Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

carriage bolt _ vratový šroub , (n.)
carriage fees _ přepravné , (adj:)
carriage return _ nový řádek , (n: [it.])
carriages _ kočáry ,
carriageway _ vozovka , (n:)
Carrie _ Carrie , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
carried _ nesený , (adj:)
carried _ přenášený , (adj:)
carried _ přenášel ,
carried _ nesl ,
carrier _ nosná , (adj:)
carrier _ nositel ,
carrier _ přepravce ,
carrier _ transportér ,
carrier _ nosič , ([tech.])
carrier _ doručovatel ,
carrier _ bacilonosič ,
carrier _ dopravce ,
carrier of infection _ nositel infekce , ([eko.])
carrier pigeon _ poštovní holub ,
carriers _ dopravci ,
carries _ nese ,
carrion _ mrcha , (n:)
carrion _ zdechlina ,
carrion crow _ vrána obecná černá , (n:) , (lat. Corvus corone corone)
Carroll _ Carroll , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
carrot _ karotka , (n:)
carrot _ mrkev ,
carrots _ mrkve , (n:)
carrottop _ zrzek , (n:)
carroty _ karotkově červený ,
carrousel _ karusel , (n:)
Carruthers _ Carruthers , (n: [jmén.]) , (příjmení)
carry _ přenášet , (v:)
carry _ dopravovat , (v:)
carry _ dopravit , (v:)
carry _ nést ,
carry _ nosit ,
carry _ nést - nosit ,
carry a tune _ dobře zpívat ,
carry across _ přenést ,
carry across _ přenášet ,
carry away _ odvézt ,
carry away _ odvážet ,
carry away _ odnést ,
carry away _ odnášet ,
carry back _ odečíst ztráty , (v:)
carry forward _ převést , (v:)
carry it off _ uskutečnit , (v:)
carry off _ získat , (v:)
carry off _ odnést ,
carry on _ pokračovat , (v:)
carry on _ dovádět , (v:)
carry on _ být nevychovaný ,
carry on with _ pokračovat v ,
carry out _ uskutečnit , (v:)
carry out _ vyplnit ,
carry out _ vykonat ,
carry out _ splňovat ,
carry out _ splnit ,
carry out _ provést ,
carry out _ provádět ,
carry out _ konat ,
carry over _ přenést ,
carry the can _ mít zodpovědnost , (n:)
carry the conversation _ udržovat konverzaci ,
carry the day _ vyplnit mezeru ,
carry the day _ doplnit stav ,
carry through _ dokončit , (v:)
carry through _ provést ,
carry weight _ mít vliv ,
carry your weight _ odpracovat svůj díl ,
carry-over _ převod , (n:)
carry-over _ účetní převod ,
carryall _ nákupní taška , (n:)
carrycot _ košík na dítě ,
carrying _ nosný , (adj:)
carrying _ nesoucí , (adj:)
carrying capacity _ únosnost , (n:)
carrying capacity. _ kapacita únosnosti ekosystému , ([eko.])
CARS _ počítačově podporovaný systém pro hledání cesty , ([eko.])
cars _ vozy ,
cars _ pl. od car ,
carsickness _ nevolnost při jízdě ,
Carson _ Carson , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
Carson City _ hl.m. - Nevada v USA , (n: [jmén.])
Carson City _ hlavní město státu Nevada v USA ,
cart _ dvoukolák , (n:)
cart _ vozík ,
cart _ vozit , (v:)
cart _ povoz , (n:)
cart _ kára , (n:)
cart _ jezdit s vozíkem , (v:)
cart _ vůz ,
cart _ dvoukolový vozík , (n:)
cart away _ odvézt ,
cart-horse _ tažný kůň ,
cartage _ rozvoz , (n:)
cartage _ dovoz ,
cartage _ rozvážka ,
carted _ svážený , (adj:)
carted _ rozvážený , (adj:)
cartel _ kartel , (n:)
carter _ vozka ,
carter _ kočí ,
Cartesian _ karteziánský , (adj:)
Cartesian _ Kartezián ,
Cartesian product _ kartézský součin , (n: [mat.])
Carthage _ Kartágo ,
Carthusian _ kartuzián , (n:)
Carthusian _ kartuziánský , (adj:)
Carthusian _ Kartouzský , (adj:)
Cartier _ Cartier , (n: [jmén.]) , (příjmení)
cartilage _ chrupavka , (n: [med.])
cartilaginous _ chrupavčitý ,
carting _ dovoz , (n:)
carting _ rozvážka , (n:)
cartload _ fůra , (n:)
cartload _ náklad vozu ,
cartographer _ kartograf ,
cartographic _ kartografický , (adj:)
cartographical _ kartografický , (adj:)
cartography _ kartografie , (n:)
cartomancy _ věštění z karet , (n:)
carton _ krabice , (n:)
carton _ kartón , (n:)
cartons _ krabice , (n:)
cartons _ kartony , (n: pl.)
cartoon _ karikatura , (n:)
cartoon _ kreslený vtip ,
cartoon _ kreslený film ,
cartoon film _ kreslený film ,
cartoonist _ karikaturista , (n:)
cartoons _ kreslené seriály ,
cartouche _ kartuš ,
cartridge _ náplň do kuličkového pera ,
cartridge _ patrona ,
cartridge _ náboj ,
cartridge _ inkoustová patrona do tiskárny ,
cartridge _ kazeta s filmem ,
cartridges _ kazety ,
carts _ vozíky ,
cartwheel _ cvik hvězda , (n:)
cartwright _ kolář ,
Carty _ Carty , (n: [jmén.]) , (příjmení)
caruncle _ karunkula ,
Caruso _ Caruso , (n: [jmén.]) , (příjmení)
carve _ řezat , (v:)
carve _ vyřezat , (v:)
carve _ vytesat , (v:)
carve _ vyrýt ,
carve _ tesat , (v:)
carve _ nakrájet , (v:)
carve _ krájet , (v: [obec.] 8 8) , (krájet maso)
carve _ vyřezávat , (v: [obec.] 6 6)
carve up _ rozřezat , (v:)
carve up _ rozkrájet , (v:)
carved _ vyřezávaný , (adj:)
carved _ rytý , (adj:)
carver _ sochař , (n:)
carver _ řezbář , (n:)
carver _ kameník , (n:)
carvery _ řezbářství , (n:)
carving _ řezba , (n:)
carving _ vyřezávání , (n:)
carvings _ řezby , (n: pl.)
caryatid _ karyatida , (n:)
CAS _ Close Air Support , ([zkr.] [voj.])
casaba _ meloun , (n:)
Casanova _ Casanova , (n: [jmén.]) , (příjmení)
cascade _ kaskáda (hydrosystém) , ([eko.])
cascade _ kaskáda , (n:)
cascade pond system _ kaskádová rybniční soustava , ([eko.])
cascade terracing _ stupňovité terasování , ([eko.])
cascading _ řazení do kaskády ,
cascading _ kaskádové řazení ,
cascara _ projímadlo ,
cascara _ Cascara , (projímadlo)
cascara _ Cascara sagrada ,
case _ záležitost , (n:)
case _ událost , (n:)
case _ přepravka , (n:)
case _ pouzdro , (n:)
case _ dóza , (n:)
case _ skříňka , (n:)
case _ kryt , (v:)
case _ případ , (n: [mat.])
case _ kufřík ,
case _ kufr ,
case _ bedna ,
case in point _ ... je toho důkazem ,
case study _ případová studie ,
case-control study _ studie případ-kontrola , ([eko.])
case-hardened _ kalený , (adj:)
case-sensitive _ závislý na velikosti písmen , (adv: [it.])
caseate _ zesýrovatět ,
casebook _ kniha pacientů ,
cased _ zapouzdřený , (adj:)
cased _ oplášťovaný , (adj:)
casein _ kasein ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line