Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo B : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : B

baulk _ překážka , (n:)
baulk _ odmítnout , (v:)
Bausch _ Bausch , (n: [jmén.]) , (příjmení)
bauxite _ bauxit , (n:)
Bavaria _ Bavorsko , ([zem.] n:)
Bavarian _ Bavorák , (n:)
Bavarian _ bavorský , (adj:)
Bavarian _ Bavor , (n:)
bawbee _ půlpence ,
bawd _ kuplíř , (n:)
bawdier _ sprostější , (adj:)
bawdier _ oplzlejší , (adj:)
bawdiness _ oplzlost , (n:)
bawdiness _ obscénnost , (n:)
bawdy _ sprostý , (adj:)
bawdyhouse _ nevěstinec , (n:)
bawl _ hulákat , (v:)
bawl _ řvát ,
bawl _ křik , (n:)
bawl _ křičet , (v:)
bawl me out _ vynadej mi ,
bawl out _ seřvat , (v:)
bawling _ křičící , (adj:)
bawling _ křičení , (n:)
Baxter _ Baxter , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
bay _ zátoka , (n:)
bay _ záliv , (n:)
bay _ výt ,
bay _ výklenek ,
bay _ stojan , (n:)
bay _ hnědák , (n:)
bay _ arkýř ,
bay _ vavřín , (n: [bot.])
bay leaf _ bobkový list , (n:)
bay window _ arkýřové okno ,
Bayes _ Bayes , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Baylor _ Baylor , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
bayonet _ bajonet , (n:)
bayonet _ bodák , (n:)
bayou _ pomalu tekoucí voda ,
bazaar _ dobročinná burza , (n:)
bazaar _ bazar , (n:)
bazaars _ bazary , (n: pl.)
bazooka _ tarasnice , (n:)
bazooka _ pancéřová pěst , (n: [voj.])
bazooka _ bazuka , (n: [voj.])
BBC (British Broadcasting Corporation) _ britská rozhlasová a televizní společnost , (n: [zkr.])
BBFN _ Bye Bye For Now , ([zkr.])
BBIAB _ Be Back In A Bit , ([zkr.])
bbq = barbeque _ barbekju , (n: [zkr.])
BBR _ Burnt Beyond Repair , ([zkr.])
BBW _ Big Beautiful Woman , ([zkr.])
BC _ před naším letopočtem ,
BCC _ Blind Carbon Copy , ([zkr.])
BCF _ faktor biokoncentrace , ([eko.])
BCNU _ Be seein you! (saying goodbye) , ([zkr.])
BCSD _ podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj , ([eko.])
BCT _ nejlepší konvenční technologie , ([eko.])
BDA _ Bomb Damage Assessment , ([zkr.] [voj.])
BDE _ odhad přínosů a škod , ([eko.])
BDL _ pod detekčním limitem , ([eko.])
BDU _ Bomb, Dummy Unit , ([zkr.] [voj.])
be _ existovat , (v:)
be _ be/were/been , (v: [neprav.])
be _ be/was/been , (v: [neprav.])
Be _ Be , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Be _ Beryllium , , (Vdechování prachu nebo výparů b. (a sloučenin) může způsobit závažné nemoci plic. Mohou být smrtelné. Může také způsobit rakovinu plic.)
be _ bývat ,
be _ být ,
be _ mine ,
be a nuisance _ překážet ,
be a picture of health _ být zdravý jako ryba , ([fráz.])
be able _ umět ,
be able _ moct ,
be able _ moci ,
be able _ dovést ,
be about _ hodlat , (v:)
be about to _ chystat se ,
be above _ štítit se , (v:)
be absent _ chybět ,
be adrift _ letět po větru ,
be afraid _ obávat se ,
be afraid _ bát se ,
be after _ mít za lubem , (v:)
be after _ hledat , (v:)
be against _ být proti ,
be all thumbs _ mít obě ruce levé , ([id.])
be allowed to _ smět ,
be amazed _ podivit se ,
be amazed _ divit se ,
be amiss _ mýlit se ,
be amused _ těšit se ,
be amused _ bavit se ,
be an easy lay _ dát každému , ([slang.]) , (= s každým souložit)
be angry with _ zlobit se na ,
be ashamed _ stydět se ,
be at rest _ odpočívat , (v:)
be aware of _ vnímat ,
be aware of _ uvědomovat si ,
be aware of _ uvědomit si ,
be away _ chybět , (v:)
be away _ být pryč ,
be back _ vrátit se ,
be bored _ nudit se ,
be born _ rodit se ,
be born _ narodit se ,
be called _ jmenovat se ,
be composed of _ složit se ,
be composed of _ skládat se ,
be concealed _ skrývat se ,
be convenient _ být vhod ,
be cut out for _ být jako stvořený pro něco ,
be delayed _ mít zpoždění ,
be different _ odlišovat se ,
be disappointed _ zklamat se ,
be enough _ stačit ,
be enough _ postačit ,
be exhausted _ vyčerpávat se ,
be falling asleep _ usnout ,
be falling asleep _ usínat ,
be feeling _ mít se ,
be firm _ být pevný ,
be fond of _ mít rád ,
be for _ schvalovat , (v:)
be for _ být pro ,
be for _ být k ,
be for good _ odejít nadobro ,
be found _ nacházet se ,
be freezing _ mrznout ,
be fully defined _ vyčerpávat se ,
be getting on _ mít se ,
be given _ konat se ,
be given _ dostávat se , (v:)
be going on _ dít se ,
be going to _ hodlat , (v:)
be good _ dávat na sebe pozor ,
be good _ sekat dobrotu ,
be handy _ být vhod ,
be hanging _ viset ,
be happening _ dít se ,
be heard _ ozývat se ,
be heard _ ozvat se ,
be heart _ nazpaměť ,
be held _ konat se ,
be hidden _ skrývat se ,
be horrified _ zděsit se ,
be hungry _ mít hlad ,
be identified with _ ztotožnit se s ,
be in _ účastnit se , (v:)
be in _ být u vesla , (n:)
be in _ být doma , (n:)
be in _ být v kurzu ,
be in a hurry _ chvátat , (v:)
be in a lying position _ ležet ,
be in contact with _ stýkat se ,
be in for _ účastnit se , (v:)
be in for _ ucházet se o ,
be in for _ hlasovat pro ,
be in heat _ hárat , (v:)
be in session _ zasedat , (v:)
be in the way _ překážet ,
be in time for _ stihnout ,
be in touch _ stýkat se ,
be instrumental towards _ sloužit (k čemu) , (v:) , (be i. to (k), ... in (při))
be intended _ platit ,
be interested in _ zajímat se o ,
be jealous _ žárlit ,
be laid up _ být jako lazar ,
be late _ mít zpoždění ,
be late _ jít pozdě ,
be left _ zůstávat ,
be left _ zůstat ,
be left _ zbývat ,
be left _ zbýt ,
be left alone _ osamět ,
be left over _ zbývat ,
be left over _ zbýt ,
be left standing _ zůstat stát ,
be like _ podobat se ,
be missing _ chybět ,
be my guest _ posluž(te) si , ([fráz.])
be my undoing _ být zdroj problémů ,
be my undoing _ být mou Achilovou patou ,
be named _ jmenovat se ,
be occupied with _ zabývat se ,
be off _ odejít ,
be off _ být vypnutý ,
be on _ být zapnutý ,
be on strike _ stávkovat ,
be on the ball _ být na úrovni ,
be on the ball _ být inteligentní ,
be on the point of (+ gerundium) _ chystat se (něco udělat) ,
be on the vane _ ubývat , ([id.]) , (o měsíci (na nebi))
be on the wax _ přibývat , ([id.]) , (o měsíci (na nebi))
be on the wing _ vznášet se ,
be out _ stávkovat , (v:)
be out _ nebýt doma , (n:)
be out _ být nemódní , (adj:)
be out _ být vyloučen ,
be out _ být venku ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line