Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

countenance _ nálada , (n:)
counter _ kontr ,
counter _ počitadlo ,
counter _ počitač ,
counter _ čítač ,
counter _ pult ,
counter-attack _ protiútok , (n:)
counter-blow _ protiúder ,
counter-claim _ protipohledávka , (n:)
counter-claim _ protinárok , (n:)
counter-culture _ kultura mimo oficiálního rámce ,
counter-insurgency _ vládní potlačení vzpoury ,
counter-intelligence _ kontrašpionáž ,
counter-intuitive _ neintuitivní , (adj:)
counter-offensive _ protiofenzíva , (n:)
counter-productive _ kontraproduktivní , (adj:)
counter-productive adj _ protichůdný ,
counter-productive adj _ rozporný ,
counter-productive adj _ kontraproduktivní ,
counter-revolution _ kontrarevoluce , (n:)
counter-revolutionary _ kontrarevoluční , (adj:)
counter-revolutionary _ kontrarevolucionář , (n:)
counter-tenor _ vysoký tenor ,
counteract _ mařit , (v:)
counteract _ jednat proti ,
counteract _ klást odpor ,
counteraction _ protiopatření , (n:)
counteraction _ protiakce , (n:)
counteraction _ neutralizace , (n:)
counteractive _ opačný , (adj:)
counterargument _ protiargument , (n:)
counterattack _ protiútok , (n:)
counterbackwater dike _ zpětná hráz , ([eko.])
counterbalance _ protiváha , (n:)
counterbalanced _ vyvážený , (adj:)
counterbalancing _ vyvažování , (n:)
counterblast _ energický protest ,
counterblow _ protiúder , (n:)
counterbore _ válcově zahloubit ,
counterbore _ válcové zahloubení ,
counterchange _ zaměnit , (v:)
counterchange _ vystřídat , (v:)
countercharge _ protižaloba , (n:)
countercheck _ překontrolování , (n:)
countercheck _ překontrolovat , (v:)
counterclaim _ protipohledávka , (n:)
counterclaim _ protinárok , (n:)
counterclockwise _ levotočivý , (adj:)
counterculture _ kultura mimo oficiálního rámce ,
counterculture _ podzemní kultura ,
counterculture _ alternativní kultura ,
countercurrent _ protiproud , (n:)
countered _ vyvažoval , (v:)
countered _ odporoval , (v:)
countered _ kontroval , (v:)
countered _ čelil , (v:)
counterespionage _ kontrarozvědka , (n:)
counterespionage _ kontrašpionáž ,
counterexample _ protipříklad , (n:)
counterexamples _ protipříklady , (n: pl.)
counterfeit _ podvrh , (n:)
counterfeit _ padělek , (n:)
counterfeit _ padělat , (v:)
counterfeiter _ podvodník , (n:)
counterfeiter _ padělatel , (n:)
counterfeiter _ falšovatel , (n:)
counterfeiting _ padělání , (n:)
counterfeiting _ falšování , (n:)
counterfire _ protipalba ,
counterfire _ odvetná palba ,
counterflow _ protiproud , (n:)
counterfoil _ stvrzenka , (n:)
counterglow _ protisoumrak , (n:)
countering _ vyvažování , (n:)
countering _ kontrování , (n:)
countering _ čelení , (n:)
counterinsurgency _ vládní potlačení vzpoury ,
counterintelligence _ kontrarozvědka , (n:)
counterintelligence _ kontrašpionáž ,
counterintuitive _ neintuitivní , (adj:)
counterman _ prodavač , (n:)
countermand _ zrušit , (v:)
countermand _ stornovat , (v:)
countermand _ odvolat , (v:)
countermand _ anulovat , (v:)
countermarch _ pochod proti směru ,
countermeasure _ protiopatření , (n:)
countermine _ podkop , (n:)
countermove _ protitah ,
counteroffensive _ protiofenziva , (n:)
counteroffer _ protinabídka , (n:)
counterpane _ přehoz na postel ,
counterpart _ protějšek ,
counterparts _ protějšky , (n: pl.)
counterparts _ doplňky , (n: pl.)
counterplea _ námitky , (n:)
counterpoint _ kontrapunkt , (n:)
counterpoise _ vyvážit , (v:)
counterpoise _ protiváha , (n:)
counterpressure _ protitlak , (n:)
counterproductive _ brzdící , (adj:)
counterproductive _ kontraproduktivní , (adj:)
counterproposal _ protinávrh , (n:)
counterproposal _ protinabídka , (n:)
counterpunch _ protiúder , (n:)
counterrevolution _ kontrarevoluce , (n:)
counterrevolutionary _ kontrarevoluční , (adj:)
counterrevolutionary _ kontrarevolucionář , (n:)
counters _ pulty , (n: pl.)
counters _ odporuje , (v:)
counters _ čelí , (v:)
countersign _ ratifikovat , (v:)
countersignature _ kontrasignatura , (n:)
countersigned _ stvrzený , (adj:)
countersigned _ ratifikovaný , (adj:)
countersink _ zahloubit , (v:)
counterspy _ kontrarozvědčík , (n:)
counterstrike _ protiúder , (n:)
countersunk _ zapuštěný , (adj:)
countertenor _ vysoký tenor ,
countertenor _ alt , (n:)
countertrade _ výměnný obchod ,
countervail _ vyrovnat se , (v:)
counterweight _ vyvážit , (v:)
counterweight _ protiváha , (n:)
countess _ hraběnka , (n:)
counties _ hrabství , (pl.)
counting _ počítání , (n:)
countless _ nespočetný , (adj:)
countless _ nesčetný , (adj:)
countor furrow irrigation zone _ přeronový pás , ([eko.])
countries _ země , (pl.)
countrified _ vesnický , (adj:)
countrified _ venkovský , (adj:)
country _ selský , (adj:)
country _ vlast , (n:)
country _ stát ,
country _ venkov ,
country _ kraj ,
country _ země ,
country chalet _ chata ,
country cottage _ chata ,
country music _ lidová hudba , (n:)
countryfied _ venkované ,
countryman _ venkovan , (n:)
countryman _ krajan , (n:)
countryman _ rodák , (n:)
countrymen _ venkované ,
countrymen _ krajané ,
countryside _ příroda ,
countryside _ venkov ,
countryside _ krajina ,
Countryside Act _ Countryside Act , ([eko.])
countryside and community attributes _ vlastnosti krajiny a komunity , ([eko.])
Countryside Commission _ Countryside Commission , ([eko.])
countrywide _ celonárodně ,
countrywoman _ krajanka ,
counts _ počítá , (v:)
county _ hrabství , (n:)
county seat _ okresní město ,
county seat _ krajské město ,
coup _ puč , (n:)
coup _ bravurní kousek ,
coup de grace _ rána z milosti ,
coupe _ kupé ,
couple _ spojit , (v:)
couple _ pojit , (v:)
couple _ dvojice , (n:)
couple _ spojovat , (v:)
couple _ spojit se ,
couple _ spárovat , (v:)
couple _ párovat , (v:)
couple _ manželé ,
couple _ pár ,
couple on _ připojit , (v:)
coupled _ spřažený , (adj:)
coupler _ spojovač , (n:)
coupler _ odbočnice , (n:)
coupler _ konektor , (n:)
coupler _ spojka , (n:)
coupler _ vazební člen , (n:)
coupler _ rychlospojka , (n:)
couples _ páry , (n: pl.)
couplet _ dvojverší , (adj:)
coupling _ propojení , (n:)
coupling _ párování , (n:)
coupling _ vazba , (n:)
coupon _ tiket , (n:)
coupon _ kupon, poukázka , ([eko.])
coupon _ bon , (n:)
coupon _ kupon ,
coupon bond _ kuponová obligace ,
coupon rate _ kuponová sazba ,
coupons _ kupóny , (n: pl.)
courage _ odvaha , (n:)
courageous _ odvážný ,
courageously _ statečně , (adv:)
courageousness _ statečnost , (n:)
courageousness _ odvážnost , (n:)
courgette _ cuketa , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line