Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

clatter _ klepání , (n:)
clatter _ klepot , (n:)
clatter _ klapat , (v:)
clatter _ klapot , (n:)
clatter _ hrkat , (v:)
Claude _ Claude , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Claudia _ Klaudie , (n:)
Claudia _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Claudio _ Claudio , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Claus _ Klaus , (n: [mužs. jméno]) , (zkráceno z: Nicolas)
clausal _ doložkový , (adj:)
clause _ klauzule , (n:)
clause _ doložka , (n:)
Clausen _ Clausen , (n: [jmén.]) , (příjmení)
clauses _ odstavce , (n:)
clauses _ doložky , (n: pl.)
clauses _ dodatky , (n: pl.)
clauses _ klauzule , (pl.)
claustrophobia _ klaustrofobie , (n:)
claustrophobic _ klaustrofobní , (adj:)
claustrum _ klaustrum ,
clave _ oddělit , (v:)
clave _ rozštípnout se ,
clavichord _ clavichord , (n:)
clavicle _ klíční kost , (n:)
clavicular _ klíční , (adj:)
clavier _ klaviatura , (n:)
claw _ spár , (n:)
claw _ drapák , (n:)
claw _ drápnout , (v:)
claw _ pařát , (n:)
claw _ poškrábat , (v:)
claw _ škrábat , (v:)
claw _ drápat , (v:)
claw _ dráp , (n:)
clawed _ opatřený drápy , (adj:)
clawed _ mající drápy , (adj:)
claws are showing _ závistivý pohled ,
claws are showing _ naštvaný pohled ,
clay _ hlinka , (n:)
clay _ jíl , (n:)
clay _ hlína , (n:)
clayey _ jílovitý , (adj:)
clayey _ hlinitý , (adj:)
claymore _ dvousečný meč ,
claymore _ druh miny ,
clays _ jíly , (n: pl.)
clays _ jíluje , (v:)
claystone _ jílovec , (n:)
Clayton _ Clayton , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
clayware _ sanitární keramika ,
clean _ uklízet , (v:)
clean _ očistit , (v:)
clean _ naprostý , (adj:)
clean _ nevinný , (adj:)
clean _ vyčištění ,
clean _ čistě ,
clean _ uklidit , (v:)
clean _ vyčistit ,
clean _ čistý ,
clean _ čistit ,
Clean Air Act _ Clean Air Act , ([eko.])
clean cut _ rovný řez ,
clean me out _ ukrást mi všechen majetek ,
clean off _ začišťovat , (v:)
clean out _ vyprázdnit , (v:)
clean out _ vyklidit , (v:)
clean out _ vyčistit , (v:)
clean room _ čistý provoz ,
clean sheet _ cisty stit , (fraze) , (prenesene)
clean slate _ cisty stit , (fraze)
clean technologies _ čisté technologie , ([eko.])
clean up _ odklidit , (v:)
clean up _ uklidit ,
clean up on _ porazit , (v:)
clean up your act _ udělat něco znovu a lépe ,
clean up your plate _ dojíst pokrm ,
clean-cut _ přesný , (adj:)
clean-cut _ ostře řezaný ,
clean-handed _ poctivý , (adj:)
clean-handed _ čestný , (adj:)
clean-limbed _ urostlý , (adj:)
clean-living _ čistý , (adj:)
clean-living _ cudný , (adj:)
clean-shaven _ hladce oholen ,
clean-up _ vyčištění , (n:)
clean-up _ úklid , (n:)
cleanability _ čistitelnost ,
cleanable _ vyčistitelný , (adj:)
cleaned _ vyčištěný , (adj:)
cleaned _ filtrovaný , (adj:)
cleaned _ čištěný , (adj:)
cleaned gas _ vyčištěný plyn , ([eko.])
cleaner _ uklízeč ,
cleaner _ čistič , (n:)
cleaners _ uklízečky , (n: pl.)
cleaners _ čistírna , (n:)
cleanest _ nejčistší , (adj:)
cleaning _ čistění ,
cleaning _ čisticí , (adj:)
cleaning _ uklízení , (n:)
cleaning _ čištění , (n:)
cleanliness _ čistota ,
cleanly _ čistě , (adv:)
cleanness _ čistota , (n:)
cleans _ uklízí , (v:)
cleans _ čistí , (v:)
cleanse _ očistit ,
cleanse _ opláchnout ,
cleanser _ čistič , (n:)
cleansing _ čistění , (n:)
cleansing _ praní ,
cleansing _ čištění ,
cleansing _ očistný ,
cleansing _ čisticí ,
cleanup _ vyčištění , (n:)
cleanup _ úklid , (n:)
clear _ vyjasnit , (v:)
clear _ ujasnit , (v:)
clear _ smazat , (v:)
clear _ pročistit , (v:)
clear _ průsvitný , (adj:)
clear _ vynulovat , (v:)
clear _ ryzí ,
clear _ zřetelný , (adj:)
clear _ zřejmý , (adj:)
clear _ vyčistit , (v:)
clear _ očistit , (v:)
clear _ čistý , (adj:)
clear _ čirý , (adj:)
clear _ jasně ,
clear _ průhledný , (adj:)
clear _ jasný ,
clear as a bell _ zřetelný , (adj:)
clear as a bell _ jasně srozumitelný ,
clear as mud _ nepochopitelný , (adj:)
clear as mud _ matoucí , (adj:)
clear away _ sklidit , (v:)
clear away _ odstranit , (v:)
clear away _ odklidit , (v:)
clear eyes _ dobré oči ,
clear negative _ vykrytý negativ ,
clear off _ ztratit se , (v:)
clear off _ zmizet , (v:)
clear out _ vyklidit , (v:)
clear out _ uklidit , (v:)
clear profit _ čistý zisk , ([eko.])
clear sight _ bystrý zrak ,
clear soup _ vývar ,
clear the air _ mluvit otevřeně o problému ,
clear up _ vyjasnit , (v:)
clear up _ objasnit , (v:)
clear v _ zúčtovat ,
clear v _ proplatit ,
clear water storage tank _ akumulační nádrž , ([eko.])
clear wood _ dřevo bez suku ,
clear-cut _ zřejmý , (adj:)
clear-cut _ jednoznačný , (adj:)
clear-cut _ nesporný , (adj:)
clear-cut _ jasný , (adj:)
clear-eyed _ bystrozraký , (adj:)
clear-headed _ mající jasnou hlavu ,
clear-headed _ jasně myslící , (adj:)
clear-headed _ inteligentní , (adj:)
clear-headedness _ jasné myšlení , (n:)
clear-headedness _ jasná hlava , (n:)
clear-sighted _ jasnozřivý , (adj:)
clear-sighted _ bystrozraký , (adj:)
clear-thinking _ jasně myslící , (adj:)
clear-thinking _ inteligentní ,
clear-up _ objasněný , (adj:)
clearance _ zúčtování , (n:)
clearance _ vyřízení , (n:)
clearance _ odklizení , (n:)
clearance _ odbavení , (n:)
clearance _ vyčištění ,
clearance _ volný prostor ,
clearance _ proclení lodi ,
clearance _ proclení , (n:)
clearance _ vyrovnání ,
clearance _ povolení , (n:)
clearance certificate _ celní osvědčení , ([eko.])
clearance sale _ výprodej ,
cleared _ vysvětlený , (adj:)
cleared _ vyčištěný , (adj:)
clearer _ čistší , (adj:)
clearer _ čistič , (n:)
clearest _ nejzřetelnější , (adj:)
clearest _ nejčistší , (adj:)
clearheaded _ mající jasnou hlavu ,
clearheaded _ jasně myslící , (adj:)
clearheaded _ inteligentní , (adj:)
clearheadedness _ jasné myšlení , (n:)
clearheadedness _ jasná hlava , (n:)
clearing _ zúčtování , (n:)
clearing _ paseka , (n:)
clearing _ mýtina , (n:)
clearing _ mýcení , (n:)
clearing _ klíring , (n:)
clearing _ clearing , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line