Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo B : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : B

brush aside _ házet stranou ,
brush aside _ vyhnout se ,
brush cut _ krátké vlasy ,
brush down _ okartáčování , (n:)
brush down _ napomínat , (v:)
brush down _ kárat , (v:)
brush it off _ nedělej si starosti ,
brush off _ odmítnutí , (n:)
brush off _ odbytí ,
brush off _ odbýt ,
brush up _ okartáčovat , (v:)
brush up _ osvěžit si ,
brush up on _ procvičit si ,
brush with death _ na smrtelné posteli ,
brush with the law _ trestný čin ,
brush-off _ odmítnutí , (n:)
brush-up _ vykartáčování šatů ,
brush-up _ osvěžit si paměť ,
brushed _ kartáčovaný , (adj:)
brushes _ kartáče ,
brushing _ kartáčování , (n:)
brushup _ vykartáčování šatů ,
brushup _ osvěžit si paměť ,
brushwood _ chrastí ,
brushwork _ malba , (n:)
brushy _ kartáčovitý , (adj:)
brusk _ bryskní , (adj:)
brusque _ prudký , (adj:)
brusque _ příkrý , (adj:)
brusque _ bryskní , (adj:)
brusquely _ prudce , (adv:)
brusqueness _ strohost , (n:)
brusqueness _ příkrost , (n:)
Brussels _ hl.m. - Belgie , (n: [jmén.])
Brussels _ Brusel , ([zem.] n:)
Brussels sprouts _ růžičková kapusta ,
brut _ suché víno ,
brutal _ surový ,
brutal _ brutální ,
brutalisation _ týrání , (n:)
brutalise _ týrat , (v:)
brutalised _ týral , (v:)
brutalities _ surovosti ,
brutality _ surovost ,
brutality _ brutálnost ,
brutalization _ týrání , (n:)
brutalize _ týrat , (v:)
brutalized _ týral , (v:)
brutally _ brutálně , (adv:)
brute _ hovado , (n:)
brute _ tupý , (adj:)
brute _ surový ,
brute _ hrubý ,
brute _ bestie ,
brutish _ tupý , (adj:) , (člověk)
brutish _ zvířecí , (adj:)
brutish _ brutální , (adj:)
brutishness _ brutálnost , (n:)
Brutus _ Brutus , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Bryan _ Bryan , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
Bryant _ Bryant , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Bryce _ Bryce , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
brynza gnocchi _ brynzové halušky ,
bryology _ bryologie , ([eko.])
bryony _ posed , (n:)
bryophyte _ mech , (n:)
bryozoan _ mechovka , (n:)
BS _ Bull S--- , ([zkr.])
BSD = Berkeley Software Distribution _ softwareová distribuce pocházející z univerzity v Berkeley, CA , (n:)
BSEG _ Big S--- Eating Grin , ([zkr.])
BSG _ Broad Sweeping Generalization , ([zkr.])
BSOD _ Blue Screen Of Death , ([zkr.])
BTA _ But Then Again (in response to IOW) , ([zkr.])
BTAICBW _ But Then Again I could Be Wrong , ([zkr.])
BTAIM _ Be That As It May , ([zkr.])
BTDT _ Been There, Done That , ([zkr.])
BTDTGTTS _ Been There, Done That, Got The T-Shirt , ([zkr.])
BTLSOM _ Beats The Living S--- Out of Me , ([zkr.])
BTOBD _ Be There Or Be Dead , ([zkr.])
BTSOOM _ Beats The S--- Out Of Me , ([zkr.])
BTW _ By The Way , ([zkr.])
btw. _ mimochodem , ([zkr.])
btw. _ (by the way) , ([zkr.])
BUAF _ Butt Ugly ASCII Font , ([zkr.])
BUAG _ Butt Ugly ASCII Graphic , ([zkr.])
bub _ chlape! ,
bubble _ bublinka ,
bubble _ klokotat ,
bubble _ bublina , (n:)
bubble _ bublat , (v:)
bubble bath _ bublinková lázeň ,
bubble gum _ žvýkačka ,
bubble over _ překypovat , (v:)
bubble over _ propuknout , (v:)
bubble policy of emission reduction _ redukce emisí pomocí bublinové politiky , ([eko.])
bubbled _ překypoval , (v:)
bubbled _ bublal , (v:)
bubblegum _ žvýkačka , (n:)
bubbles _ bubliny , (n: pl.)
bubbling _ bublání , (n:)
bubbling _ probublávání ,
bubbly _ šumivý , (adj:)
bubo _ zánět mízních uzlin ,
bubonic plague _ dýmějový mor , (n:)
buccal _ ústní ,
buccal _ tvářový , (adj:)
buccal _ lícní , (adj:)
buccal _ bukální , (adj:)
buccaneer _ pirát , (n:)
buccaneer _ korzár , (n:)
Buchanan _ Buchanan , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Libérie, okres v USA)
Bucharest _ Bukurerešť ,
Bucharest _ hl.m. - Rumunsko , (n: [jmén.])
Bucharest _ Bukurešť , ([zem.] n:)
Buchwald _ Buchwald , (n: [jmén.]) , (příjmení)
buck _ srnec , (n:)
buck _ samec , (n:)
buck _ jelen , (n:)
buck _ hejsek , (n:)
buck _ švihák , (n:)
buck _ kozel ,
buck _ dolar , (n: [amer.] [hovor.])
buck fever _ nervózní ,
buck up _ být pozitivní , (adj:)
buckbean _ vachta trojlistá ,
bucket _ kyblík , (n:)
bucket _ nádoba ,
bucket _ kbelík , (n:)
bucket _ vědro , (n:)
bucketful _ plný kbelík ,
buckets _ vědra , (n:)
buckets _ kyblíky , (n: pl.)
buckeye _ jírovec , (n: [bot.])
bucking _ vzdorování , (n:)
bucking _ jančení , (n:)
buckle _ spona , (n:)
buckle _ připnout , (v:)
buckle down _ pracovat usilovněji ,
buckle under _ vzdát se , (v:)
buckle up _ připoutat se , (v:)
buckled _ připnutý , (adj:)
buckled _ připnul , (v:)
buckled _ páskový , (adj:)
buckler _ štít , (v:)
buckler fern _ kapraď ,
Buckley _ Buckley , (n: [jmén.]) , (příjmení)
buckling _ zborcení , (n:)
buckling _ vrásnění , (n:)
buckling _ deformace , (n:)
buckling _ borcení , (n:)
buckminsterfullerene _ první výskyt určitého uhlíku ,
Bucknell _ Bucknell , (n: [jmén.]) , (příjmení)
buckram _ škrobené plátno ,
bucks _ prachy , (n: pl.)
buckshee _ zdarma ,
buckshee _ bezplatný , (adj:)
buckshot _ náboj do brokovnice , (n:) , (= shotgun shell)
buckskin _ jelenice , (n:)
buckskin _ semiš ,
buckskins _ jelenicové kalhoty ,
buckthorn _ řešetlák , (n: [bot.])
buckwheat _ pohanka , (n:)
buckwheat _ berňák , (n: [slang.] [amer.])
bucolic _ venkovský , (adj:)
bucolic _ pastýřský , (adj:)
bud _ rašit , (v:)
bud _ pučet , (v:)
bud _ pupenec , (n:)
bud _ klíčit , (v:)
Bud _ Budvar ,
bud _ pupen ,
Budapest _ Budapešť ,
Budapest _ hl.m. - Maďarsko , (n: [jmén.])
Budd _ Budd , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Buddha _ Buddha ,
buddha _ budha ,
Buddhism _ buddismus ,
Buddhism _ buddhizmus ,
Buddhism _ buddhismus ,
Buddhist _ buddhistický , (adj:)
budding _ pučící , (adj:)
budding _ pučení , (n:)
buddleia _ druh ozdobného keře , (n: [bot.])
buddleia _ komule , (n: [bot.])
buddy _ kamaráde ,
buddy _ kamarád , (n:)
buddy _ chlapče ,
budge _ ustoupit , (v:)
budged _ ustoupil , (v:)
budged _ pohnul s něčím ,
budgerigar _ andulka ,
budget _ úsporný , (adj:)
budget _ rozpočtový , (adj:)
budget _ rozpočet , (n:) , (finanční)
budget constraint _ rozpočtové omezení ,
budget deficit _ rozpočtový deficit , ([eko.])
budget deficit _ schodek rozpočtu ,
budget deficit _ rozpočtový schodek ,
budget for _ dát do rozpočtu ,
budget line _ rozpočtová linie , ([eko.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line