Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

come down on like a ton of bricks _ tvrdě potrestat ,
come down to earth _ vrátit se zpět na zem ,
come down to earth _ být realistický ,
come down with _ onemocnět , (v:)
come flying _ přiletět , (v:)
come forward _ předstoupit , (v:)
come from _ pocházet z ,
come full circle _ vrátit se na začátek ,
come hell or high water _ ať se stane cokoli ,
come home _ vrátit se ,
come home _ přijít domů ,
come in _ vstupte ,
come in _ zapojit se , (v:)
come in _ vstoupit , (v:)
come in _ přijet , (v:)
come in _ vejít ,
come in for _ vysloužit si ,
come in handy _ přijít vhod ,
come in handy _ hodit se ,
come in handy _ být dobrý ,
come in! _ pojďte dál ,
come in! _ pojď dál ,
come in! _ dále ,
come into _ vstupovat , (v:)
come into _ vstoupit , (v:)
come into _ vstoupit do ,
come into _ vejít ,
come into being _ vzniknout , (v:)
come into being _ nastat , (v:)
come into play _ být uveden do provozu ,
come into use _ začít se používat ,
come into your own _ nalézt svůj talent ,
come naturally _ mít schopnost od přírody ,
come near _ přiblížit se ,
come near _ málem něco udělat ,
come of _ dopadnout ,
come of _ konat ,
come of _ upadnout ,
come of age _ dosáhnout zletilosti ,
come off _ dopadnout , (v:)
come off _ odtrhnout se , (v:)
come off _ odejít ,
come off _ jít pryč ,
come off it _ ven s tím ,
come on _ rozběhnout se , (v:)
come on _ objevit se ,
come on _ pospíšit si ,
come on _ blížit se ,
come on _ nastat ,
come on in _ vstupte ,
come on strong _ dělat se zapálením ,
come on to _ dělat do , (hovor.) , (projevovat sexuální zájem)
come onside _ přidat se k týmu ,
come onto _ dělat návrhy ,
come out _ vyvstat , (v:)
come out _ vynořit se , (v:)
come out _ vyjít najevo ,
come out _ být publikován ,
come out _ vyjíždět ,
come out _ vyjít ,
come out _ vyjet ,
come out _ vycházet ,
come out _ veřejně se přihlásit ke své homosexualitě , (v: [slang.])
come out in the wash _ až usadí prach ,
come out with _ říci ,
come over _ krátce navštívit ,
come over _ přijít ,
come round _ změnit , (v:)
come round _ změnit se , (v:)
come round _ stavit se , (v:)
come round _ navštívit , ([id.])
come round _ zajít k ,
come running _ přibíhat ,
come running _ přiběhnout ,
come through _ proletět ,
come to _ dojíždět ,
come to _ dojít ,
come to _ dojet ,
come to _ docházet ,
come to _ přijít k rozumu ,
come to _ začínat , (v:) , (+ infinitiv; postupné rozvíjení děje)
come to a halt _ zastavit se ,
come to a head _ vyústit v konflikt ,
come to fruition _ uskutečnit se , (v:)
come to grips _ dojít ke rvačce ,
come to grips with _ čelit pravdě ,
come to life _ obživnout , (v:)
come to life _ vzpamatovat se ,
come to light _ vyjít na světlo ,
come to light _ vycházet na světlo ,
come to light _ ukázat se ,
come to light _ přijít na svět ,
come to light _ projevit se ,
come to mind _ vybavit se ,
come to terms _ dohodnout se ,
come to terms with _ dohodnout se s ,
come to the fore _ zviditelnit se ,
come to the point _ dostat se k věci ,
come to think of it _ když si vzpomenu jak ... ,
come together _ setkat se ,
come together _ usmířit se ,
come together _ scházet se ,
come together _ sbližovat se ,
come true _ splnit se ,
come true _ vyplnit se ,
come undone _ ztratit sebekontrolu ,
come unglued _ rozpadnout se , (v:)
come up _ objevit se ,
come up _ přistoupit ,
come up _ vyrazit ,
come up with _ přijít s ,
come! _ pojďte ,
come! _ pojď ,
come-at-able _ dosažitelný , (adj:)
come-at-able _ přístupný , (adj:)
come-hither _ vyzývavý , (adj:)
come-hither _ svádění , (n:)
come-on _ lákadlo ,
comeback _ návrat , (n:)
comedian _ vtipálek , (n:)
comedian _ komik , (n:)
comedian _ komediant , (n:)
comedians _ komedianti , (n:)
comedic _ komediální , (adj:)
comedienne _ komediální herečka , (n:)
comedies _ veselohry , (n: pl.)
comedown _ propadák , (n:)
comedy _ komedie ,
comeliness _ sličnost , (n:)
comely _ hezký , (adj:)
comely _ pohledný , (adj:)
Comenius _ Komenský , (adj:)
comer _ příchozí ,
comes _ jede ,
comes _ jde ,
comestible _ potravina , (n:)
comestible _ poživatina , (n:)
comestibles _ potraviny , (n: pl.)
comet _ kometa , (n:)
cometary _ kometový , (adj:)
cometic _ kometární , (adj:)
comets _ komety , (n: pl.)
comeuppance _ zasloužený trest ,
comfit _ bonbon , (n:)
comfort _ útěcha , (n:)
comfort _ komfort ,
comfort _ podpořit , (v:)
comfort _ pohodlí ,
comfort _ utěšovat ,
comfort _ utěšit ,
comfort station _ veřejný záchod ,
comfortable _ komfortní ,
comfortable _ pohodlný , (adj:)
comfortable _ příjemný , (adj:)
comfortable _ spokojený , (adj:)
comfortable income _ dostatečný příjem ,
comfortably _ pohodlně , (adv:)
comfortably _ komfortně , (adv:)
comforted _ uklidněný ,
comforted _ utěšený ,
comforted _ uklidnil ,
comforted _ utěšil ,
comforter _ utěšitel , (n:)
comforter _ prošívaná pokrývka , (n:)
comforting _ utěšující , (adj:)
comforting _ uklidňující , (adj:)
comfortless _ neutěšený , (adj:)
comfortless _ bezútěšný , (adj:)
comfrey _ kostival , (n:)
comfy _ pohodlný , (adj:)
comic _ komiks , (n:)
comic _ komediální , (adj:)
comic _ směšný , (adj:)
comic _ žertovní ,
comic _ komik , (n:)
comic _ komický , (adj:)
comic _ humorný , (adj:)
comic book _ kniha komiksů ,
comic strip _ kreslené příběhy ,
comic strip _ comics ,
comical _ směšný , (adj:)
comical _ komický , (adj:)
comicality _ směšnost , (n:)
comicality _ komičnost , (n:)
comically _ žertovně , (adv:)
comically _ komicky , (adv:)
comics _ komiks , (n:)
coming _ nastávající , (adj:)
coming _ přicházející , (adj:)
coming _ nadcházející , (adj:)
coming _ přichází ,
coming out _ veřejné přihlášení k vlastní homosexualitě , (v: [slang.])
coming out of our ears _ mít něčeho příliš ,
coming out of your yin yang _ mít něčeho příliš ,
coming up roses _ vše funguje skvěle ,
comity _ zdvořilost , (n:)
comity _ shoda , (n:)
comma _ čárka ,
command _ velitelství , (n:)
command _ velet , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line