Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

clutch _ chytat se , (v:)
clutch _ spojka , (n:)
clutch _ sevřít , (v:)
clutched _ stiskl ,
clutched _ mačkal ,
clutched _ sevřel ,
clutched _ stisknul ,
clutches _ spáry , (n: pl.)
clutching _ svírání , (n:)
clutter _ nepořádek , (n:)
cluttered _ zaplněný , (adj:)
cluttered _ přecpaný , (adj:)
cluttering _ zaplňování , (n:)
cluttering _ přecpávání , (n:)
Clyde _ Clyde , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Clydesdale _ plemeno tažných koní , (n:) , (puvodně od Clydesdale (Skotsko))
clyster _ klystýr , (n:)
cm _ cm ,
CMAWS _ Common Missile Approach Warning System , ([zkr.] [voj.])
CMC _ Ceramic Matrix Composite , ([zkr.] [voj.])
CMIIW _ Correct Me If I m Wrong , ([zkr.])
CMS _ konvence pro ochranu migrujících živočišných druhů , ([eko.])
CMWS _ Common Missile Warning System , ([zkr.] [voj.])
CNI _ Communications, Navigation, and Identification , ([zkr.] [voj.])
cnidarian _ žahavec , (n:)
CNRET _ centrum pro přírodní energetické zdroje a dopravu , ([eko.])
CO _ COnference , ([zkr.])
co-author _ spoluautor , (n:)
co-defendant _ spoluobviněný , (adj:)
co-defendant _ spoluobžalovaný , (adj:)
co-educate _ koedukovat , (v:)
co-founder _ spoluzakladatel , (n:)
co-manager _ spoluředitel ,
co-occurrence _ souvislost ,
co-op _ družstevní podnik ,
co-operate _ spolupracovat ,
co-operated _ spolupracoval , (v:)
co-operation _ spolupráce ,
co-operative _ kooperující ,
co-operative _ družstevní ,
co-operative _ spolupracující , (adj:)
co-operative building society _ stavební bytové družstvo ,
co-operative farm _ družstevní farma ,
co-operative farm _ zemědělské družstvo ,
co-operative farmer _ družstevní zemědělec ,
co-operative farmer _ družstevník ,
co-operative farming _ družstevní zemědělství ,
co-operative shop _ konzum ,
co-operative society _ výrobní družstvo ,
co-operative society _ obchodní družstvo ,
co-operative store _ konzum ,
co-operator _ družstevník , (n:)
co-operator _ spolupracovník , (n:)
co-opt _ kooptovat ,
co-optation _ kooptace , (n:)
co-option _ kooptace , (n:)
co-ordinate _ souřadnice , (n:)
co-ordinate _ koordinovat , (v.) , (uvést v soulad)
co-ordinated _ koordinovaný ,
co-ordinating _ koordinující ,
co-ordination _ koordinace , (n:)
co-ordinator _ koordinátor , (n:)
co-owner _ spolumajitel ,
co-product _ koprodukt , ([eko.]) , (Jakýkoliv další výrobek pocházející ze stejného jednotkového procesu.)
co-product _ vedlejší výrobek , ([eko.])
co-respondent _ spoluodpůrce ,
co-star _ jedna z hlavních rolí ,
co-worker _ spolupracovník , (n:)
co. _ spol. ,
Co. _ společnost , (n: [zkr.]) , (Company)
coach _ kouč , (n:)
coach _ cvičitelka ,
coach _ dostavník , (n:)
coach _ kočár ,
coach _ trénovat , (v:)
coach _ železniční vagon ,
coach _ trenér ,
coach _ železniční vůz ,
coach _ vůz ,
coach _ autokar ,
coach _ autobus , (n:)
coachbuilder _ výrobce karoserií ,
coaches _ trenéři , (n:)
coaches _ instruktoři , (n:)
coaches _ trénuje , (v:)
coaching _ připravování ,
coaching _ vyučování ,
coaching _ koučování ,
coaching _ doučování ,
coachman _ kočí ,
coachmen _ vozkové ,
coact _ spolupracovat , (v:)
coaction _ spolupráce ,
coadjutor _ pomocník , (n:)
coagulable _ srážlivý , (adj:)
coagulant _ koagulant (vodárenství) , ([eko.])
coagulant _ koagulátor , (n:)
coagulase _ koagulační enzym ,
coagulate _ srážet se , (v:)
coagulate _ koagulovat , (v:)
coagulate _ koagulát , (n:)
coagulating agent _ koagulant (vodárenství) , ([eko.])
coagulation _ koagulace (vodárenství) , ([eko.])
coagulation _ srážení , (n:)
coagulation _ koagulace , (n:)
coagulation filter _ koagulační filtr , ([eko.])
coagulation jar test _ koagulační zkouška , ([eko.])
coagulator _ koagulátor , (n:)
coagulum _ sraženina , (n:)
coagulum _ koagulát , (n:)
coal _ uhelný , (adj:)
coal _ uhel ,
coal _ uhlí ,
coal baron _ uhlobaron , (n:)
coal black _ uhlově černá , (n:)
coal black _ černý jako uhel ,
coal gas _ svítiplyn , (n:)
coal mine _ uhelný důl ,
coal miner _ horník , (n:)
coal oil _ ropa , (n:)
coal scuttle _ uhlák , (n:)
coal scuttle _ kbelík na uhlí ,
coal shovel _ lopata na uhlí , (n:)
coal tar _ uhelný dehet ,
coal-black _ černý jako uhel ,
coal-fired _ na uhlí ,
coal-mine _ uhelný důl ,
coal-pit _ uhelná jáma ,
coal-scuttle _ kbelík na uhlí ,
coalesce _ splynout , (v:)
coalesce _ shlukování , (n:)
coalesced _ spojený , (adj:)
coalesced _ splynul , (v:)
coalesced _ sloučený , (adj:)
coalescence _ splynutí ,
coalescent _ splývající , (adj:)
coalface _ uhelný porub ,
coalfield _ uhelný revír ,
coalfield _ uhelná pánev ,
coalition _ koalice , (n:)
coalition _ sdružení , (n:)
coalitionist _ koaliční , (adj:)
coalitions _ koalice , (pl.)
coalman _ uhlíř , (n:)
coalmine _ uhelný důl ,
coalpit _ uhelná jáma ,
coaming _ sil ,
coaming _ jílcové roubení ,
coarctate _ zúžit , (v:)
coarctate _ srůst , (n:)
coarctation _ zúžení , (n:)
coarse _ neobrobený , (adj:)
coarse _ drsný , (adj:)
coarse _ sprostý , (adj:)
coarse _ surový , (adj:)
coarse _ obhroublý ,
coarse _ hrubý ,
coarse mouth _ huba ,
coarse screen _ hrubé česle , ([eko.])
coarse soil _ hrubozem , ([eko.])
coarse-grained _ hrubozrnný , (adj:)
coarsely _ hrubě , (adv:)
coarsen _ zdrsnit , (v:)
coarsen _ hrubnout , (v:)
coarseness _ nekultivovanost , (n:)
coarseness _ hrubost , (n:)
coarser _ hrubší ,
coarsest _ nejhrubší , (adj:)
coarsest _ nejdrsnější , (adj:)
Coase Conjecture. _ Coaseova domněnka , ([eko.])
Coase Theorem _ Coaseův teorém , ([eko.])
Coase Theorem Corollary. _ důsledek Coaseova teorému , ([eko.])
coast _ břeh , (n:)
coast _ pobřeží ,
coast-to-coast _ přes celé území ,
coast-to-coast _ od pobřeží k pobřeží ,
coastal _ přímořský , (adj:)
coastal _ pobřežní , (adv:)
coastal resources demand _ poptávka po pobřežních zdrojích , ([eko.])
coaster _ tácek , (n:)
coastguard _ pobřežní hlídka , (n:)
coasting _ jízda na neutrál nebo se zmáčknutou spojkou , (v:) , (doprava)
coastline _ obrys pobřeží ,
coastline _ pobřežní čára , (n:)
coastwise _ pobřežní , (adj:)
coat _ povlékat , (v:)
coat _ potah , (n:)
coat _ natírat , (v:)
coat _ kabátek , (n:)
coat _ lak , (n:)
coat _ povlak , (n:)
coat _ kabát , (n:)
coat _ slupka , (n:)
coat _ obalit , (v:)
coat _ nátěr , (n:)
coat _ vrstva , (n:)
coat _ natřít , (v:)
coat _ obšívat , (v:)
coat _ obložení , (n:)
coat _ obal , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line