Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

companionate _ družný , (adj:)
companions _ společníci , (n: pl.)
companionship _ společnost , (n:)
companionship _ společenství , (n:)
companionway _ lodní schůdky ,
company _ setnina , (n:)
company _ rota , (n:)
company _ družina , (n:)
company _ společnost, podnik , ([eko.])
company _ podnik , (n:)
company _ firma , (n:)
company _ společnost , (n:)
company policy _ firemní politika ,
comparability _ srovnatelnost , (n:)
comparability _ porovnatelnost , (n:)
comparable _ srovnatelný , (adj:)
comparable _ porovnatelný , (adj:)
comparable worth _ porovnatelná hodnota , ([eko.])
comparably _ srovnatelně , (adv:)
comparably _ porovnatelně , (adv:)
comparative _ komparativ , (n:)
comparative _ srovnávající , (adj:)
comparative _ srovnávací , (adj:)
comparative _ porovnávací , (adj:)
comparative _ komparativní , (adj:)
comparative advantage _ komparativní výhody , ([eko.])
comparative assertion _ porovnávací tvrzení , ([eko.])
comparatively _ poměrně , (adv:)
comparator _ porovnávač ,
compare _ porovnávat , (v:)
compare _ porovnat ,
compare _ srovnávat ,
compare _ srovnat ,
compare notes _ vyměnit si názory ,
compared _ srovnával , (v:)
compared _ porovnaný , (adj:)
compared to _ oproti ,
compared to _ v porovnání s ,
compared with _ v porovnání s ,
compares _ porovnává , (v:)
comparetive assertion _ srovnávací tvrzení , ([eko.]) , (Tvrzení týkající se nadřazenosti nebo rovnosti z pohledu životního prostředí, jednoho výrobku v porovnání s konkurenčním výrobkem, který plní stejnou funkci.)
comparing _ srovnávající , (adj:)
comparing _ srovnání , (n:)
comparing _ porovnávání , (n:)
comparing _ porovnávající , (adj:)
comparing _ porovnání , (n:)
comparison _ srovnávání , (n:)
comparison _ příměr , (n:)
comparison _ porovnání , (n:)
comparison _ srovnání ,
comparisons _ porovnání , (n:)
compartment _ přihrádka ,
compartment _ oddělení ,
compartment _ kupé , (n:)
compartmental _ rozdělený na oddíly ,
compartmental _ rozdělený na části ,
compartmentalisation _ rozčlenění , (n:)
compartmentalization _ rozčlenění , (n:)
compartmentalize _ rozčleňovat , (v:)
compartmentalized _ rozčleňoval , (v:)
compartmentalized _ rozčleněný , (adj:)
compartments _ úseky , (n: pl.)
compartments _ oddělení , (pl.) , (n:)
compass _ kompas ,
compass _ buzola ,
compass _ kružítko , (n:)
compasses _ kompasy , (n: pl.)
compassion _ soucit ,
compassionate _ soucitný , (adj:)
compassionately _ soucitně , (adv:)
compassionateness _ soucitnost , (n:)
compatibility _ kompatibilita , (n:)
compatible _ kompatibilní , (adj:)
compatibly _ kompatibilně , (adv:)
compatriot _ krajan , (n:)
compeer _ společník , (n:)
compeer _ kamarád , (n:)
compel _ donutit , (v:)
compel _ přinutit ,
compel _ nutit ,
compelled _ nucený , (adj:)
compelled _ dohnaný , (adj:)
compelling _ závažný , (adj:)
compelling _ působivý , (adj:)
compellingly _ neodolatelně , (adv:)
compendia _ souhrn , (n:)
compendia _ kompendium , (n:)
compendia _ stručný přehled ,
compendious _ stručný , (adj:)
compendious _ souhrnný , (adj:)
compendium _ souhrn , (n:)
compendium _ přehled , (n:)
compendium _ kompendium , (n:)
compensate _ vynahradit , (v:)
compensate _ vykompenzovat , (v:)
compensate _ nahradit, odškodnit, vyrovnat , ([eko.])
compensate _ odškodnit , (v:)
compensate _ odměnit , (v:)
compensate _ nahradit , (v:)
compensate _ kompenzovat , (v:)
compensate for _ nahrazovat ,
compensate for _ nahradit ,
compensated _ vyrovnaný , (adj:)
compensating _ odškodňující , (adj:)
compensating _ kompenzující , (adj:)
compensating reservoir _ kompenzační vodní nádrž , ([eko.])
compensating variation _ kompenzace změny , ([eko.])
compensating wage differential _ kompenzační odstupňovanost mezd , ([eko.])
compensation _ odškodnění , (n:)
compensation _ kompenzace , (n:)
compensation _ vyrovnání, odškodnění , ([eko.])
compensation _ odškodné ,
compensation _ náhrada ,
compensation _ vyrovnání ,
compensation declivity _ kompenzační sklon (hydrotechnika) , ([eko.])
compensation fund _ kompenzační fond , ([eko.])
compensation layer _ kompenzační vrstva (voda) , ([eko.])
compensation variable _ kompenzační proměnná , ([eko.])
compensation zone _ kompenzační vrstva (voda) , ([eko.])
compensations _ kompenzace , (n:)
compensative _ vyrovnávající , (adj:)
compensative _ odškodňující , (adj:)
compensative _ kompenzující , (adj:)
compensative _ kompenzační , (adj:)
compensator _ kompenzátor , (n:)
compensatory _ vyrovnávací , (adj:)
compensatory _ vyrovnávací, kompenzační, náhradní , ([eko.])
compensatory _ kompenzační , (adj:)
compere _ konferenciér ,
compete _ konkurovat , (v:)
compete _ soupeřit ,
compete _ soutěžit ,
competed _ soutěžil , (v:)
competed _ konkuroval , (v:)
competence _ kompetence , (n:)
competence _ schopnost , (n:)
competence _ kvalifikace , (n:)
competence _ způsobilost , (n:)
competencies _ oprávnění , (pl.)
competencies _ kompetence , (pl.)
competency _ oprávnění , (n:)
competency _ kompetence , (n:)
competent _ kvalifikovaný , (adj:)
competent _ vhodný , (adj:)
competent _ způsobilý , (adj:)
competent _ schopný , (adj:)
competent _ oprávněný , (adj:)
competent _ kompetentní , (adj:)
competently _ kompetentně , (adv:)
competes _ soutěží , (v:)
competes _ konkuruje , (v:)
competing _ soupeřící ,
competing _ soutěžící , ([eko.])
competing _ protichůdný , (adj:)
competing _ neslučitelný , (adj:)
competing _ konkurenční , (adj:)
competition _ závod , (n:)
competition _ konkurence , (n:)
competition _ soutěž , (n:)
competition across the market _ konkurence napříč trhem ,
competition on the demand side _ konkurence na straně poptávky ,
competition on the supply side _ konkurence na straně nabídky ,
competitions _ soutěže , (n:)
competitions _ konkurence , (pl.)
competitive _ kompetitivní ,
competitive _ závodní ,
competitive _ soutěžní , (adj:)
competitive _ soutěživý , (adj:)
competitive _ soutěžící , (adj:)
competitive _ konkurenční , (adj:)
competitive _ konkurenceschopný , (adj:)
competitive advantage _ konkurenční výhoda ,
competitive consumption bundles _ balíky kompetitivní spotřeby , ([eko.])
competitive equilibrium _ konkurenční rovnováha , ([eko.])
competitively _ soutěživě , (adv:)
competitively _ konkurenčně , (adv:)
competitiveness _ konkurenceschopnost , (n:)
competiton _ soutěžení , (n:)
competiton _ konkurs , (n:)
competitor _ soutěžící , (adj:)
competitor _ závodník , (n:)
competitor _ soupeř , (n:)
competitor _ konkurent , (n:)
competitors _ konkurenti , (n:)
compherensive insurance _ komplexní pojištění , ([eko.])
compilable _ kompilovatelný , (adj:)
compilation _ shrnutí , (n:)
compilation _ kolekce , (n:)
compilation _ kompilace , (n:)
compilation _ složení , (n:)
compilation _ sestavení , (n:)
compilation _ sbírka , (n:)
compilations _ kompilace , (pl.)
compile _ sestavit , (v:)
compile _ kompilovat , (v:)
compile _ přeložit , (v: [it.]) , (program (do binární, spustitelné podoby))
compiled _ zkompilovaný , (adj:)
compiled _ kompilovaný , (adj:)
compiler _ překladač , (n: [it.])
compilers _ kompilátory , (n: pl.)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line