Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

codger _ tatík , (n:)
codices _ kodexy , (n: pl.)
codicil _ dodatek k závěti ,
codification _ uzákonění , (n:)
codification _ kodifikace , (n:)
codifier _ kodifikátor , (n:)
codify _ kodifikovat , (v:)
coding _ šifrování , (n:)
coding _ programování , (n:)
coding _ kódování , (n:)
codling _ mladá treska , (n:)
codpiece _ část kalhot ze 16. století ,
Codrington _ hl.m. - Barbuda , (n: [jmén.])
codswallop _ pitomost , (n:)
codswallop _ nesmysl , (n:)
Cody _ Cody , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
COEA _ Cost and Operational Effectiveness Analysis , ([zkr.] [voj.])
coed _ smíšený , (adj:)
coeducation _ koedukace , (n:)
coefficient _ ukazatel , (n:)
coefficient _ koeficient , (n:)
coefficients _ koeficienty , (n: pl.)
coeliac _ břišní , (adj:)
coenobite _ mnich , (n:)
coenobitic _ klášterní ,
coenosis _ cenóza , ([eko.])
coenotope _ cénotop , ([eko.])
coenotype _ cénotyp , ([eko.])
coenzyme _ koenzym , (n:)
coequal _ rovný , (adj:)
coerce _ vynutit , (v:)
coerce _ vnutit , (v:)
coerce _ přinutit , (v:)
coerce _ nutit , (v:)
coerce _ donutit , (v:)
coerced _ nutil , (v:)
coerced _ nucen , (v:)
coercer _ přinutitel , (n:)
coercible _ stlačitelný , (adj:)
coercible _ přinutitelný , (adj:)
coercible _ donutitelný , (adj:)
coercion _ nucení , (n:)
coercion _ nátlak , (n:)
coercive _ donucovací ,
coercively _ koercivně , (adv:)
coercively _ pomocí nátlaku ,
coeval _ vrstevník , (n:)
coexist _ koexistuje , (v:)
coexist _ koexistovat , (v:)
coexisted _ spoluexistoval , (v:)
coexistence _ koexistence , (n:)
coexistence _ soužití ,
coexistent _ koexistentní , (adj:)
coextensive _ stejného rozsahu ,
coffe _ káva , (n:)
coffee _ kávový , (adj:)
coffee _ kávovník , (n:)
coffee _ kafe ,
coffee _ káva ,
coffee bar _ kavárna , (n:)
coffee break _ přestávka na kávu ,
coffee house _ kavárna ,
coffee machine _ kávovar ,
coffee room _ kavárna ,
coffee shop _ bufet , ([amer.])
coffee table _ konferenční stolek ,
coffee talk _ drby ,
coffee-bar _ kavárna , (n:)
coffee-beans _ kávová zrnka ,
coffee-grinder _ mlýnek ,
coffee-house _ kavárna , (n:)
coffeehouse _ kavárna ,
coffeepot _ konvice na kávu ,
coffer _ truhla , (n:)
coffer-dam _ ochranná hráz ,
cofferdam _ ochranná hráz ,
Coffey _ Coffey , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
coffin _ kontejner ,
coffin _ přepravník , (n:)
coffin _ rakev ,
coffins _ rakve , (n:)
Coffman _ Coffman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
cofounder _ spoluzakladatel , (n:)
cog _ zub , (n:) , ((ozubeného) kola)
cog _ cvrček , (n:) , (u jízdního kola)
cog railway _ ozubená dráha , (n:)
cog-wheel _ ozubené kolo ,
cogency _ výstižnost , (n:)
cogeneration of energy _ kogenerace energie , ([eko.])
cogent _ výstižný , (adj:)
cogent _ průkazný , (adj:)
cogent _ přesvědčivý , (adj:)
cogently _ přesvědčivě , (adv:)
cogged _ ozubené , (adj:)
cogitable _ myslitelný , (adj:)
cogitate _ uvažovat , (v:)
cogitate _ přemýšlet , (v:)
cogitated _ uvažoval , (v:)
cogitated _ přemýšlel , (v:)
cogitation _ přemýšlení , (n:)
cogitative _ uvažovací , (adj:)
cognac _ koňak ,
cognate _ příbuzný , (adj:)
cognate _ obdobný , (adj:)
cognisance _ vědomost , (n:)
cognisance _ vědomí ,
cognisant _ něčeho znalý ,
cognition _ poznávání , (n:)
cognitional _ poznávací , (adj:)
cognitive _ poznávací , (adj:)
cognitive _ kognitivní , (adj:)
cognitive science _ věda o myšlení , , ((psychologie, neurofyzika, umělá inteligence...))
cognitively _ kognitivně , (adv:)
cognizable _ rozeznatelný , (adj:)
cognizable _ poznatelný , (adj:)
cognizance _ vědomost , (n:)
cognizance _ vědomí ,
cognizant _ informovaný o něčem ,
cognize _ poznávat , (v:)
cognomen _ přezdívka , (n:)
cognoscente _ znalec , (n:)
cognoscenti _ zasvěcenci , (n: pl.)
cognoscible _ poznatelný , (adj:)
cogs _ čepy , (n: pl.)
cogwheel _ ozubené kolo ,
COH _ koeficient zamlženosti , ([eko.])
cohabit _ žít společně ,
cohabitation _ soužití , (n:)
cohabitation _ nemanželské soužití , (n:)
cohabitation _ kohabitace, nesezdané soužití , (n:)
Cohan _ Cohan , (n: [jmén.]) , (příjmení)
coheir _ spoludědic ,
Cohen _ Cohen , (n: [jmén.]) , (příjmení)
cohere _ souviset , (v:)
cohere _ souhlasit , (v:)
cohere _ skloubit , (v:)
cohere _ ladit , (v:)
cohere _ zapadat do sebe ,
cohere _ držet pohromadě ,
coherence _ spojitost , (n:)
coherence _ souvislost , (n:)
coherence _ promyšlenost , (n:)
coherence _ koherence , (n:)
coherency _ spojitost , (n:)
coherency _ koherence , (n:)
coherent _ související , (adj:)
coherent _ soudržný , (adj:)
coherent _ logický , (adj:)
coherent _ srozumitelný , (adj:)
coherent _ souvislý , (adj:)
coherent _ koherentní , (adj:)
coherently _ souvisle , (adv:)
cohesion _ soudržnost , (n:)
cohesive _ soudržný , (adj:)
cohesive _ kohezní , (adj:)
cohesively _ soudržně , (adv:)
cohesiveness _ soudržnost , (n:)
Cohn _ Cohn , (n: [jmén.]) , (příjmení)
cohort _ kohorta , (n:)
cohort study _ kohortová studie , ([eko.]) , (Epidemiologická studie zkoumající subjekty rozdělené do skupin podle podmínek expozice a srovnávající četnost účinků. Ačkoliv povahou je prospektivní, někdy je prováděna restrospektivně, s užitím historických dat.)
coif _ čepec , (n:)
coif _ čapka , (n:)
coiffeur _ kadeřník , (n:)
coiffeuse _ kadeřnice , (n:)
coiffure _ účes , (n:)
coign _ roh , (n:)
coil _ zkroutit , , (zkroutit se)
coil _ kroutit ,
coil _ spirála ,
coil _ vinutí ,
coil _ vinutý ,
coil _ stáčet ,
coil _ stočit ,
coil _ závit ,
coil _ vinout ,
coil _ kotouč ,
coil _ had ,
coil _ cívka , (n:)
coil _ navíjet ,
coiled _ svinutý , (adj:)
coiled _ stočený , (adj:)
coiling _ vinutí , (n:)
coiling _ navíjení , (n:)
coiling _ navíjecí , (adj:)
coils _ stáčí , (v:)
coils _ cívky , (n: pl.)
coin _ razit , (v:)
coin _ razit mince ,
coin _ mince , (n:)
coin _ zpeněžit , (v:)
coin _ tlačit , (v:)
coin _ vytvořit , (v:)
coin _ vymylet , (v:)
coinage _ oběživo , (n:)
coinage _ ražba , (n:)
coinage _ drobné , (n:) , (mince)
coincide _ krýt se ,
coincide _ splývat ,
coincide _ spadat v jedno ,
coincide _ shodovat se ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line