Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

commix _ smíchat , (v:)
commixture _ smíšení , (n:)
commixture _ míšení , (n:)
commode _ stolice s nočníkem ,
commodious _ prostorný , (adj:)
commodiousness _ prostornost , (n:)
commodities _ komodity , (n: pl.)
commodities _ zboží , (pl.)
commodity _ tovar , (n:)
commodity _ komodity , (n:)
commodity _ komodita , (n:)
commodity _ výrobek ,
commodity _ zboží ,
commodity _ produkt , (n:)
commodity _ artikl , (n:)
commodity _ druh zboží ,
Commodity Credit Corporation (CCC). _ úvěrová komoditní organizace (CCC) , ([eko.])
commodity exchange _ komoditní burza ,
commodity market _ zbožní trh ,
commodity market _ trh zboží ,
commodity market _ komoditní trh ,
commodity money _ zbožové peníze ,
commodity money _ komoditní peníze ,
commodore _ komodor , (n:)
common _ společné , (adj:)
common _ obecný, veřejný, společný , ([eko.])
common _ prostý , (adj:)
common _ obyčejný ,
common _ obvyklý ,
common _ obecný ,
common _ společný ,
common _ běžný ,
common /collective/ ownership _ společné vlastnictví , ([eko.])
common agricultural policy _ common agricultural policy CAP , ([eko.])
common agricultural policy _ CAP common agricultural policy , ([eko.])
Common Agricultural Policy _ Společná zemědělská politika , , (program Evropské Unie)
common agricultural policy. _ společná zemědělská politika , ([eko.])
common carrier _ veřejný přepravce ,
common cold _ nachlazení , (n:)
common denominator _ společný jmenovatel ,
common divisor _ společný dělitel ,
common equivalent _ všeobecný ekvivalent ,
common factor _ společný jmenovatel ,
common fraction _ obecný zlomek ,
common law _ zvykové právo ,
common law _ obyčejné právo ,
common law _ obecné právo ,
common mode rejection ratio _ činitel potlačení souhlasného rušení , ([el.])
common multiple _ společný násobek ,
common parlance _ prostá řeč ,
common property problems of water _ problémy společného vlastnictví vody , ([eko.])
common property regime _ systém společného vlastnictví , ([eko.])
common sense _ zdravý rozum ,
common sense _ selský rozum ,
common sense _ prostý rozum ,
common share _ obyčejná akcie ,
common share _ kmenová akcie ,
common stock _ společné zásoby , ([eko.])
common stock _ kmenová akcie ,
common stock _ běžná akcie ,
common-cause failure _ porucha se společnou příčinou , ([tech.])
common-law _ zvykové právo ,
common-property resources. _ společně vlastněné zdroje (obecní zdroje) , ([eko.])
common-property, restricted _ společné vlastnictví, omezené , ([eko.])
common-sense _ zdravý rozum ,
commonality _ stejnost , (n:)
commonality _ shodnost , (n:)
commonalty _ společenství , (n:)
commoner _ občan , (n:)
commoner _ prostý občan ,
commonest _ nejběžnější , (adj:)
commonly _ obvykle , (adv:)
commonly _ běžně , (adv:)
commonly used _ obecně používaný ,
commonness _ všednost , (n:)
commonness _ obyčejnost , (n:)
commonness _ obvyklost , (n:)
commonness _ obecnost , (n:)
commonness _ nevzdělanost , (n:)
commonness _ běžnost , (n:)
commonplace _ běžný ,
commonplaceness _ všednost , (n:)
commonplaceness _ banálnost , (n:)
commons _ měšťanstvo , (n:)
commons _ občanstvo , (n:)
commons _ obecný lid ,
commonsense _ zdravý rozum ,
commonsensible _ rozumný , (adj:)
commonsensical _ rozumný , (adj:)
commonweal _ všeobecné blaho ,
commonwealth _ obecné blaho ,
commonwealth _ společenství , (n:)
Commonwealth of Independent States _ volné společenství států ,
Commonwealth of Independent States _ Společenství nezávislých států ,
Commonwealth of Nations _ volné společenství států ,
commotion _ rozruch , (n:)
commotion _ nepokoj ,
commotion _ zmatek , (n:)
commove _ zneklidnit , (v:)
commove _ podnítit , (v:)
communal _ veřejný , (adj:)
communal _ komunální , (adj:)
communalism _ komunalismus , (n:)
communality _ pocit solidarity ,
communalize _ komunalizovat , (v:)
communally _ společně , (adv:)
commune _ obec , (n:)
commune _ komuna , (n:)
communicability _ sdělitelnost , (n:)
communicability _ komunikativnost , (n:)
communicable _ nakažlivý , (adj:)
communicant _ komunikant , (n:)
communicate _ sdělit , (v:)
communicate _ komunikovat , (v:)
communicate _ dorozumívat se ,
communicated _ komunikoval , (v:)
communicates _ komunikuje , (v:)
communicating _ komunikující , (adj:)
communication _ komunikační , (n:)
communication _ dorozumívání , (n:)
communication _ komunikace , (n:)
communications _ komunikace , (n:)
communicative _ sdílný , (adj:)
communicative _ komunikativní , (adj:)
communicativeness _ komunikativnost , (n:)
communicativeness _ hovornost , (n:)
communicator _ komunikátor , (n:)
communicators _ komunikátoři , (n:)
communicators _ informátoři , (n:)
communicatory _ sdělný , (adj:)
communion _ spojení , (n:)
communion _ splynutí , (n:)
communique _ komuniké ,
communism _ komunismus , (n:)
communist _ komunista , (n:)
communistic _ komunistický , (adj:)
communists _ komunisté ,
communitarian _ člen komunity ,
communities _ komunity , (n: pl.)
communities _ společenství , (pl.)
community _ veřejnost , (n:)
community _ společenství , (n:)
community _ komunita , (n:)
community _ komunita (botanika, zoologie) , ([eko.])
community _ obec ,
community property _ majetek komunity ,
community service _ služba komunity ,
communization _ zespolečenštění , (n:)
communize _ zestátnit , (v:)
communize _ zespolečenštit ,
commutability _ změnitelnost , (n:)
commutable _ zaměnitelný , (adj:)
commutation _ výměna , (n:)
commutative _ komutativní , (adj:)
commutativity _ komutativita , (n:)
commutator _ přepojovač , (n:)
commutator _ komutátor , (n:)
commute _ zaměnit , (v:)
commute _ vyměnit , (v:)
commute _ komutovat , (v:)
commute _ dojíždět , (v:)
commute _ dojíždět do práce , (v:)
commuted _ dojížděl , (v:)
commuter _ dojíždějící , (adj:)
commuters _ dojíždějící , (adj:)
commuting _ dojíždění , (n:)
Comoros _ Komory , (n: [jmén.])
compact _ pevný , (adj:)
compact _ výlisek , (n:)
compact _ kompaktní , (adj:)
compact disc _ kompaktní disk ,
compact disk _ kompaktní disk ,
compact disk _ cédéčko , , (hovorově)
compact fluorescent lamp _ kompaktní fluorescentní lampa , ([eko.])
compacted _ zhutněný , (adj:)
compacted _ udusaný , (adj:)
compacted _ ucelený , (adj:)
compacted _ stlačený , (adj:)
compacter _ zhutňovač , (n:)
compaction _ zpevňování , (n:)
compaction _ stlačení , (n:)
compactly _ kompaktně , (adv:)
compactness _ kompaktnost , (n:)
compactor _ zpevňovač , (n:)
compactor _ zhutňovač , (n:)
compacts _ zhušťuje , (v:)
compade _ soudruh , , (politicky)
compadre _ kamarád , (n:)
companies _ společnosti , (n:)
companion _ družka , (n:)
companion _ druh , (n:)
companion _ souputník , (n:)
companion _ společník , (n:)
companion _ průvodce , (n:)
companion _ společnice ,
companionable _ družný , (adj:)
companionableness _ přátelskost , (n:)
companionableness _ družnost , (n:)
companionably _ přátelsky , (adv:)
companionably _ družně , (adv:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line