Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

crossings _ křížení , (pl.) , (n:)
crossly _ naštvaně , (adv:)
crossness _ rozmrzelost , (n:)
crossness _ rozladěnost , (n:)
crossover _ přesah , (n:)
crossover _ překřížení ,
crossover _ míšení , (n:)
crossover _ přejezd , (n:)
crosspatch _ mrzout , (n:)
crosspatch _ bručoun , (n:)
crosspiece _ příčník , (n:)
crossroad _ křižovatka , (n:)
crossroad _ rozcestí ,
crossroads _ rozcestí ,
crossroads _ křižovatka ,
crosstalk _ nežádoucí signál ,
crosstie _ pražec , (n:)
crosstown _ napříč městem ,
crosswalk _ přechod pro chodce ,
crossway _ křižovatka , (n:)
crossways _ úhlopříčně ,
crossways _ diagonálně ,
crosswind _ boční vítr ,
crosswise _ křížem , (n:)
crosswise _ příčně ,
crossword _ křížovka , (n:)
crossword puzzle _ křížovka , (n:)
crosswords _ křížovka , (n:)
crotch _ rozkrok , (n:)
crotch _ dvoják , (n:)
crotchet _ čtvrťová nota , (n:)
crotchetiness _ mrzoutství , (n:)
crotchety _ mrzoutský , (adj:)
crotchety _ bručounský , (adj:)
croton _ kroton , (n:)
crouch _ přikrčení , (n:)
crouch down _ přikrčit se ,
crouched _ dřepl ,
crouched _ zaklekl ,
crouched _ přikrčený ,
crouched _ nahrbený ,
crouched _ dřepnul ,
crouched _ zakleknul ,
crouching _ v podřepu ,
crouching _ krčící se ,
croup _ záškrt , (n:)
croupier _ krupiér , (n:)
croupy _ záškrtový , (adj:)
crow _ sochor , (n:)
crow _ megera , (n:)
crow _ krákorat , (v:)
crow _ krákat , (v:)
crow _ kokrhání , (n:)
crow _ kokrhat , (v:)
crow _ páčidlo ,
crow _ jásat , (v:)
crow _ vrána , (n:)
crow s nest _ strážní koš ,
crow s nest _ stožárový koš ,
crow s-nest _ strážní koš ,
Crow; Crows (Crow Indians) _ Vrána (Vraní Indián); Vrány (Vraní Indiáni) , (n:) , (kmen v USA)
crowbar _ sochor , (n:)
crowbar _ páčidlo ,
crowd _ tlačenice , (n:)
crowd _ kompars , (n:)
crowd _ dav , (n:)
crowd _ zástup ,
crowd out _ vytlačit , (v:)
crowd together _ namačkat , (v:)
crowd together _ nahromadit , (v:)
crowded _ nacpaný , (adj:)
crowded _ zaplněný , (adj:)
crowded _ přeplněný , (adj:)
crowded _ přelidněný , (adj:)
crowding _ shlukování , (n:)
crowding _ nával , (n:)
crowding in _ vtahování , ([eko.])
crowding out _ nevpustit dovnitř , ([eko.])
crowding-in effect. _ efekt vstupu , ([eko.])
crowding-out effect _ fekt nevpuštění dovnitř , ([eko.])
crowds _ davy , (n: pl.)
crowfoot _ pryskyřník , (n:)
crowfoot _ šipka na výkresu ,
crowing _ kokrhající , (adj:)
Crowley _ Crowley , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
crown _ korunka , (n:)
crown _ dovršit , (v:)
crown _ korunovat , (v:)
crown _ koruna ,
crown _ Kč ,
crown jewels _ korunovační klenoty ,
crown prince _ následník trůnu ,
crown prince _ korunní princ ,
crown princess _ korunní princezna , (n:)
crowned _ korunovaný , (adj:)
crowning _ dokonalý , (adj:)
crowning _ vrcholný , (adj:)
crowning _ korunuje ,
crowns _ koruny , (n: pl.)
crows _ vrány , (n: pl.)
crozier _ biskupská berla , (n:)
CRP _ obvyklé plány na redukci , ([eko.])
CRPG _ Character (or computer) Role Playing Game , ([zkr.])
CRRES _ Combined Release and Radiation Effects Satellite , ([zkr.] [voj.])
CRS _ Can t Remember S--- , ([zkr.])
crucial _ velmi důležitý ,
crucial _ klíčový , (adj:)
crucial _ zásadní ,
crucial _ rozhodující , (adj:)
crucial _ kritický , (adj:)
crucially _ rozhodně , (adv:)
crucially _ kriticky , (adv:)
cruciate _ křížový , (adj:)
crucible _ tyglík , (n:)
crucible _ kelímek , (n:)
crucible _ tavicí kotlík ,
cruciferous _ nesoucí kříž ,
crucifiable _ schopný ukřižování , (n:)
crucifiable _ pranýřovatelný , (adj:)
crucified _ ukřižovaný , (adj:)
crucifix _ krucifix , (n:)
crucifix _ kříž ,
crucifixion _ ukřižování , (n:)
cruciform _ křížovitý , (adj:)
crucify _ ukřižovat , (v:)
crud _ sníh, na kterém se nedá lyžovat , (n:)
crud _ odporná hmota , (n:)
crud _ nevolnost , (n:)
crud _ mléčná syrovátka , (n:)
crud _ tvaroh , (n:)
crud _ sraženina , (n:)
crude _ hrubý , (adj:)
crude _ neopracovaný , (adj:)
crude _ nehotový , (adj:)
crude _ ropa ,
crude _ primitivní ,
crude _ surová nafta ,
crude _ syrový , (adj:)
crude _ nezažitý , (adj:)
crude _ nezpracovaný , (adj:)
crude _ neomalený , (adj:)
crude _ surový ,
crude _ sprostý ,
crude mixture _ surová směs ,
crude opinions _ nehotový názor ,
crude quantity theory _ hrubá kvantitativní teorie , ([eko.])
crudely _ odhadem , (adv:)
crudely _ hrubě , (adv:)
crudeness _ syrovost , (n:)
crudeness _ surovost , (n:)
crudeness _ neotesanost , (n:)
crudeness _ nehotovost , (n:)
crudeness _ hrubost , (n:)
cruder _ méně zpracovaný ,
crudest _ nejhrubší , (adj:)
crudest _ nezpracovaný , (adj:)
crudity _ surovost , (n:)
cruel _ ukrutný , (adj:)
cruel _ surový , (adj:)
cruel _ krutý ,
crueller _ krutější , (adj:)
cruellest _ nejkrutější , (adj:)
cruelly _ krutě , (adv:)
cruelness _ krutost , (n:)
cruelty _ surovost , (n:)
cruelty _ ukrutnost , (n:)
cruelty _ krutost , (n:)
cruet _ karafa , (n:)
cruft _ nadbytečný zdrojový kód programu , (n: [slang.] [it.])
Cruickshank _ Cruickshank , (n: [jmén.]) , (příjmení)
cruise _ křižování ,
cruise _ plavit se , (v:)
cruise _ plavba , (n:)
cruise _ křižovat , (v:)
cruise missile _ střela s plochou dráhou letu , (n: [voj.])
cruised _ křižoval , (v:)
cruiser _ křižník , (n:)
cruiserweight _ polotěžká váha , (n:)
cruising _ křižování , (n:)
cruising _ brázdění , (n:)
cruising for a bruising _ řikat si o rvačku ,
cruller _ preclík , (n:)
crumb _ střída , (n:)
crumb _ drobeček , (n:)
crumb _ drobit ,
crumb _ nadrobit ,
crumb _ strouhanka ,
crumb _ špetka , (n:)
crumb _ drobek , (n:)
crumble _ rozpadat , (v:)
crumble _ rozdrolit , (v:)
crumble _ rozdrobit , (v:)
crumble _ nadrobit , (v:)
crumble _ hroutit , (v:)
crumble _ drolit , (v:)
crumble _ drobit , (v:)
crumbled _ rozpadal , (v:)
crumbled _ rozdrolil , (v:)
crumbled _ rozdrobený , (adj:)
crumbled _ hroutil , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line