Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

c _ c ,
C _ nota C ,
C _ písmeno C ,
C _ značka uhlíku , ([chem.])
c _ stovka , ([amer.])
c satisfactory _ dostatečná , (adj:)
c est la vie _ to je život ,
c est la vie _ to je osud ,
C-HFET _ Complementary Heterostructure Field Effect Transistor , ([zkr.] [voj.])
C-in-C _ vrchní velitel , ([zkr.]) , (Commander-in-Chief)
c-section _ císařský řez ,
c. _ cca ,
c. _ circa ,
C/O _ in Care Of (for sending mail) , ([zkr.])
C/P/S _ City or Country / Profession / Status (married/single) , ([zkr.])
C2 _ Command and Control , ([zkr.] [voj.])
C2W _ Command and Control Warfare , ([zkr.] [voj.])
C3 _ Command, Control, and Communications , ([zkr.] [voj.])
C3I _ Command, Control, Communications, and Intelligence , ([zkr.] [voj.])
C4 _ Command, Control, Communication, and Computers , ([zkr.] [voj.])
CA _ Cooperative Agreement , ([zkr.] [voj.])
CAA _ zákon o čistotě ovzduší , ([eko.])
cab _ taxík , (n:)
cab _ kabina , (n:)
cab _ budka , (n:)
cab _ taxi ,
cabal _ klika , (n:)
cabal _ tajný spolek ,
cabala _ kabala ,
cabalist _ kabalista ,
cabalistic _ kabalistický , (adj:)
cabana _ kabina , (n:)
cabaret _ kabaret , (n:)
cabbage _ hlávkové zelí ,
cabbage _ zelí , (n:)
cabbage _ kapusta ,
cabbage _ peníze , (n: [slang.])
cabbages _ kapusty ,
Cabbagetown _ část Toronta , (n:)
cabbal _ klika , (n:)
cabbal _ kout pikle , (v:)
cabbal _ intriky , (n: [polit.])
cabbala _ kabala ,
cabbie _ taxikář , ([hovor.])
cabbie _ řidič taxi ,
cabby _ taxikář , ([hovor.])
cabby _ řidič taxi ,
cabdriver _ taxikář , , (obzvláštně v Londýně - cab - černý taxík)
cabdriver _ řidič taxi ,
cabernet sauvignon _ odrůda vína , (n:)
cabin _ barák , (n:)
cabin _ chatka , (n:)
cabin _ budka ,
cabin _ bydlet v chatrči , (v:)
cabin _ hradlo , (n: [brit.]) , (železniční)
cabin _ chata , (n:)
cabin _ chatrč , (n:)
cabin _ kabina , (n:)
cabin _ kajuta , (n:)
cabin _ bouda , (n:)
cabin boy _ lodní sluha ,
cabin class _ lodní třída ,
cabin cruiser _ obytná loď ,
cabin fever _ ponorková choroba , (n)
cabinet _ studovna ,
cabinet _ skříňka se zásuvkami ,
cabinet _ sekretář ,
cabinet _ kabinet ,
cabinet _ kartotéka ,
cabinet _ skříňka ,
Cabinet _ vláda ,
Cabinet Member _ člen vlády , ([amer.])
Cabinet Minister _ člen vlády , ([brit.])
cabinet-maker _ truhlář ,
cabinetmaker _ nábytkář ,
cabinetmaking _ truhlářství ,
cabinetmaking _ nábytkářství ,
cabinets _ kabinety ,
cabinetwork _ truhlářský výrobek ,
cabins _ kabiny ,
cable _ kabelogram ,
cable _ telegram ,
cable _ délková jednotka 219,456 m ,
cable _ kabelový ,
cable _ telegrafovat , (v:)
cable _ lano , (n:)
cable _ připoutat lanem , (v:)
cable _ kabel , (n:)
cable car _ lanovka , , (kabinová)
cable car _ lanová dráha , , (kabinová)
cable railway _ lanovka , (n:)
cable television _ kabelová televize ,
cable tramway _ lanovka , (n:)
cable TV _ kabelová televize , (n:)
cable-car _ kabinka lanové dráhy ,
cabled _ telegrafoval , (v:)
cabled _ upevnil kabelem ,
cabled _ opatřil kabely ,
cablegram _ kabelogram ,
cables _ vedení ,
cables _ kabely ,
cabling _ kabeláž ,
cabman _ taxikář ,
cabman _ drožkář , (n:)
cabochon _ výbrus drahokamu do tvaru čočky bez fazet ,
Cabomba _ Kabomba , (n: [bot.]) , (akvarijní rostlina)
caboodle _ všechno ,
caboose _ služební vůz , ([amer.]) , (ve vlakové soupravě)
caboose _ malá kamna , , (do přírody)
caboose _ lodní kuchyně , ([brit.])
Cabot _ Cabot , (n: [jmén.]) , (příjmení)
cabotage _ kabotáž ,
Cabrini _ Saint Frances Xavier ,
Cabrini _ Matka Cabrini ,
cabriolet _ kabriolet ,
cabs _ kabiny ,
cabstand _ stanoviště taxi ,
cabstand _ parkoviště ,
cacao _ kakaovník , (n:)
cacao _ kakao ,
cacao bean _ kakaový bob ,
cacao tree _ kakaovník ,
cachalot _ vorvaň ,
cache _ úkryt ,
cache _ skrýš ,
cache _ cache ,
cache _ rychlá vyrovnávací paměť , ([it.])
cachectic _ sešlý , (adj:)
cachectic _ kachektický , (adj:)
cached _ uloženo v rychlé vyrovnávací paměti , ([it.])
caches _ skrýše , (n:)
cachet _ prestiž , (n:)
cachet _ značka , (n:)
cachexia _ kachexie , (n:)
cachexia _ sešlost , (n:)
cachexy _ kachexie , (n:)
caching _ ukrývání , (n:)
cachinnate _ řehtat se ,
cachinnation _ řehot , (n:)
cachou _ ústní pastilka ,
cacique _ indiánský náčelník ,
cackle _ štěbetat , (v:)
cackle _ štěbetání , (n:)
cackle _ kdákat , (v:)
cackle _ kdákaní , (n:)
cackle _ chichotat se , (v:)
cackle _ chichot , (n:)
cackleberries _ slepičí vejce ,
cackled _ kdákal , (v:)
cackled _ chichtal se ,
cackler _ žvanil , (v:)
cackles _ kdáká ,
cackling _ kdákání ,
cacodaemon _ zlý duch ,
cacodemon _ zlý duch ,
cacodyl _ kakodyl , (n:)
cacodylic _ kakodylický , (adj:)
cacoethes _ zlozvyk , (n:)
cacoethes _ posedlost , (n:)
cacography _ mazopis , (n:)
cacophonic _ kakofonický , (adj:)
cacophonous _ nelibozvučný , ([hud.])
cacophony _ nelibozvuk , ([hud.])
cacti _ kaktus , ([knižn.])
cactus _ kaktus ,
cacuminal _ kakuminální , (adj:)
CAD _ počítačem podporované návrhářství , ([it.])
cad _ výrostek ,
cad _ nevychovanec ,
cad _ hrubián ,
CAD/CAM _ návrh a výroba podporované počítači , ([it.] [zkr.]) , (Computer Aided Design/Manufacturing)
cadaster _ katastr , (n:)
cadastral _ katastrální , (adj:)
cadastre _ katastr , (n:)
cadaver _ mrtvola , (med., lat.)
cadaveric _ mrtvolný , (adj:)
cadaverine _ kadaverin , (n:)
cadaverous _ mrtvolně bledý ,
cadaverous _ mrtvolný ,
cadavers _ mrtvoly ,
caddie _ nosič holí , , (v golfu)
caddie _ nosič golfových holí ,
caddied _ nošený ,
caddish _ související s někým nebo něčím ,
caddish _ náležící někomu nebo něčemu ,
caddy _ krabička s čajem ,
caddy _ nosič holí , , (v golfu)
cadence _ kadence ,
cadence _ spád ,
cadenced _ rytmický ,
cadenza _ výjimečně dobré umělecké dílo ,
cadenza _ obvykle technicky náročné instrumentální sólo před koncem věty instrumentálního koncertu , ([hud.])
cadet _ nejmladší syn ,
cadet _ kadet ,
cadet _ mladší syn ,
cadge _ vyžebrat , ([hovor.])
cadge _ podomně obchodovat , (v: [hovor.])
cadge _ žebrat , (v: [hovor.])
cadger _ podomní obchodník , ([hovor.])
cadger _ žebrák , ([hovor.]) , (žebrat na řodičích, zejména když za něco nechceš platit)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line