Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

command _ rozkaz , (n:)
command _ přikázat , (v:)
command _ poručit , (v:)
command _ pokyn , (n:)
command _ ovládat , (v:)
command _ nařídit , (v:)
command _ kontrolovat , (v:)
command _ velení , (n:)
command _ povel , (n:)
command _ operační ,
command _ vynutit si ,
command _ rozkazovat ,
command _ rozkázat ,
command _ příkaz , (n:)
command _ dosáhnout ,
command _ docílit ,
command and control. _ direktivní řízení (příkaz a kontrola) , ([eko.])
command economy _ příkazová ekonomika ,
command economy _ direktivní ekonomika ,
command line _ příkazový řádek , ([it.])
command module _ řídící modul , (n:)
command post _ velitelské stanovišt ,
commandant _ velitel , (n:)
commanded _ velel , (v:)
commanded _ rozkazoval , (v:)
commanded _ přikázal , (v:)
commanded _ poručil , (v:)
commandeer _ přivlastnit si ,
commander _ velitel ,
commanders _ velitelé , (n:)
commandership _ vrchní velitelství ,
commandery _ velitelství , (n:)
commandery _ komandérství ,
commanding _ velící , (adj:)
commanding _ vedoucí , (adj:)
commanding _ nařízení , (n:)
commanding position _ výhodně položené místo ,
commanding position _ strategická pozice ,
commanding view _ široký výhled ,
commandingly _ panovačně , (adv:)
commandment _ přikázání , (n:)
commandments _ přikázání , (pl.)
commando _ komando , (n:)
commands _ příkazy , (n: pl.)
commas _ čárky ,
commemorate _ připomínat , (v:)
commemorate _ oslavovat , (v:)
commemorated _ připomínal , (v:)
commemorated _ oslavoval , (v:)
commemorating _ pamětní , (adj:)
commemoration _ připomínka , (n:)
commemorative _ pamětní , (adj:)
commence _ započít ,
commence _ zahájit , (v:)
commence _ začít , (v:)
commenced _ zahájil , (v:)
commencement _ začátek ,
commencement _ promoce , (n:)
commencement _ zahájení , (n:)
commences _ zahajuje , (v:)
commencing _ zahajující , (adj:)
commend _ chválit , (v:)
commendable _ chvalitebný , (adj:)
commendable _ chválihodný , (adj:)
commendably _ chvalitebně , (adv:)
commendation _ chvála , (n:)
commendation _ uznání , (n:)
commendatory _ pochvalný , (adj:)
commendatory _ doporučující , (adj:)
commended _ chválil , (v:)
commensalism _ symbióza , (n:)
commensurability _ souměřitelnost , (n:)
commensurability _ soudělnost , (n: [mat.])
commensurable _ úměrný , (adj:)
commensurable _ souměřitelný , (adj:)
commensurable _ soudělný , (adj: [mat.])
commensurate _ souměřitelný , (adj:)
commensurately _ souměřitelně , (adv:)
commensurateness _ souměřitelnost , (n:)
comment _ komentovat , (v:)
comment _ kritizovat , (v:)
comment _ komentář ,
comment _ poznámka , (n:)
commentaries _ komentáře ,
commentary _ komentář , (n:)
commentary _ výklad , (n:)
commentate _ komentovat , (v:)
commentator _ komentátor , (n:)
commentators _ komentátoři , (n:)
commented _ komentovaný , (adj:)
commenting _ komentování , (n:)
comments _ poznámky , (pl. n:) , (Any comments? - Nějaké poznámky?)
commerce _ obchod , (n:)
commercial _ obchodní , (adj:)
commercial _ reklama , (n:) , (zejm. v TV)
commercial _ komerční , (adj:)
commercial at _ zavináč , (n: [it.])
commercial bank _ komerční banka , (n:)
Commercial code _ Obchodní zákoník ,
commercial law _ obchodní právo , ([eko.])
commercial loan _ obchodní půjčka ,
commercial loan _ komerční půjčka ,
commercial paper _ cenný papír ,
commercialisation _ komercializace , (n:)
commercialise _ komercializovat , (v:)
commercialised _ komercializovaný , (adj:)
commercialism _ komercialismus , (n:)
commercialization _ komercializace , (n:)
commercialize _ komercializovat, zpeněžit , ([eko.])
commercialize _ komercializovat , (v:)
commercialized _ komercializovaný , (adj:)
commercialized _ komercializoval , (v:)
commercially _ komerčně , (adv:)
commercials _ reklamy , (n: pl.)
commie _ komouš , (n: [hovor.])
commination _ hrozba , (n:)
commingle _ smísit , (v:)
comminute _ rozmělnit , (v:)
comminute _ rozdrtit , (v:)
comminute _ rozetřít , (v:)
comminution _ rozmělňování , (n:)
comminution _ rozdrcení , (n:)
commiserate _ politovat , (v:)
commiserated _ politoval ,
commiseration _ soucit , (n:)
commiserations _ politování , (pl.)
commiserative _ soucitný , (adj:)
commissar _ komisař , (n:)
commissar _ politický komisař ,
commissariat _ komisariát , (n:)
commissary _ proviantní středisko ,
commission _ pověřit , (v:)
commission _ poslání , (n:)
commission _ oprávnění , (n:)
commission _ odměna , (n:)
commission _ provize, odměna , ([fin.])
commission _ zplnomocnit , (v:)
commission _ zplnomocnění , (n:)
commission _ zmocnit , (v:)
commission _ úkol ,
commission _ pověření , (n:)
commission _ provize ,
commission _ výbor ,
commission _ úřad ,
commission _ propůjčení důstojnické hodnosti ,
commission _ jmenovací listina důstojníka ,
commission _ komise ,
commissionaire _ vrátný , (adj:)
commissioned _ zmocněný , (adj:)
commissioned _ pověřený , (adj:)
commissioned _ objednaný , (adj:)
commissioned officer _ důstojník , (n:)
commissioner _ zmocněnec , (n:)
commissioner _ komisař , (n:)
commissioning _ pověření , (n:)
commissioning _ uvedení do provozu , (n: [tech.])
commissions _ výbory ,
commissions _ komise ,
commissions _ poplatky ,
commissions _ odměny ,
commissions _ zakázky ,
commissions _ zadává ,
commissions _ pověřuje ,
commissions _ zmocňuje ,
commissure _ spojka , (n:)
commissure _ šev ,
commit _ zavázat se ,
commit _ vázat se ,
commit _ kompromitovat se ,
commit _ spáchat ,
commit _ dopustit se ,
commit suicide _ spáchat sebevraždu ,
commit suicide _ vzít si život ,
commitment _ věrnost , (n:)
commitment _ přenechání , (n:)
commitment _ burzovní závazek ,
commitment _ oddanost , (n:)
commitment _ povinnost , (n:)
commitment _ svěření , (n:)
commitment _ odevzdání , (n:)
commitment _ vazba , (n:) , (soudní)
commitment _ závazek ,
commitments _ závazky , (n: pl.)
commits _ svěřuje , (v:)
commits _ poskytuje , (v:)
commits _ páchá , (v:)
committal _ uvěznění , (n:)
committed _ spáchal ,
committed _ spáchaný , (adj:)
committed _ zaujatý ,
committed _ angažovaný ,
committee _ komise , (n:)
committee _ kolegium ,
committee _ výbor ,
committees _ komise , (pl.)
committing _ svěření , (n:)
committing _ spáchání , (n:)
committing _ přenechání , (n:)
committing _ dopuštění se ,
commix _ smísit , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line