Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

casein _ protein v mléku ,
caseload _ klientela , (n:)
casement _ okenní křídlo ,
caseous _ sýrovitý , (adj:)
caseous _ kaseózní , (adj:)
casern _ kasárna ,
cases _ případy , (n: pl.)
cases _ pouzdra , (n:)
cases _ bedny , (n: pl.)
casework _ sociální práce ,
caseworker _ sociální pracovník ,
Casey _ Casey , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
cash _ proplatit , (v:)
cash _ inkasovat , (v:)
cash _ za hotové ,
cash _ v hotovosti ,
cash _ hotové peníze ,
cash _ peníze /hotové/ , ([eko.])
cash _ hotově ,
cash _ peníze ,
cash _ peněžní ,
cash _ hotovost ,
cash and carry _ zaplať a odnes ,
cash bail _ kauce v hotovosti ,
cash balance _ pokladní hotovost , (n:)
cash balance _ hotovost , (n:)
cash balance _ stav pokladny ,
cash balance _ pokladní zůstatek ,
cash budget _ pokladní rozpočet ,
cash budget _ hotovostní rozpočet ,
cash card _ debetní karta ,
cash card _ pokladní karta ,
cash cow _ dojná kráva ,
cash crop _ tržní plodina ,
cash desk _ pokladna ,
cash dispenser _ bankomat ,
cash flow _ hotovostní tok ,
cash flow _ tok peněž , ([eko.])
cash flow _ peněžní tok ,
cash in _ sbalit to , ([slang.])
cash in bank _ pohledávka v bance ,
cash in hand _ pokladní hotovost , (n:)
cash in hand _ stav pokladny ,
cash in vault _ bankovní hotovost , (n:)
cash machine _ bankomat ,
cash on delivery _ dobírka ,
cash on the barrelhead _ hotovost , (n:)
cash on the barrelhead _ placení v hotovosti ,
cash on the line _ zaplatit vše v hotovosti ,
cash payment _ placení , (n:)
cash payment _ platba v hotovosti ,
cash payment _ hotovostní platba ,
cash position _ likvidita , (n:)
cash register _ kontrolní pokladna ,
cash register _ pokladna , (n:) , (v obchode)
cash settlement _ hotově ,
cash terms _ platební promínky , ([eko.])
cash up _ inkasovat ,
cash voucher _ pokladní doklad ,
cashable _ zpeněžitelný , (adj:)
cashable _ likvidní ,
cashbook _ pokladní deník ,
cashbox _ příruční pokladna ,
cashed _ inkasovat ,
cashed check _ proplacený šek ,
cashew _ kešů ,
cashew _ druh ořechu ,
cashier _ pokladní ,
cashier _ odmítnout , (v:)
cashier _ propustit , (v:)
cashier _ pokladník , (n:)
cashier _ degradovat , (v: [voj.])
cashiers _ pokladní , (pl.)
cashing _ inkaso , (n:)
cashless _ bezhotovostní , (adj:)
cashless _ bez peněz ,
cashmere _ kašmír ,
cashpoint _ bankomat ,
casing _ pouzdro , (n:)
casing _ bednění ,
casing _ obal ,
casing _ kryt ,
casing _ obednění ,
casing _ plášť ,
casing _ obklad ,
casino _ kasino ,
cask _ sud ,
cask wine _ sudové víno ,
casket _ rakev , ([amer.])
casket _ kazeta ,
casket _ pohřební urna ,
caskets _ pouzdra ,
caskets _ rakve ,
casks _ soudky ,
Casper _ Kašpar , (n: [mužs. jméno])
Caspian _ kaspický , (adj:)
Caspian Sea _ Kaspické moře , ([zem.])
casque _ přilbice , (n:)
casque _ helmice , (n:)
Cassandra _ Cassandra , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Cassatt _ Cassatt , (n: [jmén.]) , (příjmení)
cassava _ maniok , (n:)
cassava _ kasava , (n:)
casserole _ rendlík , (n:)
casserole _ kastrol ,
casserole _ dusit , (v:)
casserole _ hrnec , (n:)
cassette _ kazeta ,
cassette player _ kazetový magnetofon ,
cassette player _ kazeťák ,
cassette reservoir _ kazeta (odvodňování) , ([eko.])
cassettes _ kazety , (n: pl.)
cassia _ kasie , (n:)
cassino _ kasino ,
cassiterite _ kasiterit , (n:)
cassiterite _ cínovec , (n:)
Cassius _ Cassius , (n: [jmén.]) , (příjmení)
cassock _ sutana ,
cassocked _ oděný klerikou ,
cassocked _ oblečený do sutany ,
cassowary _ druh ptáka , (n:)
cast _ vrh , (n:)
cast _ hodit , (v:)
cast _ odlévat ,
cast _ lít ,
cast _ odlitek , (n:)
cast _ vrhnout ,
cast _ odlít ,
cast _ herecké obsazení ,
cast _ vrhat , (v:)
cast _ hod , (n:)
cast _ betonovat , (v:)
cast _ cast/cast/cast , (v: [neprav.])
cast _ obsazení ,
cast _ obsazovat ,
cast _ obsadit ,
cast a spell _ vyvolat kouzlo ,
cast about _ uvažovat , (v:)
cast about _ slídit , (v:)
cast about _ rozvažovat , (v:)
cast about _ pátrat , (v:)
cast about _ prohledávat , (v:)
cast anchor _ zakotvit , (v:)
cast anchor _ spustit kotvu ,
cast aside _ zavrhnout , (v:)
cast aside _ odsunout , (v:)
cast aside _ odložit , (v:)
cast away _ odvrhnout , (v:)
cast down _ skličovat , (v:)
cast down _ deprimovat , (v:)
cast iron _ litinový , (adj:)
cast iron _ litina , (n:)
cast off _ zavrhnout , (v:)
cast off _ odvrhnout , (v:)
cast off _ odložit , (v:)
cast off _ odhodit , (v:)
cast out _ vypudit , (v:)
cast out _ vyloučit , (v:)
cast out _ vyhodit , (v:)
cast out _ vyhnat , (v:)
cast your vote _ volit ve volbách ,
cast-iron _ litinový ,
cast-off _ odložené např. šaty ,
castanet _ kastaněty ,
castanets _ kastaněty ,
castaway _ ztroskotat , (v:)
castaway _ ztroskotanec ,
castaway _ trosečník , (n:)
caste _ kasta , (n:)
castellated _ hradový , (adj:)
caster _ slévač , (n:)
castigate _ kárat ,
castigated _ káral , (v:)
castigating _ kritizování , (n:)
castigation _ pokárání , (n:)
castigator _ kritik , (n:)
Castile _ Castile , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Castillo _ Castillo , (n: [jmén.]) , (příjmení)
casting _ odlévání , (n:)
casting _ obsazování , (n:) , (zejména hereckých rolí)
casting _ betonování , (n:)
casting _ lití ,
casting vote _ rozhodující hlas ,
casting vote _ rozhodčí hlas ,
castle _ rošovat , (v:) , (provádět rošádu (v šachách))
castle _ rošáda , (n:) , (přesun současně věže a krále (v šachách))
castle _ tvrz ,
castle _ hradní ,
castle _ hrad , (n:)
castle _ věž , , (v šachu)
castle _ zámek , , (budova)
castle in the air _ vzdušný zámek , ([přen.])
castled _ hradovitý , (adj:)
castles _ hrady ,
castles _ zámky ,
castor _ vyrobené z bobra , (n:)
castor _ kolečko nábytku ,
castor oil _ ricínový olej ,
castrate _ vykleštit , (v:)
castrate _ vykastrovat , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line