Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo B : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : B

bunk _ kecy , (n:)
bunk bed _ palanda ,
bunk off _ jít za školu ,
bunker _ bunkr , (n:)
bunkhouse _ noclehárna , (n:)
bunkmate _ spolunocležník ,
bunkum _ nesmysl , (n:)
bunnies _ zajíčci ,
bunny _ zajíček , (n:)
bunny _ králíček , (n:)
bunny rabbit _ králíček ,
buns _ buchty , (n:)
buns _ zadky , (n: pl.)
bunter _ trkající , (adj:)
bunting _ vlajkosláva , (n:)
bunting _ vlajková výzdoba ,
Bunyan _ Bunyan , (n: [jmén.]) , (příjmení)
buoy _ bóje , (n:)
buoy _ vzpružit , (n:)
buoy up _ držet nad vodou ,
buoyancy _ bujnost , (n:)
buoyancy _ chuť k životu ,
buoyancy _ vztlak , (n:)
buoyancy _ pružnost , (n:)
buoyant _ plný života ,
buoyant _ optimistický , (adj:)
buoyantly _ optimisticky , (adv:)
bur _ lopuch , (n:)
bur _ ráčkovat , (v:)
Burbank _ Burbank , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké)
burble _ mumlat , (v:)
burbled _ zurčel , (v:)
burbled _ mumlal , (v:)
burbled _ bublal , (v:)
burbling _ překypující , (adj:)
burbling _ bublající , (adj:)
burbot _ mník , (n:)
Burch _ Burch , (n: [jmén.]) , (příjmení)
burden _ zatížit , (v:)
burden _ zatížení , (n:)
burden _ zatěžkat , (v:)
burden _ tíže , (n:)
burden _ tíha , (n:)
burden _ náklad , (n:)
burden _ břemeno , (n:)
burden _ zatěžovat , (v:)
burden _ zátěž ,
burden _ břímě ,
burden _ přítěž ,
burdened _ zatížen , (v:)
burdens _ zatěžuje ,
burdens _ břemena ,
burdensome _ tíživý , (adj:)
burdensomeness _ tíživost , (n:)
burdensomeness _ obtížnost , (n:)
burdock _ lopuch , (n:)
bureau _ úřad , (n:)
bureau _ kancelář , (n:)
bureaucracies _ byrokracie , (pl.)
bureaucracy _ byrkracie , (n:)
bureaucracy _ byrokracie , (n:)
bureaucrat _ byrokrat , (n:)
bureaucratic _ byrokratický ,
bureaucratically _ byrokraticky , (adv:)
bureaucratisation _ byrokratizace , (n:)
bureaucratism _ byrokratismus ,
bureaucratization _ byrokratizace , (n:)
bureaucrats _ byrokrati , (n:)
bureaux _ kancelář , (n:)
burette _ pipeta , (n:)
burette _ pipeta, bireta , ([chem.]) , (kalibrovaná trubička k přesnému přidávání roztoku)
burg _ město , (n:)
burg _ městečko , (n:)
Burgeois _ měšťácký , (adj:)
burgeois _ buržoazní ,
burgeon _ rašit , (v:)
burgeoning _ rašení ,
burgeoning _ pučení ,
burger _ hamburger , (n:)
burgers _ karbanátky , (n: pl.)
burgers _ hamburgery , (n: pl.)
burgess _ měšťan , (n:)
burgess _ zástupce města v parlamentu ,
burgh _ statutární město ,
burgh _ samosprávné město ,
burgher _ občan , (n:)
burgher _ měšťan , (n:)
burglar _ lupič , (n:)
burglar alarm _ poplach při vloupání , (n:)
burglaries _ loupeže , (n:)
burglaries _ krádeže , (n:)
burglarious _ loupežný , (adj:)
burglarize _ vyloupit , (v:)
burglarized _ vyloupil , (v:)
burglars _ lupiči ,
burglary _ vloupání , (n:)
burglary _ krádež ,
burgle _ vloupat , (v:)
burgled _ vloupal se ,
burgomaster _ starosta města , (n:)
burgoo _ ovesná kaše ,
burgrave _ purkrabí ,
burgundy _ burgundské , (adj:)
Burgundy _ Burgundsko , ([zem.] n:)
burial _ zakopání ,
burial _ pohřeb ,
burial service _ pohřební obřad , (n: [obec.] 6 6)
burial undertaker s _ pohřební ústav , (n: [obec.] 6 6)
burial undertakers _ pohřební ústav , (n: 5 5)
buried _ zahrabaný , (adj:)
buried _ zakopaný , (adj:)
buried _ skrytý , (adj:)
buried _ pohřbený , (adj:)
burin _ rydlo ,
burke _ ututlat , (v:)
burke _ umlčet , (v:)
burke _ potlačit , (v:)
Burke _ Burke , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Burkes _ Burkes , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Burkina Faso _ Burkina Faso , (n: [jmén.])
burl _ chuchvalec , (n:)
burlap _ pytlovina , (n:)
burlap _ juta , (n:)
burlesque _ burleska , (n:)
burlesque _ groteskní , (adj:)
burlesque _ burleskní , (adj:)
burliness _ hřmotnost , (n:)
Burlingame _ Burlingame , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Burlington _ Burlington , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
burly _ hřmotný , (adj:)
burly _ tělnatý , (adj:)
burly _ statný , (adj:)
Burma _ Barma ,
Burma _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Burmese _ barmština , (n:)
Burmese _ barmanský , (adj:)
Burmese _ barmský , (adj:)
Burmese _ barmská kočka ,
Burmese _ Barmánec ,
burn _ spálení , (n:)
burn _ vypálit , (v:)
burn _ spálenina , (n:)
burn _ pálit , (v:)
burn _ propálit , (v:)
burn _ popálit , (v:)
burn _ burn/burnt/burnt , (v: [neprav.])
burn _ burn/burned/burned , (v: [neprav.])
burn _ popálenina ,
burn _ hořet ,
burn a hole in your pocket _ nutkání utrácet peníze ,
burn down _ vyhořet , (v:)
burn down _ spálit , (v:)
burn down _ vypalovat ,
burn down _ vypálit ,
burn it in _ prudce hodit míček ,
burn low _ dohořívat , (v:)
burn off _ vypálit , (v:)
burn off _ vypalovat , (v:)
burn out _ vyhasnout , (v:)
burn out _ vyhořet , (v:)
burn out _ dohořívat , (v:)
burn out _ dohořet , (v:)
burn out _ vypalovat ,
burn out _ vypálit ,
burn the midnight oil _ studovat dlouho do noci ,
burn up _ spálit , (v:)
burn up _ shořet , (v:)
burn your bridges _ vzdát se šance na návrat ,
burn your bridges _ spálit mosty ,
burnable _ hořlavý , (adj:)
burned _ spálený , (adj:)
burned _ burn/burned/burned , (v: [neprav.])
burned out _ vyhořený , (adj:)
burner _ kahan , (n:)
burner _ hořák , (n:)
Burnes _ Burnes , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Burnett _ Burnett , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Burnham _ Burnham , (n: [jmén.]) , (příjmení)
burning _ pálení , (n:)
burning _ planoucí , (adj:)
burning _ palčivý , (adj:)
burning _ žhavý , (adj:)
burning _ vzplanutí , (n:)
burning _ vášnivý , (adj:)
burning _ spalování , (n:)
burning _ pálivý , (adj:)
burning _ hořící , (adj:)
burning _ hoření , (n:)
burning _ horký , (adj:)
burnish _ vyleštit , (v:)
burnish _ naleštit , (v:)
burnish _ leštit , (v:)
burnish _ leštění , (n:)
burnished _ leštěný , (adj:)
burnished _ vyleštěný , (adj:)
burnisher _ hladítko , (n:)
burnisher _ leštič , (n:)
burnout _ vyhoření paliva ,
burns _ pálí , (v:)
Burnside _ Burnside , (n: [jmén.]) , (příjmení)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line