Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

confounded _ zpropadený , (adj:)
confounded _ zatracený , (adj:)
confounded _ proklatý , (adj:)
confoundedly _ zmateně , (adv:)
confounder _ současně působící faktor , ([eko.]) , (Podmínka (faktor, proměnná), která vyvolává stejnou odezvu jako faktor studovaný. Vlivy takových faktorů mohou být poznány a vyloučeny na základě analýzy.)
confraternity _ bratrstvo , (n:)
confrere _ kolega ,
confreres _ kolegové ,
confront _ stát , (v:) , (před něčím)
confront _ čelit , (v:) , (něčemu)
confront _ srovnat , (v:)
confront _ porovnávat , (v:)
confront _ konfrontovat , (v:)
confrontation _ konfrontace , (n:)
confrontational _ konfrontační , (adj:)
confrontations _ konfrontace , (pl.)
confronted _ čelený , (adj:)
confronted _ konfrontovaný , (adj:)
confronting _ konfrontování ,
confronts _ konfrontuje , (v:)
confronts _ čelí , (v:)
Confucian _ věřící konfucianizmu ,
Confucianism _ konfucianizmus , (n:)
Confucius _ Konfucius , (n:)
confuse _ poplést ,
confuse _ zmást ,
confuse _ splést ,
confuse _ pomást ,
confuse _ plést ,
confuse _ mást ,
confused _ zmatený , (adj:)
confused _ pletl ,
confused sea _ rozbouřené moře ,
confusedly _ popleteně ,
confusedly _ zmateně ,
confusedness _ popletenost , (n:)
confuser _ matoucí osoba , (n:)
confuses _ plete ,
confuses _ mate ,
confusing _ matoucí , (adj:)
confusingly _ zmateně , (adv:)
confusion _ vřava , (n:)
confusion _ zmatení ,
confusion _ zmatek ,
confusions _ zmatky , (n: pl.)
confutation _ vyvrácení , (n:)
confute _ vyvrátit , (v:)
confute _ usvědčit , (v:)
conga _ druh tance ,
congeal _ ztuhnout , (v:)
congealing _ tuhnutí , (n:)
congealment _ zmrazení , (n:)
congealment _ tuhnutí , (n:)
congee _ svolení odejít ,
congelation _ ztuhnutí , (n:)
congelation _ ztuhlost , (n:)
congelation _ zmrazení , (n:)
congener _ protějšek , (n:)
congenerous _ obdobný , (adj:)
congenial _ kongeniální , (adj:)
congenial _ příbuzný , (adj:)
congenial _ sympatický , (adj:)
congenial _ příjemný , (adj:)
congeniality _ sympatičnost , (n:)
congenital _ vrozený , (adj:)
congenital _ rozený , (adj:)
congenitally _ vrozeně , (adv:)
conger _ mořský úhoř ,
conger eel _ mořský úhoř ,
congeries _ spousta , (n:)
congeries _ hromada , (n:)
congest _ překrvit , (v:)
congest _ zahltit , (v:)
congest _ ucpat , (v:)
congest _ přecpat , (v:)
congest _ nahromadit se , (v:)
congested _ ucpaný , (adj:)
congested _ přeplněný , (adj:)
congestible public good _ veřejné statky, které se mohou zahltit , ([eko.])
congestion _ zácpa , (n:)
congestion _ ucpání , (n:)
congestion _ přecpání , (n:)
congestion _ zahlcení , (n:)
congestion _ přeplnění , (n:)
congestion pricing _ stanovení ceny dopravní zácpy , ([eko.])
congestive _ městnavý , (adj:)
conglobate _ sbalit v kouli ,
conglobation _ sbalení v kouli ,
conglomerate _ konglomerát , (n:)
conglomerate merger _ splynutí nesourodých podniků , ([eko.])
conglomerated _ konglomerovaný , (adj:)
conglomeration _ konglomerace , (n:)
conglutinate _ slepenina , (n:)
conglutination _ slepení , (n:)
conglutination _ konglutinace ,
congo _ konžský , (adj:)
Congo _ Congo , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Congo _ Kongo , (n: [jmén.])
Congolese _ konžský , (adj:)
Congolese _ Konžan ,
congrats _ gratulace , (n:)
congratulant _ gratulant ,
congratulate _ gratulovat ,
congratulated _ blahopřál , (v:)
congratulating _ blahopřející , (adj:)
congratulation _ gratulování ,
congratulation _ gratulace , (n:)
congratulation _ blahopřání , (n:)
congratulations _ blahopřeji ,
congratulations _ blahopřání ,
congratulatory _ blahopřejný , (adj:)
congregate _ shromáždit , (v:)
congregated _ shromáždil , (v:)
congregated _ shromážděný , (adj:)
congregation _ shromáždění , (n:)
congregation _ kongregace , (n:) , (církevní sbor (v rámci farnosti))
congregational _ kongregační , (adj:)
congregationalism _ kongregacionalismus , (n:)
congregations _ kongregace , (pl.)
congress _ sněm , (n:)
congress _ sjezd , (n:)
congress _ kongres , (n:)
congresses _ sjezdy , (n: pl.)
congresses _ kongresy , (n: pl.)
congressional _ kongresový , (adj:)
congressman _ kongresman , (n:)
congressmen _ kongresmani ,
congruence _ shoda , (n:)
congruence _ kongruence , (n:)
congruency _ shoda , (n:)
congruent _ shodný , (adj:)
congruent _ vhodný , (adj:)
congruent _ kongruentní ,
congruent _ souhlasný , (adj:)
congruent _ kogruentní , (adj:)
congruential _ souhlasný , (adj:)
congruently _ shodně , (adv:)
congruity _ shodnost , (n:)
congruous _ sounáležitý , (adj:)
congruous _ souhlasící , (adj:)
congruous _ shodný , (adj:)
congruous _ odpovídající , (adj:)
conic _ kuželovitý , (adj:)
conic _ kónický , (adj:)
conic section _ kuželosečka , (n: [mat.])
conical _ kuželový , (adj:)
conifer _ jehličnan , (n:)
coniferous _ jehličnatý , (adj:)
conjectural _ hypotetický , (adj:)
conjecture _ konjektura , (n: [lingv.]) , (pravděpodobná oprava poškozeného textu)
conjecture _ dohoda , (n:)
conjecture _ dohad , (n:)
conjecture _ domněnka , (n: [mat.])
conjectured _ odhadovaný , (adj:)
conjectured _ domnělý , (adj:)
conjectures _ odhady , (n: pl.)
conjectures _ domněnky , (n: pl.)
conjectures _ dohady , (n: pl.)
conjoin _ spojit se , (v:)
conjoined _ spojený , (adj:)
conjoint _ společný , (adj:)
conjoint _ spojený , (adj:)
conjoint _ sjednocený , (adj:)
conjugal _ manželský , (adj:)
conjugate _ konjugovat , (v:)
conjugate _ časovat , (v:)
conjugated _ konjugoval , (v:)
conjugated _ časoval , (v:)
conjugation _ spojení , (n:)
conjugation _ konjugace , (n: [lingv.]) , (= časování/slovesná třída)
conjugation _ časování , (n: [lingv.])
conjunct _ spojený , (adj:)
conjunct _ kombinovaný , (adj:)
conjunction _ spojka ,
conjunction _ spojení , (n:)
conjunction _ souvislost , (n:)
conjunction _ spojitost , (n:)
conjunction _ shoda , (n:)
conjunctiva _ spojivka , (n:)
conjunctival _ spojivkový , (adj:)
conjunctive _ spojující , (adj:)
conjunctive _ spojovací , (adj:)
conjunctivitis _ zánět spojivek ,
conjuncture _ spojení , (n:)
conjuration _ zaklínání , (n:)
conjure _ kouzlit , (v:)
conjure _ vykouzlit , (v:)
conjure up _ vyčarovat , (v:)
conjure up _ vykouzlit , (v:)
conjured _ vykouzlený , (adj:)
conjurer _ kouzelník , (n:)
conjures _ kouzlí , (v:)
conjuring _ kouzlení , (n:)
conjuror _ kouzelník , (n:)
conk _ ubalit , (v:)
conk _ jednu ubalit ,
conk _ frňák , (vulg.)
conk _ kebule , (n: [hovor.])
conk out _ natáhnout bačkory ,
conker _ jírovec , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line