Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

croaked _ krákoral , (v:)
croaker _ skřehotal , (v:)
croaker _ krákal , (v:)
croaker _ felčar , (n:)
croaky _ skřehotavý , (adj:)
Croat _ chorvatština , (n:)
Croat _ Chorvat ,
Croatia _ Chorvatsko , ([zem.] n:)
Croatian _ chorvatština , (n:)
Croatian _ chorvatský , (adj:)
Croatian _ Chorvat ,
croatian _ chorvatka ,
crochet _ háčkovat , (v:)
crochet _ háčkování , (n:)
crock _ hliněný hrnec , (n:)
crocked _ nadrátovaný , (adj:)
crocked _ namazaný , (adj:)
crocked _ nadraný , (adj:)
crockery _ nádobí ,
Crockett _ Crockett , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
crocodile _ krokodýl , (n:)
crocodile tears _ falešný smutek ,
crocodiles _ krokodýli ,
crocodilian _ krokodýlí ,
crocus _ šafrán , (n:)
crocus _ krokus , (n:)
croft _ záhumenek , (n:)
croft _ bělidlo ,
crofter _ skotský farmář ,
crofts _ záhumenky , (n: pl.)
croissant _ rohlík , (n:)
croissant _ croissant , (n:)
croissants _ francouzské rohlíky ,
croissants _ croissanty ,
cromlech _ kromlech ,
Cromwell _ Cromwell , (n: [jmén.]) , (příjmení)
crone _ bába , (n:)
cronies _ staří přátelé ,
crony _ blízký přítel ,
cronyism _ rodinkaření ,
cronyism _ bratříčkování , (n:)
crook _ darebák , (n:)
crook _ háček , (n:)
crook _ hák , (n:)
crook _ podvodník ,
crook _ kriminálník , (n: [hovor.])
crooked _ zahnutý , (adj:)
crooked _ pokřivený , (adj:)
crooked _ ohnutý , (adj:)
crooked _ nepoctivý ,
crooked _ křivý ,
crookedly _ křivě ,
crookedness _ pokřivenost , (n:)
crookedness _ pokroucenost , (n:)
crooks _ podvodníci , (n: pl.)
croon _ pozpěvovat si ,
croon _ broukat si ,
crooner _ zpěvák balad ,
crop _ sklidit , (v:)
crop _ plodina , (n:)
crop _ oříznout , (v:)
crop _ ořezat , (v:)
crop _ osekat , (v:)
crop _ žeň ,
crop _ odřezávat , (v:)
crop _ úroda ,
crop _ sklizeň ,
crop out _ vyčnívat , (v:)
crop out _ vycházet na povrch ,
crop up _ vynořit se , (v:)
crop up _ proniknout na povrch ,
crop year _ rok sklizně ,
crop-dusting _ letecké práškování , (n:)
cropped _ zkrácený , (adj:)
cropper _ odřezávač , (n:)
cropping _ sklízení , (n:)
cropping _ přestřihování , (n:)
cropping _ odřezávání , (n:)
crops _ výnos , (n:)
crops _ plodiny , (n: pl.)
crops _ sklizně ,
croquet _ kroket ,
croquette _ kroketa ,
croquette potatoes _ krokety ,
crore _ 10 milionů rupií ,
Crosby _ Crosby , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
crosier _ biskupská berla , (n:)
cross _ zkřížit , (v:)
cross _ přeškrtnout , (v:)
cross _ přeškrtat , (v:)
cross _ překřížit , (v:)
cross _ překřížení , (n:)
cross _ protínat , (v:)
cross _ protnutí , (n:)
cross _ protnout , (v:)
cross _ křížit , (v:)
cross _ křížek , (n:)
cross _ pokřižovat , (v:)
cross _ křížový , (adj:)
cross _ rozmrzelý , (adj:)
cross _ zkřížený , (adj:)
cross _ křížem ,
cross _ přetínat , (v:)
cross _ přestupovat ,
cross _ přestoupit ,
cross _ přejíždět ,
cross _ přejít ,
cross _ přejet ,
cross _ kříž ,
cross country _ terénní , (adj:)
cross country _ přespolní , (adj:)
cross drainage _ křížová drenáž , ([eko.])
cross fertilize _ křížení , (n)
cross my heart and hope to die _ slibuji na svou čest ,
cross off _ vyškrtnout , (v:)
cross off _ odškrtnout , (v:)
cross oneself _ pokřižovat se ,
cross out _ vyškrtat , (v:)
cross out _ přeškrtat , (v:)
cross over Jordan _ zemřít ,
cross over to the other side _ zemřít ,
cross paths _ potkat , (v:)
cross product _ vektorový součin , (n: [mat.])
cross section _ průřez , (n:)
cross section _ příčný řez ,
cross someone _ naštvat někoho ,
cross that bridge when I come to it _ udělat rozhodnutí ve správný čas ,
cross-bred _ míšenec , (n:)
cross-bred _ zkřížený , (adj:)
cross-bred _ křížený , (adj:)
cross-check _ přezkoumat , (v:)
cross-compliance _ vzájemné vyhovění , ([eko.])
cross-country _ terénní , (adj:)
cross-country _ přespolní , (adj:)
cross-country skis _ běžky ,
cross-examination _ krizový výslech ,
cross-examine _ podrobit křížovému výslechu ,
cross-examined _ křížově vyslýchán ,
cross-examiner _ vyšetřovatel , (n:)
cross-eye _ šilhavost , (n:)
cross-eyed _ šilhavý , (adj:)
cross-fertilisation _ oplodnění , (n:)
cross-fertilization _ křížové oplodnění , (n:)
cross-fertilize _ oplodnit křížem ,
cross-fertilize _ být oplodněn křížem ,
cross-grained _ nevrlý , (adj:)
cross-grained _ s příčnými vlákny ,
cross-hatching _ šrafování , (n:)
cross-legged _ se zkříženýma nohama , (n:)
cross-legged _ nohu přes nohu ,
cross-link _ příčná vazba ,
cross-pollinate _ opylovat křížem ,
cross-pollination _ opylení křížem ,
cross-question _ vyslýchat , (v:)
cross-refer _ odkázat na něco ,
cross-reference _ odkaz , (n:)
cross-referencing _ vzájemné odkazování , (n:)
cross-section _ průřez , (n:)
cross-sectional _ příčný , (adj:)
cross-sectional _ průřezový , (adj:)
cross-sectional dispersion _ příčná disperze (hydrosystém) , ([eko.])
cross-stitch _ křížový steh ,
cross-town _ vedoucí napříč městem ,
crossable _ překročitelný , (adj:)
crossbar _ příčka , (n:)
crossbeam _ rozpěra , (n:)
crossbill _ křivonoska , (n:)
crossbones _ smrtihlav , (n:)
crossbones _ zkřížené hnáty ,
crossbow _ samostříl , (n:)
crossbow _ kuše , (n:)
crossbred _ míšenec , (n:)
crossbred _ zkřížený , (adj:)
crossbred _ křížený , (adj:)
crossbred _ hybridní , (adj:)
crossbreed _ míšenec , (n:)
crossbreed _ kříženec , (n:)
crossbreeding _ křížení , (n:)
crosscheck _ přezkoumat , (v:)
crosscheck _ prověřit , (v:)
crosscut _ příčný řez ,
crosscut _ procházet napříč ,
crosse _ raketa na lakros ,
crossed _ přeškrtnutý , (adj:)
crossed _ přešel ,
crosser _ proklad , (n:)
crosses _ překlenuje , (v:)
crosses _ přechází , (v:)
crosses _ protíná , (v:)
crossfire _ křížová palba , (n:)
crosshatch _ vyšrafovat , (v:)
crosshatch _ šrafovat , (v:)
crosshatch _ šrafování , (n:)
crosshatching _ šrafování , (n:)
crosshead _ křížák , (n:)
crosshead _ křížová hlava ,
crossheading _ mezititulek , (n:)
crossing _ přechod ,
crossings _ překročení , (pl.) , (n:)
crossings _ přejezdy , (n: pl.)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line