloněný , (adj:)
cant _ náklon ,
cant _ úkos ,
cant _ šikmý , (adj:)
cant _ zkosit ,
cant _ zkosený , (adj:)
cant _ žargon , (n:)
cant _ lísavá řeč ,
cant _ sklon , (n:)
cant _ převýšení , (n:)
cant over _ převrátit , (v:)
cant over _ převrhnout se ,
cantabile _ zpěvně ,
cantaloupe _ druh melounu ,
cantankerous _ tvrdohlavý ,
cantankerous _ svárlivý ,
cantankerous _ hašteřivý ,
cantankerous _ nevrlý ,
cantankerous _ mrzutý ,
cantankerously _ mrzutě ,
cantankerously _ tvrdohlavě ,
cantankerously _ nevrle ,
cantankerousness _ tvrdohlavost ,
cantankerousness _ svárlivost ,
cantankerousness _ mrzutost ,
cantankerousness _ nevrlost ,
cantata _ kantáta , ([hud.])
canted _ nakloněný , (adj:)
canteen _ kantýna , (n:)
canteen _ závodní jídelna ,
canteen _ menza ,
canteen _ jídelna , , (závodní)
canter _ cval ,
canter _ mírný běh , (n:)
canter _ klusat , (v:)
canter _ mírně běžet , (v:)
canterbury _ stojan na noviny ,
canterbury _ stojan na časopisy ,
Canterbury _ Canterbury , (n: [jmén.]) , (příjmení)
canthus _ oční koutek ,
canticle _ hymnus , (n:)
cantilever _ konzola , ([tech.])
cantilever _ konzolový nosník , ([tech.])
cantilevered _ upevněný na konzole ,
cantle _ zadní rozsocha (část) sedla , (n:)
canto _ část básně ,
canton _ kanton , (n:)
cantonal _ kantonální , (adj:)
Cantonese _ Kantonský , (adj:)
Cantonese _ Kantonské nářečí ,
cantonment _ kantonování , (n:)
cantons _ kantony , (n: pl.)
cantor _ kantor , (n:)
cantors _ kantoři ,
canuck _ frankokanaďan ,
Canuck _ Kanaďan , (n:)
canuck _ francouz ,
Canute _ Canute , (n: [jmén.]) , (příjmení)
canvas _ plátěný , (adj:)
canvas _ plachtoví ,
canvas _ plachtovina ,
canvas _ kreslící plocha , (n: [it.])
canvas _ kanafas ,
canvas _ plátno , (n: [it.])
canvases _ plátna ,
canvass _ získávat hlasy ,
canvass _ diskutovat ,
canvass _ agitovat ,
canvass _ agitace ,
canvassed _ přesvědčený agitací ,
canvassed _ ovlivněný agitací ,
canvassed _ ovlivněný/přesvědčený agitací ,
canvasser _ skrutátor , ([amer.])
canvasser _ agitátor ,
canvassers _ agitátoři ,
canvasses _ agituje ,
canvassing _ nábor ,
canvassing _ agitace ,
canyon _ kaňon ,
canyons _ kaňony ,
can t _ neumím ,
can t make head nor tail of something _ nenacházet smysl , ([fráz.])
can´t _ nedovedu , (v:)
can´t _ nemůže ,
caoutchouc _ kaučukový , (adj:)
caoutchouc _ kaučuk , (n:)
cap _ čepka , (n:)
cap _ čepec , (n:)
cap _ víčko , (n:)
cap _ uzávěr , (n:)
cap _ baret , (n:)
CAP _ Společná zemědělská politika , , (program Evropské Unie)
cap _ klobouček , (n:)
CAP _ hlídkový let , ([voj.])
CAP _ dobrovolnická organizace pro ochranu vzdušného prostoru USA a vzdělávání v oboru letectví ,
cap _ čepička ,
cap _ čapka ,
cap _ čepice ,
cap-a-pie _ od hlavy k patě ,
capabilities _ schopnosti ,
capability _ způsobilost , (n:)
capability _ schopnost ,
capable _ talentovaný , (adj:)
capable _ schopný , (adj: [obec.] 5 5) , (~ of something = schopný čeho)
capable _ schopen , (adj: [obec.] 6 5) , (~ of something = schopen čeho)
capably _ šikovně , (adv:)
capably _ schopně , (adv:)
capacious _ rozměrný , (adj:)
capacious _ prostorný , (adj:)
capacious _ obsáhlý , (adj:)
capacious _ objemný , (adj:)
capacious memory _ obsáhlá paměť ,
capaciousness _ prostornost , (n:)
capaciousness _ objemnost , (n:)
capacitance _ kapacitance , (n:)
capacitance _ kapacitní odpor ,
capacitate _ uschopnit , (v:)
capacitate _ kvalifikovat , (v:)
capacities _ kapacity , (n: pl.)
capacitive _ kapacitní ,
capacitor _ kondenzátor , (n: [tech:])
capacitors _ kondenzátory , (n: pl.)
capacity _ únosnost , (n:)
capacity _ objem , (n:)
capacity _ objem, schopnost , ([eko.])
capacity _ kapacita ,
capacity _ schopnost ,
capacity utilization _ vytížení , (n:)
caparison _ čabraka , (n:)
cape _ mys , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line