Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

confectionist _ obchodník s konfekcí , (adj:)
confederacy _ konfederace , (n:)
confederate _ spojenec , (n:)
confederate _ konfederovaný , (adj:)
confederate _ spolkový , (adj:)
confederate _ společník , (n:)
confederation _ konfederace , (n:)
confer _ radit se ,
confer _ jednat , (v:)
confer _ udělit , (v:)
confer with _ poradit se s ,
conferee _ účastník konfederace ,
conference _ konference ,
conferences _ konference , (pl.)
conferencing _ konferenční komunikace ,
conferment _ udělení , (n:)
conferment _ propůjčení , (n:)
conferred _ propůjčený ,
confers _ uděluje , (v:)
confess _ vyzpovídat , (v:)
confess _ zpovídat se ,
confess _ přiznat se ,
confess _ přiznávat ,
confess _ přiznat ,
confess one s sins _ vyzpovídat , (v:)
confessed _ přiznaný , (adj:)
confessedly _ nepopíratelně , (adv:)
confesses _ přiznává , (v:)
confesses _ doznává , (v:)
confessing _ přiznání , (n:)
confessing _ doznání , (n:)
confession _ vyznání , (n:)
confession _ doznání , (n:)
confession _ zpověď ,
confession _ přiznání ,
confessional _ zpovědní , (adj:)
confessions _ přiznání , (pl.)
confessor _ zpovědník , (n:)
confetti _ konfety , (n:)
confidant _ důvěrník , (n:)
confidante _ důvěrná přítelkyně ,
confide _ důvěřovat , (v:)
confide _ svěřovat ,
confide _ svěřit ,
confide in _ důvěřovat , (v:)
confided _ svěřil ,
confidence _ spolehnutí , (n:)
confidence _ odvaha , (n:)
confidence _ důvěrnost , (n:)
confidence _ důvěra , (n:)
confidence _ konfidence ,
confidence _ přesvědčení ,
confidence _ sebedůvěra ,
confidence _ smělost ,
confidence _ sebejistota ,
confidence man _ podvodník , (n:)
confidence trick _ podvod , (n:)
confidence trick _ zneužití důvěry ,
confident _ důvěřivý , (adj:)
confident _ důvěrník , (n:)
confident _ přesvědčený , (adj:)
confident _ sebejistý , (adj:)
confident _ důvěryhodný , (adj:)
confident _ jistý ,
confident in _ spoléhající se , (adj:)
confidental _ důvěrné ,
confidentality _ soukromí ,
confidentality _ důvěrnost ,
confidential _ tajný , (adj:)
confidential _ důvěrný , (adj:)
confidentiality _ důvěrnost , (n:)
confidentiality _ diskrétnost , (n:)
confidentiality _ důvěrně ,
confidentially _ tajně , (adv:)
confidentially _ důvěrně , (adv:)
confidently _ sebevědomě , (adv:)
confiding _ důvěrný , (adj:)
confidingly _ důvěrně , (adv:)
configurable _ nastavitelný , (adj:)
configurable _ konfigurovatelný , (adj:)
configuration _ nastavení , (n:)
Configuration _ Konfigurace , (n: [it.])
configurations _ konfigurace , (pl.)
configure _ konfigurovat , (v:)
configured _ nastavený , (adj:)
configuring _ nastavující , (adj:)
configuring _ nastavování , (n:)
confine _ zabránit , (v:)
confine _ omezit , (v:)
confine to _ omezit se na , (v:) , ((nejnutnější))
confined _ omezený , (adj:)
confined _ ohraničený , (adj:)
confinement _ uvěznění , (n:)
confinement _ omezení , (n:)
confines _ pomezí , (n:)
confines _ hranice , (n:)
confines _ omezuje , (v:)
confines _ zabraňuje , (v:)
confirm _ schválit , (v:)
confirm _ schválit platnost , (n:)
confirm _ stvrdit , (v:)
confirm _ konfirmovat , (v:)
confirm _ ratifikovat , (v:)
confirm _ potvrdit, upevnit , ([eko.])
confirm _ dotvrdit , (v:)
confirm _ utvrzovat ,
confirm _ utvrdit ,
confirm _ potvrzení ,
confirm _ potvrzovat ,
confirm _ potvrdit ,
confirm _ biřmovat , (n:)
confirmation _ schválení , (n:)
confirmation _ potvrzení ,
Confirmation _ Potvrzování , (n: [it.])
confirmations _ potvrzení , (pl.) , (n:)
confirmative _ potvrzující , (adj:)
confirmatory _ potvrzující , (adj:)
confirmed _ konfirmovaný , (adj:)
confirmed _ nenapravitelný , (adj:)
confirmed _ nepolepšitelný , (adj:)
confirmed _ nevyléčitelný , (adj:)
confirmed _ notorický , (adj:)
confirmed _ utvrzený , (adj:)
confirmed _ zatvrzelý , (adj:)
confirmed _ potvrzený , (adj:)
confirming _ potvrzující , (adj:)
confirms _ potvrzuje , (v:)
confiscate _ konfiskovat , (v:)
confiscate _ zabavovat ,
confiscate _ zabavit ,
confiscated _ zabavený , (adj:)
confiscating _ konfiskování ,
confiscation _ zabavení , (n:)
confiscation _ konfiskace , (n:)
confiscator _ konfiskátor , (n:)
confiscatory _ konfiskační , (adj:)
conflagration _ vzplanutí , (n:)
conflagration _ požár , (n:)
conflate _ sjednotit ,
conflate _ spojovat ,
conflated _ spojil , (v:)
conflated _ sjednotil , (v:)
conflated _ sjednocený , (adj:)
conflation _ spojení , (n:)
conflict _ střetnutí , (n:)
conflict _ spor , (n:)
conflict _ kolize , (n:)
conflict _ být v rozporu ,
conflict _ zmatek , (n:)
conflict _ střet , (v:)
conflict _ srážka , (n:)
conflict _ rozpor , (n:)
conflict _ neshoda , (n:)
conflict _ konflikt , (n:)
conflict _ boj ,
conflicted _ střetl , (v:)
conflicted _ bojoval , (v:)
conflicting _ protikladný ,
conflictingly _ protikladně , (adv:)
conflicts _ konflikty , (n: pl.)
conflictual _ týkající se konfliktu ,
confluence _ soutok , (n:)
confluence _ sbíhání , (n:)
confluent _ soutok , (n:)
confluent _ přítok , (n:)
confluent _ stékající se ,
conflux _ stok , (n:)
conflux _ soutok , (n:)
confocal _ mající společná ohniska , (n:)
confocal _ konfokální , (adj:)
conform _ podřídit , (v:)
conform _ podřídit se ,
conform _ vyhovovat , (v:)
conform _ přizpůsobit , (v:)
conform _ odpovídat , (v:)
conform to _ podřídit , (v:)
conformable _ podobný , (adj:)
conformable _ souhlasný , (adj:)
conformal _ konformní , (adj:)
conformance _ přizpůsobení , (n:)
conformance _ konformita , (n:)
conformation _ tvar , (n:)
conformation _ struktura , (n:)
conformational _ konformační , (adj:)
conforming _ přizpůsobování , (n:)
conformism _ přizpůsobivost , (n:)
conformist _ konformista , (n:)
conformity _ přizpůsobení , (n:)
conformity _ shoda , (n:)
conforms _ vyhovuje , (v:)
conforms _ přizpůsobuje , (v:)
confound _ zmást , (v:)
confound _ zmařit , (v:)
confound _ uvést ve zmatek , (v:)
confound _ splést si , (v:)
confound _ pokazit , (v:)
confound _ ohromit , (v:)
confound _ zkazit , (v:)
confound _ mařit , (v:)
confound _ plést si , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line