Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo B : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : B

budget n _ rozpočet ,
budget surplus _ rozpočtový přebytek , ([eko.])
budgetary _ rozpočtový , (adj:)
budgetary policy _ rozpočtová politika , ([eko.])
budgeting _ rozpočtování ,
budgeting _ rozpočetnictví ,
budgets _ rozpočty , (n: pl.)
budgie _ andulka , (n:)
buds _ raší , (v:)
buds _ pupeny , (n: pl.)
buds _ pučí , (v:)
buds _ poupata , (n:)
Budweisser _ Budvar ,
Buehring _ Buehring , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Buena _ Buena , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Buenos Aires _ hl.m. - Argentina , (n: [jmén.])
buff _ nadšenec , (n:)
buff _ žlutohnědý , (adj:)
buffalo _ buvol , (n:)
buffalo _ bizon , (n:)
Buffalo Bill _ William F. Cody , , (herec slavný pro Wild West Show)
buffer _ vyrovnávací paměť , (n: [it.])
buffer _ nárazník , (n:)
buffer _ vyrovnávací paměť ,
buffer zone of water resources _ ochranné pásmo vodních zdrojů , ([eko.])
buffered _ tlumený , (adj:)
buffered _ bufferovaný , (adj:)
buffered _ ukládaný do bufferu ,
buffering _ vyrovnávání , (n:)
buffering model of pollution damage _ absorbční model škod ze znečištění , ([eko.])
buffers _ nárazníky , (n: pl.)
buffers _ vyrovnávací paměti ,
buffers _ tlumiče ,
buffet _ bufet ,
buffet _ automat , (n:)
bufflehead _ hohol bělavý ,
buffoon _ šprýmař ,
buffoon _ šašek , (n:)
buffoon _ paňáca ,
buffoon _ klaun , (n:)
buffoonery _ vtipkování , (n:)
buffoonery _ šaškování , (n:)
buffs _ nadšenci , (n: pl.)
bug _ závada , (n:)
bug _ vada , (n:)
bug _ porucha , (n:)
bug _ chyba , (n:)
bug _ chyba v programu ,
bug _ hmyz , (n: [hovor.]) , (obecně)
bug _ brouk , (n: [hovor.])
bug _ skrytá chyba , (n: [it.]) , (v počítačovém programu)
bug _ štěnice , (n:)
bug (someone) _ otravovat někoho ,
bug out _ vypadnout , (v: [amer.] [slang.])
bug out _ zdejchnout se , (v: [amer.] [slang.])
bug report _ hlášení o chybě , (n: [tech.])
bug-eyed _ mající vypoulené oči ,
bug-hunter _ entomolog , (n:)
bugaboo _ strašidlo , (n:)
bugbear _ bubák , (n:)
bugbear _ strašidlo ,
bugbear _ strašák , (n:)
bugeyed _ mající vypoulené oči ,
bugger _ prevít ,
bugger _ sodomita , (n:)
bugger _ hlupák , (n:)
bugger _ buzerant , (n:)
bugger _ kašlat na něco ,
bugger _ zbabrat , (v:)
bugger off _ odprejsknout , (v:)
buggers _ otravuje , (v:)
buggers _ obtěžuje , (v:)
buggery _ sodomie , (n:)
buggies _ bryčky ,
buggies _ kočárky ,
bugging _ odposlouchávání , (n:)
buggy _ kočárek , (n:)
buggy _ chybový , (adj:)
buggy _ bryčka , (n:)
bugle _ trubka , (n:)
bugle _ polnice , (n:)
bugler _ trubač , (n:)
bugloss _ pilát , (n:)
bugs _ chyby , (n: pl.)
bugs _ brouci , (n: pl.)
build _ vystavit , (v:)
build _ build/built/built , (v: [neprav.])
build _ sestavit , ([tech.])
build _ vybudovat ,
build _ budovat ,
build _ stavět ,
build _ postavit ,
build a better mousetrap _ zlepšit obyčejnou věc ,
build in _ zabudovat , (v:)
build in _ vmontovat , (v:)
build in _ vestavět , (v:)
build on _ stavět na ,
build up _ vytvořit , (v:)
build up _ vystavět , (v:)
build up _ vybudovat , (v:)
build up _ přistavět , (v:)
build up _ zazdít ,
build upon _ stavět na ,
build upon _ spoléhat se na ,
build-up _ nahromadění , (n:)
builder _ stavbař ,
builder _ stavěč ,
builder _ budovatel ,
builder _ stavitelka ,
builder _ stavitel ,
builders _ stavitelé , (n:)
building _ stavějící , (adj:)
building _ stavitelství , (n:)
building _ stavebnictví , (n:)
building _ budování , (n:)
building _ dům ,
building _ stavění , (n:)
building _ stavení , (n:)
building _ stavba , (n:)
building _ budova , (n:)
building block _ obytný blok ,
building industry _ stavebnictví , (n:)
building savings _ stavební spoření ,
building site _ staveniště ,
building society _ stavební družstvo ,
building yard _ staveniště ,
building-up _ výstavba , (n:)
buildings _ budovy , (n: pl.)
builds _ staví , (v:)
buildup _ nahromadění , (n:)
built _ postavil , (v:)
built _ stavěl ,
built _ stavěn ,
built _ build/built/built , (v: [neprav.])
built _ pěkně rostlý ,
built _ postavený ,
built-in _ vestavěný ,
built-in stabilizer _ zabudovaný stabilizátor , ([eko.])
built-up _ zastavěný , (adj:)
Bujumbura _ hl.m. - Burundi , (n: [jmén.])
bulb _ cibule ,
bulb _ cibulka ,
bulb _ hlíza ,
bulb _ baňka , (n: [chem.])
bulb _ žárovka , (n:)
bulbed _ cibulnatý , (adj:)
bulbed _ hliznatý , (adj:)
bulbed _ mající hlízu ,
bulbil _ hlízka , (n:)
bulbil _ cibulka , (n:)
bulbous _ baňatý , (adj:)
bulbs _ žárovky , (n: pl.)
bulbul _ slavík , (n:)
Bulgaria _ Bulharsko ,
Bulgarian _ bulharština , (n:)
Bulgarian _ Bulharský ,
Bulgarian _ Bulhar ,
bulge _ výduť ,
bulge _ vypuklina ,
bulge _ vyboulení , (n:)
bulge _ hrbolek ,
bulge _ hrbol ,
bulge _ boule , (n:)
bulge _ vyboulit se ,
bulge _ zduření , (n:)
bulge _ vypouklina , (n:)
bulge _ vyboulit , (v:)
bulge _ vyboulenina , (n:)
bulge out _ vyboulit , (v:)
bulghur _ bulgur , (n:)
bulginess _ vyboulenost , (n:)
bulging _ vydutý ,
bulging _ vyboulený ,
bulging _ vypouklý ,
bulgur _ bulgur , (n:)
bulgur pilaf _ pilaf z bulguru , (n:)
bulgur wheat _ bulgur , (n:)
bulgy _ zduřelý , (adj:)
bulgy _ oteklý , (adj:)
bulimia _ žravost , (n:)
bulimia _ bulimie , (n: [med.]) , (přejídání v důsledku chorobného pocitu hladu)
bulimic _ bulimický , (adj:)
bulk _ množství ,
bulk _ velký objem ,
bulk _ velký ,
bulk _ objem ,
bulk large _ vypadat velký ,
bulk mail _ hromadný dopis , (n: [it.])
bulkhead _ přepážka lodi ,
bulkier _ rozměrnější , (adj:)
bulkier _ objemnější , (adj:)
bulkiness _ objemnost , (n:)
bulkiness _ mohutnost , (n:)
bulky _ objemný , (adj:)
bulky _ neskladný , (adj:)
bull _ samec , (n:)
bull _ býk , (n:)
bull market _ vzestupný trh ,
bull session _ debata , (n:)
bull terrier _ bulteriér , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line