Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo B : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : B

burnt _ spálený , (adj:)
burnt _ připálený , (adj:)
burnt _ burn/burnt/burnt , (v: [neprav.])
burnt almond _ pražené mandle , , (v cukru)
burnt lime _ nehašené vápno ,
burnt lime _ pálené vápno ,
burnt ochre _ siena pálená ,
burnt offering _ zápalná oběť ,
burnt sugar _ karamel ,
burnup _ vyhořívání , (n:)
burp _ říhat , (v:)
burp _ krknutí , (n:)
burp _ krkat , (v:)
burping _ krkání , (n:)
burr _ otřep , (n:)
burr _ ráčkovat , (v:)
burr _ plod bodláku ,
burrito _ mexická kukuřiční placka ,
burro _ oslík , (n:)
Burroughs _ Burroughs , (n: [jmén.]) , (příjmení)
burrow _ nora , (n:)
burrow _ doupě ,
burrower _ kdo dělá doupě ,
burrows _ nory , (n: pl.)
burrs _ plody bodláku ,
burrs _ otřepy ,
burry _ pichlavý , (adj:)
burry _ ostnatý , (adj:)
burs _ odstraňuje otřep , (n:)
burs _ plody bodláku ,
bursa _ orgán ptáků ,
bursar _ kvestor , (n:)
bursaries _ stipendia , (n:)
bursary _ stipendium , (n:)
bursitis _ burzitida , (n:)
burst _ výbuch , (n:)
burst _ prasknutí ,
burst _ poryv ,
burst _ rozpuk , (n:)
burst _ vybuchovat , (v:)
burst _ vzplanutí , (n:)
burst _ puknout , (v:)
burst _ prasknout , (v:)
burst _ burst/burst/burst , (v: [neprav.])
burst _ shluk , (n:)
burst forth _ vyrazit , (v:)
burst forth _ propuknout , (v:)
burst out _ propuknout , (v:)
burst out crying _ rozplakat se ,
burst upon _ vyšlehnutí , (n:)
burst upon _ propuknutí , (n:)
burster _ trhač , (n:)
bursting _ roztržení , (n:)
bursting _ puknutí , (n:)
bursting _ překypující , (adj:)
bursting _ prasknutí , (n:)
bursts _ shluky , (n: pl.)
bursts _ puká , (v:)
bursts _ roztrhává se ,
Burt _ Burt , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
Burton _ Burton , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Burtt _ Burtt , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Burundi _ Burundi , (n: [jmén.])
bury _ pochovat , (v:)
bury _ zahrabat ,
bury _ zakopat ,
bury _ pohřbívat , (v: [obec.] 8 6)
bury _ pohřbít , (v: [obec.] 6 6)
bury the hatchet _ uzavřít mír ,
bury the hatchet _ skončit boj ,
burying _ zakopání , (n:)
burying _ zahrabání , (n:)
bus _ sběrnice , (n:)
bus _ sběrnicový , (adj:)
bus _ autobusový , (adj:)
bus _ autobus , (n:)
bus lane _ pruh pro autobusy ,
bus station _ autobusové nádraží ,
bus stop _ zastávka ,
bus stop _ stanice ,
bus stop _ autobusová stanice ,
busbar _ přípojnice , (n:)
busboy _ pikolík , (n:)
busby _ husarská beranice ,
Busch _ Busch , (n: [jmén.]) , (příjmení)
buses _ autobusy , (n: pl.)
bush _ pouzdro , (n:)
bush _ křovisko , (n:)
bush _ křovina , (n:)
bush _ divočina , (n:)
bush _ buš ,
bush _ houšť ,
bush _ křoví ,
bush _ keř ,
bush league _ druhá liga , ([amer.])
bush league _ venkovský , ([amer.])
bush telegraph _ šeptanda , (n:)
bush telegraph _ drby ,
bushbuck _ lesoň ,
bushed _ vyčerpaný , (adj:)
bushed _ utahaný , (adj:)
bushed _ křovinatý ,
bushel _ bušl ,
bushfire _ stepní požár ,
bushiness _ křovinatost , (n:)
bushiness _ chundelatost , (n:)
bushiness _ huňatost , (n:)
bushing _ průchodka , (n:)
bushing _ objímka , (n:)
bushland _ buš ,
Bushman _ Bushman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Bushman _ Křovák ,
bushmen _ křováci , (n: pl.)
bushmen _ obyvatelé buše ,
bushwhack _ zákeřně napadnout ,
bushwhacker _ dřevorubec , (n:)
bushy _ huňatý , (adj:)
bushy _ chundelatý , (adj:)
busier _ více zaneprázdněný ,
busiest _ nejvíce zaneprázdněný ,
business _ branže , (n:)
business _ obchodní činnost , (n:)
business _ podnikový , (adj:)
business _ obchodní , (adj:)
business _ podnikání , (n:)
business _ krám , (n:)
business _ byznys , (n:)
business _ provoz , (n:)
business _ obor , (n:)
business _ činnost , (n:) , (on business - za účelem)
business _ firma , (n:)
business _ povinnosti , (n:)
business activity _ obchodní činnost , (n:)
business activity _ podnikatelská činnos ,
business activity _ obchodní podnikání ,
business as usual _ žádná změna , (n:)
business as usual _ jako obvykle ,
business card _ vizitka ,
business college _ obchodní akademie ,
business corporation _ obchodní korporace ,
business cycle _ hospodářský ,
business cycle _ obchodní cyklus ,
business cycle _ hospodářský cyklus ,
business cycle _ ekonomický cyklus ,
business cycle _ konjunkturní (hospodářský) cyklus ,
business manager _ manažerka ,
business manager _ manažer ,
business trip _ služební cesta ,
business-like _ obchodní ,
businesses _ podniky , (n: pl.)
businesses _ obchody , (n: pl.)
businesslike _ věcný , (adj:)
businessman _ obchodník , (n:)
businessman _ podnikatel ,
businessmen _ obchodníci , (n: pl.)
businesswoman _ obchodnice , (n:)
businesswoman _ podnikatelka ,
busk _ hrát na ulici za peníze ,
busker _ pouliční hudebník ,
buskin _ tragédie , (n:)
busman _ průvodčí , , (autobusu)
busman _ řidič , , (autobusu)
busmen _ řidiči autobusu ,
busser _ čistič stolů , (n:)
bust _ ňadra ,
bust _ rozmlátit , (v:)
bust _ rozbít ,
bust _ ženské poprsí ,
bust _ poprsí ,
bust my butt _ tvrdě pracuji ,
bust out _ uniknout , (v:)
bust up _ rozejít se ,
bust-up _ krach , (n:)
bustard _ drop , (n:)
busted _ vězněný , (adj:)
buster _ chlapík , (n:)
buster _ mladíku ,
bustier _ prsatější , (adj:)
bustle _ ruch , (n:)
bustle _ shon , (n:)
bustle about _ chvátat , (v:)
bustle about _ pospíšit si ,
bustling _ rušný ,
busts _ poprsí , (n: pl.)
busty _ prsatá ,
busty _ ceckatý , (adj: [hovor.])
busy _ činný , (adj:)
busy _ pilný , (adj:)
busy _ zaměstnán ,
busy _ zaneprázdněný ,
busy _ zaměstnaný ,
busy _ rušný ,
busy _ mám hodně práce ,
busy signal _ signál obsazeno v telefonu ,
busy tone _ signál obsazeno v telefonu ,
busybody _ radílek , (n:)
but _ zato ,
but _ avšak , (n:)
but _ leč ,
but _ jenže ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line