Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo B : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : B

by another name _ neboli ,
by any means _ jakkoli ,
by any means _ jak se dá ,
by boat _ lodí ,
by car _ autem ,
by chance _ náhodou ,
by dint of _ pomocí čeho ,
by election _ doplňovací volby ,
by far _ zdaleka , (n:) , (přeneseně, např. by far the greatest - zdaleka největší)
by force _ násilím ,
by golly _ probůh! ,
by gosh _ pro boha! , ([amer.])
by guess _ na základě odhadu ,
by guess or by gosh _ jak se dá ,
by heart _ zpaměti ,
by herself _ samotná , (adj:)
by hook or by crook _ tak či onak ,
by intuition _ úmyslně ,
by its very nature _ už od přírody ,
by itself _ samo sebou ,
by jove _ pane bože! ,
by leaps and bounds _ rychle ,
by leaps and bounds _ skokem ,
by letter _ dopisem ,
by mail _ poštou ,
by many _ mnoha , (n:)
by means of st _ prostřednictvím čeho ,
by means of st _ pomocí čeho ,
by mouth _ ústy ,
by name _ jménem ,
by negotiation _ jednáním ,
by no means _ nijak ,
by no means _ nikterak ,
by no means _ v žádném případě ,
by now _ doteď , (adv:)
by now _ touto dobou , (adv:)
by purchase _ koupí ,
by rail _ vlakem ,
by reading _ čtením ,
by registered post _ doporučeně ,
by retail _ v malém ,
by rote _ nazpaměť ,
by steam _ parou ,
by telephone _ telefonicky ,
by the breast _ za prs ,
by the by _ mimochodem ,
by the end of the week _ do konce týdne ,
by the same mail _ současně ,
by the same mail _ zároveň ,
by the same token _ být spravedlivý ,
by the seaside _ u moře ,
by the seat of your pants _ téměř bez peněz ,
by the skin of their teeth _ velmi těsně ,
by the skin of their teeth _ stěží ,
by the time _ než , (conj:)
by the time _ jakmile , (conj:)
by the time _ až , (conj:)
by the way _ mimochodem ,
by the way _ k tomu , ([amer.])
by then _ zatím ,
by then _ tehdy , (adv:)
by train _ vlakem ,
by tram _ tramvají ,
by using _ použitím ,
by violence _ násilím ,
by what _ čím ,
by which _ kudy ,
by wholesale _ ve velkém ,
by-and-by _ budoucno , (n:)
by-blow _ levoboček , (n:)
by-blow _ bastard , (n:)
by-election _ doplňovací volby ,
by-laws _ stanovy ,
by-laws _ místní nařízení ,
by-line _ novinový podtitulek ,
by-pass _ objížďka , (n:)
by-pass _ přemostění ,
by-product _ vedlejší produkt ,
by-product _ vedlejší účinek ,
by-product _ postranní efekt ,
by-product _ následek ,
bye _ ahoj ,
bye _ na shledanou ,
bye _ čau ,
bye for now _ zatím nashledanou ,
bye law _ místní předpis ,
bye-bye _ na shledanou ,
bye-bye _ ahoj , ([hovor.] 6 6) , (pozdrav na rozloučenou)
bye-law _ místní předpis ,
byelaw _ místní předpis ,
Byelorussia _ Bělorusko , (n: [zem.])
Byers _ Byers , (n: [jmén.]) , (příjmení)
bygone _ minulý , (adj:)
bygone _ dávný , (adj:)
bygones _ minulé , (adj:)
BYKT _ But You Knew That , ([zkr.])
BYKTA _ But You Knew That Already , ([zkr.])
bylaw _ směrnice , (n:)
bylaw _ předpis , (n:)
bylaw _ místní nařízení ,
bylaws _ místní zákon ,
byline _ vedlejší trať ,
BYOB _ Bring Your Own Booze/Bottle , ([zkr.])
bypass _ obtok , (n:)
bypass _ obchvat , (n:)
bypass _ obejít ,
bypass _ vyhnout se ,
bypass _ objížďka ,
bypassed _ objetý , (adj:)
bypassed _ minutý , (adj:)
bypassing _ obcházení , (n:)
bypast _ bývalý , (adj:)
bypast _ minulý , (adj:)
bypast _ uplynulý , (adj:)
bypath _ cestička , (n:)
byplay _ vedlejší děj ,
byproduct _ vedlejší produkt ,
byproduct _ postranní efekt ,
byproduct _ vedlejší účinek ,
byproduct _ následek ,
byproduct (by-product; coproduct) _ vedlejší produkt , ([eko.]) , (Materiál, který vzniká vedle hlavního výrobku a který může být dále komerčně využit díky své hodnotě nebo funkci.)
byproduction _ doprovodná produkce , ([eko.])
Byrd _ Byrd , (n: [jmén.]) , (příjmení)
byre _ chlév , (n:)
byre _ kravín , (n:)
Byrne _ Byrne , (n: [jmén.]) , (příjmení)
byroad _ odbočka , (n:)
Byron _ Byron , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
byronic _ byronský , (adj:)
byronic _ byronismus ,
byssinosis _ byssinóza , ([med.]) , (chronická bronchitida způsobená prachem z bavlny)
bystander _ přihlížející , (adj:)
bystanders _ přihlížející , (adj:)
byte _ byte ,
byte _ bajt , (n: [it.]) , (jednotka informace)
bytes _ byty , (n: pl.)
byway _ postranní cesta , (n:)
byword _ ztělesnění , (n:)
byword _ rčení , (n:)
byzant _ byzantius ,
byzantine _ byzantinec , (n:)
byzantine _ byzantský , (adj:)
Byzantine Empire _ Byzantská říše , (n: [zem.])
Byzantium _ Byzanc ,
Byzantium _ Byzance ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line