Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

consider _ uvážit ,
consider _ považovat ,
consider _ pokládat ,
considerable _ význačný , (adj:)
considerable _ značně velký ,
considerable _ významný ,
considerable _ důležitý ,
considerable _ značný ,
considerably _ značně , (adv:)
considerably _ významně , (adv:)
considerably _ podstatně , (adv:)
considerate _ rozvážný , (adj:)
considerate _ ohleduplný , (adj:)
considerate _ starostlivý ,
considerately _ taktně , (adv:)
considerately _ ohleduplně , (adv:)
considerateness _ ohleduplnost , (n:)
considerateness _ starostlivost ,
consideration _ uvažování , (n:)
consideration _ přemýšlení , (n:)
consideration _ protihodnota , (n:)
consideration _ zřetel , (n:)
consideration _ uvážení , (n:)
consideration _ úvaha , (n:)
consideration _ úhrada , (n:)
consideration _ ohled , (n:)
considerations _ uvážení , (pl.) , (n:)
considerations _ úvahy , (n: pl.)
considerations _ posouzení , (pl.) , (n:)
considered _ zvažoval , (v:)
considered _ považovaný , (adj:)
considered _ zvažován ,
considered _ považovaný za ,
considered _ zvažovaný , (adj:)
considered _ považoval , (v:)
considering _ s ohledem na ,
considering _ zvažující , (adj:)
considering _ vzhledem k ,
considering _ zvažování , (n:)
considering _ uvážíme-li, že , (v: (ptc. préz.))
considers _ zvažuje , (v:)
consign _ odevzdat , (v:)
consigned _ odevzdaný , (adj:)
consigned _ deponovaný , (adj:)
consignee _ příjemce ,
consignee _ konsignatář ,
consignee _ adresát , (n:)
consigner _ konsignant , (n:)
consignment _ konsignace , (n:)
consignment _ zásilka , (n:)
consignor _ odesílatel , (n:)
consignor _ deponent , (n:)
consist _ sestávat se ,
consist _ spočívat , (v:)
consist _ skládat se , (v:)
consist _ sestávat , (v:)
consist _ být založen ,
consisted _ tkvěl , (v:)
consisted _ spočíval , (v:)
consisted _ souhlasil , (v:)
consisted _ skládal se ,
consisted _ byl složen ,
consistence _ důslednost , (n:)
consistence _ tuhost , (n:)
consistence _ konzistence , (n:)
consistency _ důslednost ,
consistency _ hustota ,
consistency _ zásadovost ,
consistency _ hutnost ,
consistency _ soudržnost , (n:)
consistency _ konzistence , (n:)
consistency check _ kontrola konzistence , ([eko.])
consistent _ hustý , (adj:)
consistent _ hutný , (adj:)
consistent _ logický , (adj:)
consistent _ zásadový , (adj:)
consistent _ konzistentní ,
consistent _ důsledný , (adj:)
consistently _ trvale , (adv:)
consistently _ stále , (adv:)
consistently _ konzistentně , (adv:)
consistently _ souhlasně , (adv:)
consistently _ shodně , (adv:)
consistently _ důsledně , (adv:)
consisting _ spočívá , (v:)
consisting _ skládá se ,
consistory _ konzistoř , (n:)
consists _ skládá se ,
consolable _ utěšitelný , (adj:)
consolation _ útěcha , (n:)
consolation prize _ cena útěchy ,
consolatory _ utěšující , (adj:)
console _ utěšit , (v:)
console _ ovládací panel ,
console _ chlácholit , (v:)
console _ konzola , (n: [it.])
console _ konzolový , (adj: [it.])
consoled _ utěšoval , (v:)
consoles _ konzole , (pl.)
consolidate _ upevnit , (v:)
consolidate _ sjednotit , (v:)
consolidate _ posílit , (v:)
consolidate _ konsolidovat , (v:)
consolidated _ zpevněný , (adj:)
consolidated _ sloučený , (adj:)
consolidating _ upevňující , (adj:)
consolidating _ konsolidující , (adj:)
consolidation _ konsolidace , (n:)
consolidator _ upevňovatel , (n:)
consolidator _ sjednotitel , (n:)
consolidator _ tužidlo ,
consommé _ vývar ,
consonance _ souzvuk , (n:)
consonance _ konsonance , (n:)
consonant _ souhláska , (n:)
consonantal _ souhláskový , (adj:)
consonants _ souhlásky , (n: pl.)
consort _ stýkat , (v:)
consort _ choť ,
consortia _ konsorcium , (n:)
consortium _ konsorcium , (n:)
conspecific _ patřící do stejného druhu ,
conspectus _ konspekt , (n:)
conspicuity _ zřejmost , (n:)
conspicuous _ zřetelný , (adj:)
conspicuous _ zřejmý , (adj:)
conspicuous _ viditelný , (adj:)
conspicuous _ nápadný , (adj:)
conspicuously _ zřetelně , (adv:)
conspicuously _ viditelně , (adv:)
conspicuousness _ nápadnost , (n:)
conspiracy _ komplot ,
conspiracy _ konspirace ,
conspiracy _ spiknutí , (n:)
conspiration _ konspirace , (n:)
conspiration _ konspirační akce ,
conspirative _ konspirační , (adj:)
conspirator _ spiklenec , (n:)
conspiratorial _ spiklenecký , (adj:)
conspiratorial _ konspirativní , (adj:)
conspiratorial _ konspirační , (adj:)
conspiratorially _ spiklenecky , (adv:)
conspirators _ spiklenci , (n: pl.)
conspire _ spiknout , (v:)
conspired _ spiknutý , (adj:)
conspiring _ osnovající spiknutí , (n:)
constable _ strážník , (n:)
constabulary _ policie , (n:)
Constance _ Constance , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Constance _ Kostnice , ([zem.] n:)
constancy _ stálost , (n:)
constancy _ neměnnost , (n:)
constancy _ loajalita , (n:)
constant _ konstanta , (n:)
constant _ pevný , (adj:)
constant _ neměnný , (adj:)
constant _ konstantní ,
constant _ ustavičný ,
constant _ stálý ,
constant _ nepřetržitý ,
constant prices _ stálé ceny ,
constant returns to scale _ konstantní výnosy zrozsahu , ([eko.])
constant storage capacity of water reservoir _ prostor stálého nadržení vodní nádrže , ([eko.])
constant storage level _ hladina stálého nadržení , ([eko.])
constant-cost industry _ odvětví spevnými náklady , ([eko.])
constantan _ konstantan , (n:)
Constantine _ Constantine , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Constantinople _ Istanbul ,
Constantinople _ Cařihrad ,
constantly _ nepřetržitě ,
constantly _ neustále ,
constantly _ pořád ,
constantly _ trvale ,
constantly _ stále ,
constants _ konstanty , (n: pl.)
constatation _ konstatování , (n:)
constellate _ předpovědět , (v:)
constellate _ prorokovat , (v:)
constellation _ souhvězdí , (n:)
consternate _ zděsit , (v:)
consternate _ ohromit , (v:)
consternate _ konsternovat , (v:)
consternation _ úžas , (n:)
consternation _ konsternace ,
consternation _ zděšení , (n:)
consternation _ ohromení , (n:)
constipate _ zacpat , (v:)
constipate _ ucpat , (v:)
constipate _ způsobit zácpu ,
constipated _ má zácpu ,
constipation _ zácpa , (n:)
constituencies _ volební obvody ,
constituency _ voliči ,
constituent _ ústavodárný , (adj:)
constituent _ ustavující , (adj:)
constituents _ složky , (n: pl.)
constituents _ komponenty , (n: pl.)
constitute _ vytvářet , (v:)
constitute _ utvořit , (v:)
constitute _ ustavit , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line