Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

contrived _ zvládnutý , (adj:)
contrived _ zinscenovaný , (adj:)
contrived _ zaranžovaný , (adj:)
contrived _ nepřirozený , (adj:)
contrived _ dokázaný , (adj:)
contriver _ výrobce , (n:)
control _ řídící , (adj:)
control _ vláda , (n:)
control _ vedení , (n:)
control _ správa , (n:)
control _ regulace , (n:)
control _ ovládat , (v:)
control _ ovládání , (n:)
control _ kontrolovat , (v:)
control _ kontrolní , (adj:)
control _ kontrola , (n:)
control _ dozor , (n:)
control _ řízení ,
control _ řídit ,
control error _ regulační odchylka , (n: [tech.])
control loop _ řídící smyčka , (n: [tech.])
control loop _ zpětnovazební smyčka , (n: [tech.])
Control of Pollution Act _ Control of Pollution Act , ([eko.])
control room _ velín , (n:)
control tower _ řídicí letištní věž ,
control tower _ kontrolní věž ,
controll end well _ koncová regulační šachtice , ([eko.])
controllability _ ovladatelnost , (n:)
controllable _ říditelný , (adj:)
controllable _ regulovatelný , (adj:)
controllable _ kontrolovatelný , (adj:)
controlled _ řízený ,
controlled economy _ kontrolovaná (řízená) ekonomika , ([eko.])
controlled variable _ regulovaná veličina , ([tech.])
controller _ řadič ,
controller _ vedoucí , (adj:)
controller _ revizor , (n:)
controller _ kontrolér , (n:)
controller _ kontrolor , (n:)
controller _ dozorce ,
controller _ ovládač , (n:)
controller _ regulátor , (n: [tech.])
controllers _ kontrolor , (n:)
controllers _ řadiče ,
controllership _ dohled , (n:)
controllership _ úřad kontrolora ,
controllership _ úřad dozorce ,
controlling _ řídicí , (adj:)
controlling _ kontrolování , (n:)
controlling interest _ kontrolní balík akcií ,
controlling interest _ majorita akcií ,
controls _ řízení , (pl.) , (n:)
controls _ kontroly , (n: pl.)
controversial _ sporný ,
controversialist _ polemik , (n:)
controversially _ sporně , (adv:)
controversially _ kontroverzně , (adv:)
controversy _ kontroverze , (n:)
controversy _ spor , (n:)
controversy _ polemika , (n:)
controvert _ vyvracet , (v:)
controvert _ popírat , (v:)
controvertible _ sporný , (adj:)
contumacious _ kontumační , (adj:)
contumacy _ kontumace , (n:)
contumelious _ urážlivý , (adj:)
contumelious _ potupný , (adj:)
contumelious _ zpupny , (adj)
contumely _ urážka , (adv:)
contuse _ pohmoždit , (v:)
contusion _ pohmožděnina , (n:)
conundrum _ hlavolam , (n:)
conundrum _ hádanka , (n:)
conurbation _ sídelní aglomerace , ([eko.])
conurbation _ městská aglomerace ,
convalesce _ zotavovat se , (v:)
convalesce _ uzdravovat se , (v:)
convalescence _ rekonvalescence , (n:)
convalescent _ zotavující se ,
convalescing _ zotavující se ,
conve to _ dopravovat , (v:)
convect _ vést např. teplo ,
convection _ proudění , (n:)
convection _ konvekce , (n:)
convection effect _ konvekční jev , ([eko.])
convection flowing _ konvekční proudění , ([eko.])
convectional _ konvekční , (adj:)
convective _ konvektivní , (adj:)
convector _ konvektor , (n:)
convector _ topné těleso ,
convenants _ druh dobrovolných smluv , ([eko.])
convene _ svolat ,
convened _ shromážděný ,
convened _ svolal ,
convener _ pořadatel , (n:)
convener _ organizátor , (n:)
convenience _ komfort ,
convenience _ konvenční ,
convenience _ zařízení ,
convenience _ vymoženost ,
convenience _ pohodlí ,
convenience _ výhoda ,
conveniences _ vymoženosti , (n:)
convenient _ výhodný , (adj:)
convenient _ vhodný , (adj:)
convenient _ pohodlný , (adj:)
convenient _ příhodný , (adj:)
conveniently _ vhodně , (adv:)
conveniently _ příhodně , (adv:)
conveniently _ pohodlně , (adv:)
convenor _ dopravník , (n:)
convent _ ženský klášter ,
convent _ konvent , (n:)
convent _ klášter , (n:)
conventicle _ shromáždění , (n:)
convention _ společenská zvyklost , (n:)
convention _ shromáždění , (n:)
convention _ dohoda , (n:)
convention _ úmluva , (n:)
convention _ konvence , (n:)
Convention for the Prevention of Marine Pollution *** _ Convention for the Prevention of Marine Pollution *** , ([eko.])
Convention on International Trade in Endangered *** _ CITES Convention on International Trade in Endangered *** , ([eko.])
Convention on International Trade in Endangered Species *** _ Convention on International Trade in Endangered Species *** , ([eko.])
Convention on the Conservation of Antarctic *** _ Convention on the Conservation of Antarctic *** , ([eko.])
Convention on the Conservation of Antarctic *** _ CCAMLR Convention on the Conservation of Antarctic *** , ([eko.])
Convention on the Conservation of European Wildlife *** _ Convention on the Conservation of European Wildlife *** , ([eko.])
Convention on the Prevention of Marine Poluttion *** _ Convention on the Prevention of Marine Pollution *** , ([eko.])
Convention to Protect the Ozon Layer _ Convention to Protect the Ozon Layer , ([eko.])
conventional _ konvenční ,
conventional _ obvyklý , (adj:)
conventional _ obecný ,
conventional clarification _ klasické čiření , ([eko.])
conventionalism _ konvenčnost , (n:)
conventionalist _ konvenční člověk ,
conventionality _ běžnost ,
conventionalization _ stylizace , (n:)
conventionalize _ stylizovat , (v:)
conventionalized _ stylizovaný , (adj:)
conventionally _ konvenčně , (adv:)
conventionally _ konve , (adv:)
conventions _ úmluvy , (n: pl.)
conventions _ konvence , (pl.)
converge _ sbíhat se ,
converge _ konvergovat , (v:)
converged _ konvergoval , (v:)
convergence _ sbližování , (n:)
convergence _ sbíhavost , (n:)
convergence _ konvergence , (n:)
convergence principle _ princip konvergence , ([eko.])
convergency _ sbíhání , (n:)
convergency _ sbíhavost , (n:)
convergency _ konvergence , (n:)
convergent _ sbíhavý , (adj:)
convergent _ konvergentní , (adj:)
converging _ sbližování , (n:)
converging _ sbíhání , (n:)
converging lens _ spojná čočka ,
conversable _ hovorný ,
conversance _ obeznámenost , (n:)
conversancy _ obeznámenost , (n:)
conversant _ dobře informovaný ,
conversation _ hovor ,
conversation _ pohovor ,
conversation _ rozmluva ,
conversation _ konverzace ,
conversation _ rozhovor ,
conversational _ konverzační , (adj:)
conversational _ hovorový , (adj:)
conversationalist _ dobrý společník ,
conversationally _ konverzačně , (adv:)
conversations _ konverzace , (n:)
conversazione _ konverzační setkání , (n:)
converse _ rozmlouvat , (v:)
converse _ mluvit ,
converse _ konverzovat ,
converse _ střídavý ,
converse _ opačný ,
converse _ obrácený ,
conversed _ mluvil , (v:)
conversed _ konverzoval , (v:)
conversed _ hovořil , (v:)
conversely _ naopak ,
conversely _ obráceně ,
conversing _ konverzování , (n:)
conversing _ hovořící , (adj:)
conversion _ přestup , (n:)
conversion _ převádění ,
conversion _ převedení ,
conversion _ překlad , (n:)
conversion _ přeměna , (n:)
conversion _ konverze , (n:)
conversions _ konverzace , (pl.)
convert _ přestavět , (v:)
convert _ přeměnit , (v:)
convert _ předělat , (v:)
convert _ konvertovat , (v:)
convert _ přeměnit, směnit , ([eko.])
convert _ proměňovat ,
convert _ proměnit ,
converted _ předělaný , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line