Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

caldera _ kaldera , (n:)
caldera _ vulkanický kráter ,
caldron _ kotel ,
Caldwell _ Caldwell , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Caleb _ Caleb , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Caledonia _ Kaledonie , (n:)
Caledonian _ skotský , (adj:)
calefacient _ teplotvorný , (adj:)
calendar _ kalendář ,
calendar month _ kalendářní měsíc ,
calendar year _ kalendářní rok ,
calendars _ kalendáře ,
calender _ kalandr , (n:)
calender _ vyhladit , (v:)
calender _ lisovat , (v:)
calender _ leštička , (n:)
calendered _ kalandrovaný , (adj:)
calends _ kalendy ,
calendula _ měsíček , (n:)
calf _ tele ,
calf _ telátko ,
calf _ lýtko ,
calf _ mládě jistých savců (velryba, slon) , (n:)
calf-length _ do půli lýtek ,
calfskin _ teletina , (n:)
calfskin _ telecí kůže ,
Calgary _ Calgary , , (město v jihozápadní Kanadě, dějiště Zimních olympijských her v roce 1988, město - Kanada)
Calhoun _ Calhoun , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Cali _ Cali , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Kolumbie)
caliber _ kalibr , (n:)
caliber _ význam ,
caliber _ hodnota ,
caliber _ světlost ,
caliber _ ráže ,
caliber _ kvalita ,
caliber _ formát ,
calibers _ kalibry ,
calibrate _ cejchovat , (v:)
calibrate _ kalibrovat ,
calibrated _ kalibrovaný , (adj:)
calibrated _ zkalibrovaný ,
calibrating _ kalibrující , (adj:)
calibration _ kalibrace ,
calibrations _ kalibrace , (pl.)
calibrator _ kalibrátor , (n:)
calibre _ kalibr , (n:)
calibre _ význam ,
calibre _ hodnota ,
calibre _ světlost ,
calibre _ ráže ,
calibre _ kvalita ,
calibre _ formát ,
calico _ kaliko , (n:)
calico _ druh plátěné tkaniny ,
Calif _ kalifornský , ([zkr.])
Calif _ Kalifornie , ([zkr.])
California _ Kalifornie , (n:)
California _ kalifornský , (adj:)
California _ stát v USA , (n: [jmén.])
Californian _ Kaliforňanka , (n:)
Californian _ Kaliforňan , (n:)
Californian _ kalifornský , (adj:)
Californians _ pl. od Californian ,
californium _ kalifornium , ([chem.])
Caligula _ římský císař vládnoucí v letech 37 n. l. - 41 n. l. ,
Caligula _ římský císař vládnoucí v letech 37 n.l. - 41 n.l. ,
caliper _ posuvné měřidlo ,
calipers _ posuvná měřítka ,
caliph _ kalif ,
caliph _ titul tureckého sultána ,
caliph _ středověký panovník v muslimských zemích ,
caliphate _ kalifát , (n:)
caliphs _ kalifové ,
calisthenic _ kalistenický , (adj:)
calix _ kalich , (n:)
calk _ utěsnit , (v:)
calk _ temovat , (v:)
Calkins _ Calkins , (n: [jmén.]) , (příjmení)
call _ žádat , (v:)
call _ vyhlásit , (v:)
call _ přivolat , (v:)
call _ předvolat , (v:)
call _ telefonovat , (v:)
call _ pojmenovat , (v:)
call _ vyvolávat , (v:)
call _ jmenovat , (v:)
call _ zvolat , (v:)
call _ zavolání , (n:)
call _ zavolat , (v:)
call _ výzva , (n:)
call _ vyzvat , (v:)
call _ volat , (v:)
call _ upomínka , (n:)
call _ svolat , (v:)
call _ telefonický hovor , (n:)
call _ povolat , (v:)
call _ nazývat , (v:)
call _ nazvat , (v:)
call _ navštívit , (v:)
call _ hovor ,
call _ volání ,
call _ návštěva , (n:)
call _ rozhodnutí , (n:)
call a spade a spade _ nazvat věc pravým jménem ,
call attention _ upozornit , (v:)
call attention to _ upozornit na ,
call back _ odvolat , (v:)
call down _ vynadat někomu , ([amer.])
call for _ vyžadovat , (v:)
call for _ požadovat , (v:)
call for _ volat o ,
call girl _ slečna na telefonu , ([tech.])
call his bluff _ říci na rovinu ,
call in _ přivolat , (v:)
call in _ zavolat ,
call in _ zajít ,
call in _ zacházet ,
call in _ stáhnout z oběhu ,
call into account _ počítat s ,
call into action _ uvést v činnost , ([tech.])
call into question _ brát v pochybnost , (n:)
call it a day _ dnes už více nepracuji ,
call it quits _ přestaň to dělat ,
call it square _ jsme si kvit ,
call letter _ volací znak ,
call money _ hotové peníze ,
call off _ odvolat ,
call off the dogs _ ať mě tví přátelé nechají! ,
call off the strike _ odvolat stávku ,
call office _ telefonní stanice ,
call on _ vyzvat , (v:)
call on _ nazývat ,
call option _ opční obchod ,
call out _ zvolat ,
call out _ vyvolávat ,
call out _ vyvolat ,
call sign _ volací znak , (n: [voj.]) , (přezdívka vojáka (pěšák, letec, mariňák) nebo označení vojenského útvaru (letka, pěší rota) pro rádiovou komunikaci)
call tabs _ zkasírovat návštěvníky baru ,
call the shots _ rozhodovat o tom co se stane ,
call up _ výzva , (n:)
call up _ povolávací rozkaz ,
call up _ zatelefonovat , (v:)
call up _ telefonovat , ([amer.])
call up _ vyvolat představu ,
call up _ předvolat ,
call up _ povolat do zbraně ,
call up _ zavolat ,
call up _ přivolávat ,
call up _ přivolat ,
call-back _ stažení z trhu , , (u vadného výrobku)
call-box _ telefonní budka ,
call-boy _ prostitut , (n:)
call-girl _ prostitutka , , (objednávaná telefonem)
call-in _ volná tribuna , ([amer.])
call-up _ výzva , (n:)
call-up _ povolávací rozkaz ,
calla _ kala , (n: [bot.])
calla lily _ kala , (n: [bot.])
callable _ vypověditelný ,
Callaghan _ Callaghan , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Callahan _ Callahan , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Callan _ Callan , (n: [jmén.]) , (příjmení)
callback _ zpětné volání , (n: [tech.] [it.])
callboy _ prostitut , (n:)
called _ zvaný , (adj:)
called _ zavolaný , (adj:)
called _ volaný , (adj:)
called _ volal , (v:)
called _ nazvaný , (adj:)
called in _ zašel ,
caller _ návštěvník ,
callers _ volající , (pl.)
calligrapher _ krasopisec , (n:)
calligrapher _ kaligraf ,
calligrapher _ kaligrafové ,
calligraphic _ krasopisný ,
calligraphist _ kaligrafista , (n:)
calligraphy _ krasopis ,
calling _ povolání ,
calling card _ vizitka ,
calliope _ kalliopé ,
calliper _ dlaha s železných tyčí ,
callisthenics _ gymnastika , (n:)
callosity _ zatvrdlina , (n:)
callosity _ tvrdost , (n:)
callosity _ mozolovitost , (n:)
callosity _ mozol , (n:)
callous _ bezcitný , (adj:)
callous _ tvrdý , (adj:)
callous _ zatvrdlý ,
callous _ necitelný ,
callous _ mozolovitý ,
callously _ necitlivě , (adv:)
callousness _ mozolovitost ,
callow _ neopeřený ,
callowness _ nezkušenost , (n:)
calls _ volá ,
callus _ mozol ,
calm _ uchlácholit , (v:)
calm _ uklidňovat se ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line