Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo B : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : B

barrier _ přehrada , (n:)
barrier _ bariéra, ohrada, mantinel , ([eko.])
barrier _ bariéra (geografie) , ([eko.])
barrier _ mantinel ,
barrier _ překážka ,
barrier reef _ bariérový útes ,
barrier to entry _ bariéra vstupu ,
barriers _ bariery , (n: pl.)
barriers to competition _ překážky konkurence ,
barring _ kromě ,
Barrington _ Barrington , (n: [jmén.]) , (příjmení)
barrio _ španělská čtvrť města , (n: [amer.])
barrio _ španělská čtvrť ,
barrister _ obhájce , ([práv.])
Barron _ Barron , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
barroom _ místnost s barem ,
barrow _ kolečko , (n:)
barrow _ trakař , (n:)
barrow _ mohyla , (n:)
barrow _ rudl , (n:)
Barry _ Barry , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
bars _ mříže , (n:)
bars _ tyčový materiál ,
bars _ tyčová ocel ,
bars _ tyče ,
bars _ tyčovina , (n:)
Barstow _ Barstow , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Bart _ Bart , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
bartender _ výčepní ,
barter _ naturální směna ,
barter _ směňovat v naturáliích ,
barter _ výměnný , (adj:)
barter _ vyměnit, handlovat , ([eko.])
barter _ handlovat , (v:)
barter _ barter , (n:)
barter _ výměnný obchod ,
barter away _ prodat pod cenou ,
bartered _ vyměňoval , (v:)
Barth _ Barth , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Bartholomew _ Bartoloměj ,
Bartholomew _ Bartholomew , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Bartlett _ Bartlett , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Barton _ Barton , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
barycentre _ barycentrum , (n:)
barycentric _ barycentrický , (adj:)
baryon _ baryon , (n:)
barytes _ baryt , (n:)
barytic _ barytový , (adj:)
barytone _ barytonista ,
barytone _ baryton , (n:)
bas relief _ basreliéf , (n:)
bas-relief _ basreliéf , (n:)
basal _ bazální , (adj: [med.])
basal _ základní , (adj:)
basal metabolism _ bazální metabolizmus ,
basally _ v podstatě , (adv:)
basalt _ čedič , (n: [min.])
basaltic _ čedičový , (adj: [min.])
Bascom _ Bascom , (n: [jmén.]) , (příjmení)
bascule _ vahadlo ,
base _ východisko , (n:)
base _ podstavec , (n:)
base _ podstava , (n:)
base _ podložka , (n:)
base _ podlaha , (n:)
base _ podklad , (n:)
base _ patice , (n:)
base _ báze , (n:)
base _ základní ,
base _ opěrný bod ,
base _ být základnou ,
base _ zásada , (n: [chem.])
base _ úpatí ,
base _ základ , (n: [it.])
base _ základna , (n: [mat.] [voj.])
base capacity _ zásadová (neutralizační) kapacita (ZNK) (hydrochemie) 2 , ([eko.])
base capacity _ zásadová (neutralizační) kapacita (ZNK) (hydrochemie) 1 , ([eko.])
base line _ základní čára , (n:)
base pay _ základní mzda , (n:)
base period _ základní období ,
base rate _ základní úroková sazba ,
base year _ výchozí rok ,
baseball _ baseball , (n:)
baseband _ základní pásmo ,
baseboard _ podlahová lišta , (n:)
baseborn _ nemanželský , (adj:)
based _ se sídlem ,
based _ založený , (adj:)
based on _ na základě ,
Basedow s disease _ Basedowova choroba , , (nejčastější projev zvýšené funkce štítné žlázy)
Basel _ Basel , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Švýcarsko)
baseless _ neopodstatněný , (adj:)
baseline _ základna , (n:)
baseline _ základní čára , (n:)
basely _ hanebně , (adv:)
baseman _ metař , (n:)
basement _ sklepení , (n:)
basement _ základy , , (stav.)
basement _ sklepní ,
basement _ suterén ,
baseness _ ohavnost , (n:)
baseness _ nízkost , (n:)
baser _ nižší , (adj:)
bases _ základna ,
bases _ báze , (pl. n: [mat.])
bases _ východisko ,
basest _ nejzákladnější , (adj:)
basest _ nejpodlejší , (adj:)
basest _ nejnižší , (adj:)
bash _ udeřit , (v:)
bash _ praštit , (v:)
bash _ banket , (n:)
bash _ uhodit , (v:)
bash _ rána , (n:)
bashful _ stydlivý , (adj:)
bashful _ nespolečenský , (adj:)
bashfully _ nesměle , (adv:)
bashfulness _ stud ,
bashing _ třísknutí , (n:)
bashing _ praštění , (n:)
bashing _ bouchnutí , (n:)
basic _ základ , (n:)
basic _ hlavní , (adj:)
basic _ zásadní ,
basic _ elementární ,
basic _ bazický , (adj: [chem.])
basic _ zásaditý , (adj: [chem.])
basic _ základní , (adj:)
basic component of environment _ základní složka prostředí , ([eko.])
basic industry _ základní průmysl (odvětví) , ([eko.])
basic layout _ základní rozvržení , ([fráz.])
basic operation _ základní operace (v systému) , ([eko.])
basic process _ základní proces (v systému) , ([eko.])
basic tax _ základní daň , ([eko.])
basic wage _ základní mzda , ([eko.])
basically _ v podstatě ,
basicity _ bazicita , (n: [chem.])
basicity _ zásaditost , (n: [chem.])
basics _ základy , (n: pl.)
basil _ bazalka , (n:)
basilar _ bazilární , (adj:)
basilica _ bazilika , (n:)
basilisk _ bazilišek , (n:)
basin _ bazén , (n:)
basin _ povodí ,
basin _ nádrž ,
basin _ miska , (n:)
basin _ umyvadlo ,
basin _ pánev ,
basin irrigation _ závlaha výtopou , ([eko.])
basinful _ množství umyvadla , (n:)
basinful _ plné umyvadlo ,
basing _ zakládání , (n:)
basins _ umyvadla , (n:)
basins _ kotliny , (n: pl.)
basis _ východisko ,
basis _ platforma ,
basis _ podklad ,
basis _ základna , ([eko.])
basis _ základ , (n:)
basis _ podstata ,
basis _ báze , (n: [mat.])
bask _ vyhřívat se , (v:)
bask _ slunit se , (v:)
basket _ nůše , (n:)
basket _ košík ,
basket _ koš ,
basketball _ košíková ,
basketball _ basketbal ,
basketful _ plný košík ,
basketful _ množství košíku ,
basketry _ košíkářství , (n:)
baskets _ koše ,
Basle _ Basilej ,
basophil _ bazofilní , (adj:)
basophilia _ bazofilie , (n:)
basophilic _ bazofilní , (adj:)
Basque _ baskičtina , (n:)
Basque _ Bask , (n:)
basque _ baskický , (adj:)
Basque _ Basque , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Basque _ Baskicko , ([zem.] n:)
Basque Country _ Baskicko , ([zem.] n:)
Basra _ Basra , (n: [zem.]) , (město na jihu Iráku)
bass _ okoun , (n:)
bass _ kontrabas , (n:)
bass _ basa , (n:)
bass _ basový , (adj:)
bass _ bas ,
bass clef _ basový klíč ,
bass drum _ buben , (n:) , (velký)
bass viol _ viola da gamba , (n:)
basses _ basy , (n: pl.)
basset _ jezevčík , (n:)
basset _ baset ,
basset hound _ baset ,
Bassett _ Bassett , (n: [jmén.]) , (příjmení)
bassinet _ kočárek , (n:)
bassist _ basista , (n:)
basso _ basista , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line