Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

CFIPT _ Customer Focused Integrated Product Team , ([zkr.] [voj.])
CFIT _ Controlled Flight into Terrain , ([zkr.] [voj.])
CFV _ vozidla na konvenční pohon , ([eko.])
CI$ _ Compu$erve Information Service (tm) , ([zkr.])
CI/LI _ Corrosion Inhibitor/Lubricity Improver (MIL-I-25017) , ([zkr.] [voj.])
CIA (Central Intelligence Agency) _ zpravodajská služba USA , ([zkr.])
ciao _ čau , ([hovor.])
CIC _ Christ, I m Confused , ([zkr.])
CICA _ Competition in Contracting Act , ([zkr.] [voj.])
cicada _ cikáda ,
cicadas _ cikády , (n:)
cicala _ cikáda , (n:)
cicatrice _ jizva , ([med.])
cicatrices _ jizvy ,
cicatrix _ jizva , ([med.])
cicatrization _ zjizvení , (n:)
cicatrize _ zhojit , (v:)
cicatrize _ zajizvit , (v:)
Cicero _ Cicero , (n: [jmén.]) , (příjmení)
cicerone _ průvodce cizinců ,
CID _ oddělení pro vyšetřování u britské policie ,
cider _ mošt , (n:)
cider _ jablečný mošt ,
CIDIE _ CIDIE , ([eko.])
cigar _ doutník ,
cigar-shaped _ doutníkový , (adj:)
cigarette _ cigareta ,
cigarette case _ pouzdro na cigarety ,
cigarette lighter _ zapalovač , (n:)
cigarette-case _ pouzdro na cigarety ,
cigarettes _ cigarety , (n: pl.)
cigarillo _ doutníček , (n:)
cigars _ doutníky ,
cilantro _ koriandr , (n: [amer.])
cilantro _ lístky koriandru , (n: [amer.])
cilia _ oční řasa , (n:)
ciliary _ ciliární ,
ciliated _ řasnatý , (adj:)
cimbalom _ cimbál , (n:)
CINC _ Combined Intelligence Center , ([zkr.] [voj.])
cinch _ snadná věc ,
cinchona _ chinovník , (n:)
cinchona _ chinin , (n:)
Cincinnati _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
cincture _ ohradit , (v:)
cinder _ oharky , (n:)
cinder _ škvarek , (n:)
cinder _ uhlík , (n:)
cinder _ škvára , (n:)
cinder _ struska , (n:)
cinder _ popel , (n:)
cinder _ oharek , (n:)
cinder _ karbon , (n:)
cinder track _ škvárová dráha ,
cinder-track _ škvárová dráha ,
Cinderella _ Popelka , (n: [female] [jmén.])
Cindy _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
cine _ kinematografický , (adj:)
cine _ filmový , (adj:)
cine projector _ promítačka , (n:)
cine-camera _ kinokamera , (n:)
cine-camera _ filmová kamera ,
cine-film _ kinofilm , (n:)
cine-projector _ promítačka , (n:)
cineaste _ filmovy milovnik/profesional , (n) , (fran.orig.)
cinema _ biograf ,
cinema _ kino ,
cinemas _ kina , (n:)
cinematic _ kinematografický , (adj:)
cinematic _ filmový , (adj:)
cinematize _ zfilmovat , (v:)
cinematograph _ kinematograf , (n:)
cinematographer _ kameraman , (n:)
cinematographic _ kinematografický ,
cinematography _ kinematografie ,
Cinerama _ panoramatické kino ,
cineraria _ cinerárie , (n:)
cinerary _ popelový , (adj:)
cingulum _ cingulum , (n:)
cinnabar _ rumělka ,
cinnamon _ skořicový , (adj:)
cinnamon _ skořice ,
cinnamon _ skořicovník ,
cinque _ pětka , (n:)
cinquefoil _ pětilist , (n:)
CIO _ Cut It Out , ([zkr.])
cipher _ číslice , (n:)
cipher _ cifra , (n:)
cipher _ kód , (n:)
cipher _ šifra , (n:)
cipher _ šifrovat , (v:)
ciphers _ šifry , (n: pl.)
circa _ přibližně ,
circadian _ denní , ([bio.])
circadian _ periodický ,
circinate _ kruhový , (adj:)
circle _ kroužit , (v:)
circle _ balkon , (n:)
circle _ kruh , (n:)
circle _ kružnice , (n: [mat.])
circle round _ kolovat , (v:)
circle round _ obíhat kolem ,
circled _ zakroužkovaný , (adj:)
circled _ kroužil , (v:)
circles _ kruhy , (n: pl.)
circles around you _ umí ... mnohem lépe než ty ,
circlet _ náramek , (n:)
circlet _ kroužek , (n:)
circling _ kroužící ,
circling _ otáčející ,
circuit _ obchůzka ,
circuit _ okruh ,
circuit _ kruh ,
circuit _ obvod , (n:) , (elektrický)
circuit board _ obvodová deska , (n: [el.])
circuit breaker _ jistič , (n:)
circuit breaker _ vypínač ,
circuit court _ obvodní soud ,
circuitous _ zdlouhavý , (adj:)
circuitous _ neupřímný , (adj:)
circuitously _ zdlouhavě , (adv:)
circuitousness _ rozvláčnost , (n:)
circuitry _ obvody ,
circuitry _ systém obvodů ,
circuits _ obvody , (n: pl.)
circuity _ odbočování , (n:)
circuity _ odbíhání , (n:)
circular _ kotoučový , (adj:)
circular _ kulatý , (adj:)
circular _ kruhový , (adj:)
circular _ oběžník , (n:)
circular file _ odpadkový koš ,
circular saw _ kotoučová pila , (n:)
circular saw _ cirkulárka , (n:)
circularise _ šířit , (v:)
circularised _ šířil , (v:)
circularity _ kulatost , (n:)
circularity _ kruhovitost , (n:)
circularize _ poslat reklamní leták ,
circularly _ kulatě , (adv:)
circulars _ oběžníky , (n: pl.)
circulate _ obíhat, uvádět do oběhu , ([eko.])
circulate _ cirkulovat , (v:)
circulate _ kolovat ,
circulated _ obíhal , (v:)
circulated _ cirkuloval , (v:)
circulating _ obíhání , (n:)
circulating _ cirkulování , (n:)
circulation _ oběh , (n:)
circulation _ koloběh ,
circulation _ kolování ,
circulation _ obíhání ,
circulation _ cirkulace , (n:)
circulation water _ oběhová voda , ([eko.])
circulation water _ cirkulační voda , ([eko.])
circulative _ obíhající , (adj:)
circulatory _ oběhový , (adj:)
circulatory system _ oběhový systém ,
circumambulate _ váhat , (v:)
circumambulate _ okolkovat , (v:)
circumambulation _ okolky ,
circumcise _ obřezat , (v:)
circumcised _ obřezal , (v:)
circumcision _ obřízka , (n:)
circumference _ obvod , (n:)
circumference _ hranice , (n:)
circumference _ okraj ,
circumferential _ obvodový ,
circumflex _ cirkumflex , (n:)
circumflex _ znak stříška , (n:)
circumflex _ ^ ,
circumfuse _ zalít , (v:)
circumfuse _ oblévat , (v:)
circumlocution _ rozvláčnost , (n:)
circumlocution _ okecávání , (n:)
circumlocution _ okolkování ,
circumlocutory _ rozvláčný , (adj:)
circumnavigate _ obeplout , (v:)
circumnavigated _ obeplul , (v:)
circumnavigation _ obeplutí ,
circumnavigational _ týkající se obeplutí něčeho ,
circumpolar _ cirkumpolární , (adj:)
circumscribe _ vymezit , (v:)
circumscribe _ omezit , (v:)
circumscribe _ ohraničit , (v:)
circumscribed _ vymezený , (adj:)
circumscribed _ omezený , (adj:)
circumscribed _ ohraničený , (adj:)
circumscription _ vymezení , (n:)
circumscription _ omezení , (n:)
circumspect _ obezřelý , (adj:)
circumspect _ opatrný , (adj:)
circumspection _ opatrnost , (n:)
circumspection _ obezřetnost , (n:)
circumspectly _ obezřetně , (adv:)
circumstance _ situace , (n:)
circumstance _ poměry ,
circumstance _ okolnost , (n:)
circumstance _ náhoda , (n:)
circumstanced _ situovaný např. finančně ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line