Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

continual _ vytrvalý , (adj:)
continual _ nepřetržitý , (adj:)
continual _ kontinuální , (adj:)
continual improvement _ soustavné zlepšování , ([eko.])
continual improvement _ neustálé zlepšování , ([eko.])
continually _ nepřetržitě , (adv:)
continually _ vytrvale , (adv:)
continuance _ trvání , (n:)
continuance _ pokračování , (n:)
continuant _ prodloužitelný , (adj:)
continuant _ kontinuant , (n:)
continuation _ pokračování ,
continuations _ pokračování , (pl.)
continuator _ pokračovatel ,
continue _ vytrvat ,
continue _ pokračovat , (v:)
continue _ pokračuj ,
continue _ pokračování ,
continued _ pokračující , (adj:)
continued _ obnovený , (adj:)
continues _ pokračuje , (v:)
continuing _ pokračující , (adj:)
continuity _ souvislost , (n:)
continuity _ plynulost , (n:)
continuity _ nepřetržitost , (n:)
continuity _ kontinuita , (n:)
continuous _ nepřetržitý , (adj:)
continuous _ neustálý , (adj:)
continuous _ plynulý , (adj:)
continuous _ průběžný , (adj:)
continuous _ kontinuální , (adj:)
continuous _ spojitý , (adj: [mat.])
continuous _ souvislý , (adj: [mat.])
continuous air pollution source _ nepřerušovaný zdroj znečišťování ovzduší , ([eko.])
continuous current _ stejnosměrný proud ,
continuous function _ spojitá funkce , ([mat.])
continuous sampler _ kontinuální vzorkovač (vody) , ([eko.])
continuously _ stále , (adv:)
continuously _ nepřetržitě , (adv:)
continuously _ nepřerušený , (adj:)
continuousness _ plynulost , (n:)
continuousness _ nepřetržitost , (n:)
continuum _ spojitost , (n:)
contort _ zkroutit se , (v:)
contort _ překroutit , (v:)
contort _ pokroutit , (v:)
contorted _ zkroucený , (adj:)
contorted _ zakřivený , (adj:)
contortion _ zkroucení , (n:)
contortionist _ hadí žena , (n:)
contortions _ zkřivení , (n:)
contour _ kontura ,
contour ditch flooding zone _ přeronový pás , ([eko.])
contour furrow _ průleh , ([eko.])
contour furrow ploughing _ brázdování , ([eko.])
contour furrow terracing _ průlehové terasování , ([eko.])
contour line _ vrstevnice , (n: [mat.])
contouring _ profilování , (n:)
contouring _ konturování , (n:)
contours _ obrysy , (n: pl.)
contours _ kontury , (n: pl.)
contra _ proti , (n:)
contra _ kontra , (n:)
contraband _ kontraband , (n:)
contrabandist _ pašerák , (n:)
contrabass _ kontrabas , (n:)
contraception _ antikoncepce ,
contraceptive _ antikoncepční ,
contraceptives _ antikoncepční , (adj:)
contract _ zúžit , (v:)
contract _ kontrakt , (n:)
contract _ smlouva ,
contract _ smluvní ,
contracted _ stáhnutý , (adj:)
contracted _ smrštěný , (adj:)
contractible _ stažitelný , (adj:)
contractile _ stažitelný , (adj:)
contractile undercarriage _ zatahovací podvozek ,
contractility _ zatažitelnost , (n:)
contractility _ svíravost , (n:)
contractility _ stažitelnost , (n:)
contractility _ smrštivost , (n:)
contractility _ kontraktilita ,
contracting _ stahující , (adj:)
contracting _ smrštění , (n:)
contracting _ kontrakce , (n:)
contracting _ uzavírání smluv ,
contraction _ stažení , (n:)
contraction _ stah , (n:)
contraction _ kontrakce ,
contractions _ stahy , (n: pl.)
contractor _ zhotovitel ,
contractor _ kontrahent ,
contractor _ dodavatel , (n:)
contractors _ stahovač , (n:)
contractors _ dodavatelé , (n:)
contracts _ ujednání , (n:)
contracts _ smlouvy , (n: pl.)
contracts _ kontrakty , (n: pl.)
contractual _ smluvní ,
contractually _ smluvně , (adv:)
contracture _ kontrakce , (n:)
contracture _ kontraktura ,
contradict _ být v rozporu ,
contradict _ protiřečit ,
contradict _ popírat , (v:)
contradict _ odporovat , (v:)
contradict _ odmlouvat , (v:)
contradict _ oponovat ,
contradicted _ odporovaný , (adj:)
contradicted _ odporoval , (v:)
contradicted _ odmlouval , (v:)
contradicting _ odporující , (adj:)
contradiction _ kontradikce ,
contradiction _ rozpor , (n:)
contradiction _ protiklad , (n:)
contradiction _ popření , (n:)
contradiction _ odporování , (n:)
contradiction _ nesouhlas , (n:)
contradictions _ rozpory , (n: pl.)
contradictions _ protiklady , (n: pl.)
contradictorily _ neslučitelně , (adv:)
contradictoriness _ neslučitelnost , (n:)
contradictory _ rozporný , (adj:)
contradictory _ protiřečící , (adj:)
contradictory _ neslučitelný , (adj:)
contradictory _ kontradiktorický ,
contradictory _ odporující , (adj:)
contradicts _ odporuje , (v:)
contradicts _ odmlouvá , (v:)
contradistinction _ rozlišení kontrastem ,
contradistinguish _ rozlišovat ,
contraflow _ protiproud , (n:)
contraindication _ kontraindikace , (n:)
contraindication _ vedlejší účinky ,
contralto _ kontraalt , (n:)
contrapositive _ kontrapozitivní , (adj:)
contraption _ pomůcka , (n:)
contrapuntal _ kontrapunktní , (adj:)
contrapuntist _ kontrapunktik , (n:)
contrariety _ protiklad , (n:)
contrarily _ protichůdně , (adv:)
contrariness _ protikladnost , (n:)
contrariwise _ obráceně ,
contrary _ kontrární ,
contrary _ na rozdíl ,
contrary _ opačný , (adj:)
contrary _ opak ,
contrast _ rozpor , (n:)
contrast _ protiklad , (n:)
contrast _ kontrastovat , (v:)
contrast _ kontrast , (n:)
contrasted _ porovnával , (v:)
contrasted _ kontrastoval , (v:)
contrasting _ protikladný ,
contrastive _ kontrastivní , (adj:)
contrasts _ kontrasty , (n: pl.)
contrasty _ kontrastní např. obrázek ,
contravene _ překročit , (v:)
contravene _ odporovat , (v:)
contravened _ přestupoval , (v:)
contravened _ porušoval , (v:)
contravened _ odporoval , (v:)
contravenes _ porušuje , (v:)
contravenes _ přestupuje , (v:)
contravention _ porušení , (n:)
contretemps _ trapas , (n:)
contretemps _ smůla ,
contribute _ přispívat , (v:)
contribute _ přispět , (v:)
contributed _ vložený , (adj:)
contributes _ přispívá , (v:)
contributing _ přispívání , (n:)
contributing _ přispívající , (adj:)
contributing _ napomáhající , (adj:)
contribution _ přispívání , (n:)
contribution _ vklad , (n:)
contribution _ přispění , (n:)
contribution _ přínos , (n:)
contribution _ příspěvek , (n:)
contributions _ příspěvky , (n: pl.)
contributive _ přispívající , (adj:)
contributor _ spoluúčastník , (n:)
contributor _ spolupracovník , (n:)
contributor _ přispěvatel , (n:)
contributors _ přispívající , (pl. n:)
contributory _ přispívající , (adj:)
contributory _ napomáhající , (adj:)
contrite _ lítostivý , (adj:)
contritely _ lítostivě , (adv:)
contrition _ lítost , (n:)
contrition _ kajícnost , (n:)
contrivance _ vynález , (n:)
contrivance _ úskok , (n:)
contrivance _ machinace , (n:)
contrive _ osnovat , (v:)
contrive _ zvládnout , (v:)
contrive _ zinscenovat , (v:)
contrive _ vymyslet , (v:)
contrive _ dokázat , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line