Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

colostomy _ kolostomie , (n:)
colostrum _ mlezivo , (n:)
colostrum _ kolostrum , (n:)
colotomy _ kolotomie , (n:)
colour _ zbarvit , (v:)
colour _ zabarvit , (v:)
colour _ zabarvení , (n:)
colour _ obarvit , (v:)
colour _ nabarvit , (v:)
colour _ barvivo , (n:)
colour _ barvitost , (n:)
colour _ barvit , (v:)
colour _ barva (vody) , ([eko.])
colour _ vybarvit , (v:)
colour _ barva ,
colour _ barevný , (adj:)
colour in _ vymalovat , (v:)
colour photo _ barevná fotografie ,
colour-blind _ barvoslepý , (n:)
colourant _ barva např. na vlasy ,
colouration _ zbarvení , (n:)
coloured _ barevný ,
colourful _ pestrý , (adj:)
colourful _ barvitý , (adj:)
colourful variety _ pestrost ,
colourfully _ pestrobarevně ,
colourfulness _ barevnost , (n:)
colouring _ zbarvení , (n:)
colouring _ zabarvení , (n:)
colouring book _ omalovánky , (n:)
colourisation _ kolorace , (n:)
colourise _ zbarvovat , (v:)
colourised _ zbarvoval , (v:)
colourist _ kolorista ,
colourless _ bezbarvý , (adj:)
colourlessness _ bezbarvost , (n:)
colours _ barvy , (n: pl.)
colpitis _ zánět pochvy ,
colpocele _ poševní kýla ,
colpocystitis _ zánět poševní stěny ,
colporteur _ kolportér , (n:)
colpoxerosis _ kolpoxeróza ,
colt _ hříbě ,
colter _ předradlička , (n:)
coltish _ skotačivý , (adj:)
coltish _ hravý , (adj:)
coltsfoot _ podběl ,
colugo _ letucha ,
columbarium _ kolumbárium ,
Columbia _ Kolumbie , (n:)
Columbia _ hl.m. - South Carolina v USA , (n: [jmén.])
Columbia _ Columbia , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Columbian _ týkající se Kryštova Kolumbuse ,
columbine _ kolombína , (n:)
columbite _ niobit ,
columbium _ niob , (n:)
Columbus _ hl.m. - Ohio v USA , (n: [jmén.])
Columbus _ Columbus , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
Columbus Day _ 12. říjen ,
Columbus Day _ svátek objevení Ameriky ,
column _ zástup , (n:)
column _ sloup , (n:)
column _ kolona , (n:)
column _ sloupek , (n:)
column _ konvoj ,
column _ kolona vozidel ,
column _ rubrika , (n:)
column _ sloupec , (n: [mat.]) , (matice)
columnar _ sloupcovitý , (adj:)
columned _ sloupový , (adj:)
columniform _ sloupkovitý , (adj:)
columniform _ sloupovitý , (adj:)
columnist _ sloupkař ,
columns _ sloupce , (n: pl.)
colza _ řepka , (n:)
coma _ koma , (n:)
coma _ čárka , (n:)
Comanche _ okres v USA , (n: [jmén.])
comatose _ komatózní , (adj:)
comb _ hřebínek , (n:)
comb _ pročesat ,
comb _ pročesávat ,
comb _ rozčesávat ,
comb _ učesat ,
comb _ hřeben ,
comb _ česat ,
comb out _ vyčesat , (v:)
comb out _ česat se ,
comb-out _ pročesání , (n:)
combat _ bojový , (adj:)
combat _ konflikt , (n:)
combat _ boj , (n:)
combat _ bojovat , (v:)
combat _ zápasit , (v:)
Combat Air Patrol _ hlídkový let , ([voj.])
combat fatigue _ vyčerpání bojem ,
combatant _ bojovník , (n:)
combatants _ bojovníci , (n: pl.)
combative _ bojovný , (adj:)
combativeness _ bojovnost , (n:)
combed _ učesaný , (adj:)
comber _ česač , (n:)
combinable _ kombinovatelný , (adj:)
combination _ spolčování , (n:)
combination _ spojování , (n:)
combination _ slučování , (n:)
combination _ kombinování , (n:)
combination _ kombinace ,
combination drainage _ dvouetážová drenáž , ([eko.])
combination lock _ kombinační zámek ,
combinational _ kombinační , (adj:)
combinations _ kombinace , (n:)
combinative _ kombinatorický , (adj:)
combinative _ kombinační , (adj:)
combinatorial _ kombinatorický , (adj:)
combinatory _ kombinatorický , (adj:)
combine _ zkombinovat , (v:)
combine _ spojit , , (se)
combine _ spojovat ,
combine _ kombajn , ([tech.])
combined _ kombinovaný , (adj:)
Combined Accident Reduction Effort _ název programu pro snížení nehodovosti na amerických silnicích ,
combined aeration _ kombinovaná aerace (vody) , ([eko.])
combined drainage _ kombinovaná drenáž , ([eko.])
combined effect _ kombinovaný účinek , ([eko.])
combined pesticide _ kombinovaný pesticid , ([eko.])
combined phytopathogen race _ složená rasa fytopatogena , ([eko.])
combines _ kombinuje , (v:)
combines _ kombinovat , (v:)
combing _ česající , (adj:)
combing _ česání , (n:)
combining _ mísení , (n:)
combining _ kombinující , (adj:)
combining _ kombinování , (n:)
combo _ kombo , (n:)
combo _ malá jazzová skupina , (n:)
combs _ hřebeny , (n: pl.)
combs _ češe ,
combustibility _ zápalnost , (n:)
combustibility _ vznětlivost , (n:)
combustibility _ hořlavost , (n:)
combustible _ vznětlivý , (adj:)
combustible _ hořlavina , (n:)
combustion _ spalovací , (adj:)
combustion _ spalování , (n:)
combustive _ hořlavý , (adj:)
come _ vzejít ,
come _ stát se ,
come _ připlout , (v:)
come _ přiběhnout , (v:)
come _ nadejít ,
come _ dospět , (v:)
come _ doletět , (v:)
come _ dojít ,
come _ nastat ,
come _ přejet ,
come _ přejít ,
come _ come/came/come , (v: [neprav.])
come _ jít ,
come _ přijíždět ,
come _ přijít ,
come _ přijet ,
come _ přicházet ,
come _ jezdit ,
come about _ udát se , (v:)
come about _ stát se , (v:)
come accross _ setkat se s , ([id.])
come across _ narazit na , (n:)
come across _ potkat , (v:)
come after _ následovat , (v:)
come after _ přijít po ,
come again _ opakovat , ([amer.])
come again _ zopakovat , ([frsl.] [amer.]) , (v rozkazu)
come again on st. _ opakovat něco , ([frsl.]) , (v rozkazu)
come alive _ publikum ožilo ,
come along _ naskytnout se , (v:)
come along _ spěchej! ,
come along _ jít kolem ,
come along _ honem! ,
come along _ dařit se ,
come apart _ rozpadnout se ,
come apart _ rozložit se ,
come around _ začít spolupracovat ,
come around _ vrátit se , (v:) , (Rostislav Svoboda)
come away _ odejít ,
come back _ vracet se , (v:)
come back _ vrátit se , (v:)
come back _ přijít zpět ,
come back to haunt you _ špatné skutky tě přijdou strašit ,
come by _ získat , (v:)
come by _ sehnat , (v:)
come by _ přijít k ,
come by _ jet kolem ,
come clean _ přiznat se , ([amer.])
come down _ spadnout , (v:)
come down _ upadat , (v:)
come down _ sestoupit , (v:)
come down _ dochovat se ,
come down _ padnout ,
come down hard _ tvrdě potrestat ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line