Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

compositor _ sazeč , (n:)
compossible rights _ práva schopná platit spolu , ([eko.])
compost _ kompost , (n:)
composting _ kompostování , ([eko.])
composting plant _ humusárna , ([eko.])
composure _ vyrovnanost , (n:)
compote _ kompot , (n:)
compound _ sloučenina , (n:)
compound _ ohrazené místo ,
compound _ směs ,
compound _ složení , (n:)
compound _ smíchat , (v:)
compound _ složitý ,
compound _ složenina , (n:)
compound _ složený ,
compound interest _ složený úrok , ([eko.])
compound interest _ úrok z úroků ,
compound interest _ složitý úrok ,
compoundable _ urovnatelný , (adj:)
compounded _ složil , (v:)
compounded _ složený , (adj:)
compounding _ slučování , (n:)
compounding _ sestavování , (n:)
compounding _ sdružování , (n:)
compounds _ složky , (n: pl.)
compounds _ sloučeniny , (n: pl.)
compounds _ kombinace , (pl.)
compounds _ směsi ,
comprehend _ pochopit , (v:)
comprehend _ porozumět , (v:)
comprehend _ obsahovat , (v:)
comprehend _ chápat , (v:)
comprehending _ chápání , (n:)
comprehensibility _ srozumitelnost , (n:)
comprehensible _ srozumitelný , (adj:)
comprehensible _ pochopitelný , (adj:)
comprehensibly _ srozumitelně , (adv:)
comprehension _ chápavost , (n:)
comprehension _ porozumění , (n:)
comprehension _ chápání , (n:)
comprehensive _ komplexní ,
comprehensive _ obsažný , (adj:)
comprehensive _ ucelený , (adj:)
comprehensive _ úplný , (adj:)
comprehensive _ všeobecný , (adj:)
comprehensive _ vyčerpávající ,
comprehensive _ zevrubný , (adj:)
comprehensive _ souhrnný , (adj:)
comprehensive _ obsáhlý , (adj:)
comprehensive measure _ všeobsáhlá míra ,
comprehensive school _ britská všeobecná střední škola ,
comprehensive school _ jednotná střední škola ,
comprehensively _ úplně , (adv:)
comprehensively _ naprosto , (adv:)
comprehensively _ komplexně , (adv:)
comprehensiveness _ rozsah , (n:)
comprehensiveness _ úplnost , (n:)
comprehensiveness _ obsáhlost , (n:)
compress _ stlačit , (v:)
compress _ komprimovat , (v:)
compressed _ komprimovaný ,
compressibility _ stlačitelnost , (n:)
compressible _ stlačitelný , (adj:)
compressing _ stlačující , (adj:)
compressing _ komprimující , (adj:)
compression _ komprimace ,
compression _ stisknutí ,
compression _ stlačení ,
compression _ zhuštění ,
compression _ stlačování ,
compression _ propružení ,
compression _ komprese ,
compressional _ stlačující , (adj:)
compressive _ stlačující , (adj:)
compressor _ kompresor , (n:)
comprise _ zahrnovat , (v:)
comprise _ zahrnout , (v:)
comprise _ obsahovat , (v:)
comprised _ zahrnoval , (v:)
comprised _ obsahoval , (v:)
comprises _ zahrnuje , (v:)
comprising _ zahrnující , (adj:)
comprising _ obsahující , (adj:)
compromise _ kompromitovat , (v:)
compromise _ dohoda, smír , ([eko.])
compromise _ uzavřít kompromis ,
compromise _ kompromis , (n:)
compromise programming _ kompromisní tvorba programů , ([eko.])
compromised _ udělal kompromis ,
compromised _ zpronevěřil , (v:)
compromises _ kompromisy , (n: pl.)
compromising _ kompromitující , (adj:)
Compton _ Compton , (n: [jmén.]) , (příjmení)
comptroller _ kontrolor , (n:)
compulsion _ přinucení , (n:)
compulsion _ nutkání , (n:)
compulsion _ nucení , (n:)
compulsion _ donucení , (n:)
compulsive _ nutkavý , (adj:)
compulsive _ nutící , (adj:)
compulsive _ nátlakový , (adj:)
compulsive _ chorobný , (adj:)
compulsive _ donucovací , (adj:)
compulsively _ neodolatelně ,
compulsiveness _ nutkavost , (n:)
compulsorily _ nedobrovolně , (adv:)
compulsory _ nedobrovolný , (adj:)
compulsory _ nucený , (adj:)
compulsory _ obligatorní ,
compulsory _ povinný, nucený , ([eko.])
compulsory _ povinný ,
compulsory reading _ povinná četba ,
compunction _ výčitky , (n:)
computability _ vypočitatelnost , (n:)
computable _ vypočitatelný , (adj:)
computably _ vypočitetelně , (adv:)
computation _ výpočet ,
computation _ počítání , ([eko.])
computational _ výpočetní , (adj:)
computationally _ výpočetně , (adv:)
computations _ výpočty , (n: pl.)
computative _ početní , (adj:)
compute _ vypočítat , (v:)
computed _ vypočítaný , (adj:)
computer _ počítačový , (adj:)
computer _ počítač , (n:)
Computer Aided Design _ počítačem podporované návrhářství , ([it.])
Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing _ počítačem podporované návrhářství/počítačem podporovaná výroba , ([it.])
Computer Aided Instruction _ počítačem podporovaná výuka , ([it.])
Computer Aided Manufacturing _ počítačem podporovaná výroba , ([it.])
computer graphics _ počítačová grafika , (n:)
computer language _ strojový jazyk ,
computer network _ počítačová síť ,
computer science _ počítačová věda , (n:)
computer science _ informatika , (n:)
computer-literate _ počítače znalý ,
computerisation _ komputerizace , (n:)
computerisation _ automatizace , (n:)
computerise _ komputerizovat , (v:)
computerise _ digitalizovat , (v:)
computerised _ komputerizovaný , (adj:)
computerised _ digitalizovaný , (adj:)
computerization _ komputerizace , (n:)
computerize _ vybavovat počítači ,
computerized _ komputerizovaný , (adj:)
computerized _ automatizovaný , (adj:)
computers _ počítače ,
computes _ vypočítává , (v:)
computing _ počítací , (adj:)
computing _ výpočet ,
comrade _ soudruh ,
comrade _ druh ,
comrade _ kamarád ,
comradely _ kamarádský ,
comrades _ soudruzi ,
comrades _ komunisti , (n:)
comrades _ kamarádi ,
comradeship _ přátelství , (n:)
con _ proti ,
con _ podvést , ([hovor.])
con _ obalamutit , ([hovor.])
con _ ošidit , ([hovor.])
con man _ podvodník , (n:)
Conakry _ hl.m. - Guinea , (n: [jmén.])
Conant _ Conant , (n: [jmén.]) , (příjmení)
conation _ usilování , (n:)
conative _ konativní , (adj:)
concatenate _ zřetězit , (v:)
concatenated _ zřetězený , (adj:)
concatenates _ zřetězuje , (v:)
concatenating _ zřetězování , (n:)
concatenating _ zřetězení , (n:)
concatenation _ zřetězení , (n:)
concatenations _ zřetězení , (pl.) , (n:)
concave _ vydutý , (adj:)
concave _ konkávní , (adj: [mat.])
concave bank _ konkávní břeh (toku) , ([eko.])
concavity _ konkávnost , (n:)
concavo-concave _ bikonkávní , (adj:)
concavo-convex _ dutovypuklý , (adj:)
concavo-convex _ dvojvypuklý , (adj:)
conceal _ zatajit , (v:)
conceal _ zakrývat ,
conceal _ utajit ,
conceal _ zakrýt ,
conceal _ zamaskovat , (v:)
conceal _ skrývat ,
conceal _ tajit ,
conceal _ ukrýt ,
conceal _ skrýt ,
concealable _ zatajitelný , (adj:)
concealable _ utajitelný , (adj:)
concealed _ ukrýval , (v:)
concealed _ zakrytý , (adj:)
concealed _ ukrytý , (adj:)
concealed _ utajeno ,
concealing _ utajování , (n:)
concealment _ úkryt , (n:)
concealment _ ukrytí , (n:)
concealment _ zatajování , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line