Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo B : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : B

broken weather _ nestálé počasí ,
broken-down _ porouchaný , (adj:)
brokenhearted _ se zlomeným srdcem ,
brokenly _ lámaně , (adv:)
brokenly _ přerušovaně ,
brokenly _ přerusovaně ,
broker _ makléř , (n:)
broker _ dohazovač , (n:)
brokerage _ zprostředkovatelská , (adj:)
brokerage _ makléřství , (n:)
brokerage fee _ makléřská provize ,
brokers _ makléři , (n:)
brokers _ zprostředkovatelé , (n:)
brolly _ paraple ,
bromate _ bromičitan , (n:)
Bromfield _ Bromfield , (n: [jmén.]) , (příjmení)
bromic _ bromičný , (adj:)
bromide _ bromid , (n:)
bromide _ banalita , (n:)
bromide _ klišé ,
bromidic _ otřepaný , (adj:)
bromidic _ otřelý , (adj:)
bromidic _ otravný , (adj:)
bromidic _ nudný , (adj:)
brominate _ bromovat , (v:)
bromine _ bróm , (n:)
Bromley _ Bromley , (n: [jmén.]) , (příjmení)
bromoform _ bromoform , ([eko.])
bronchi _ průdušky , (n:)
bronchial _ průduškový , (adj:)
bronchial _ bronchiální , (adj:)
bronchial tube _ průduška , (n:)
bronchiole _ průdušinka , (n:)
bronchitic _ bronchitický , (adj:)
bronchitis _ bronchitida , (n:)
bronchoscope _ bronchoskop , (n:)
bronchus _ průduška , (n:)
bronco _ mustang , (n:)
bronco _ divoký kůň ,
brontosaur _ brontosaurus , (n:)
brontosaurus _ brontosaurus , (n:)
Bronx _ okres v USA , (n: [jmén.])
bronze _ bronzovat ,
bronze _ bronz ,
bronze _ bronzový ,
Bronze Age _ bronzový věk ,
bronze medal _ bronzová medaile ,
bronzed _ bronzovaný , (adj:)
bronzes _ bronzy , (n: pl.)
bronzes _ opaluje se ,
bronzy _ podobný bronzu ,
brooch _ brož ,
brooches _ brože , (n:)
brood _ mláďata ,
brooder _ líheň ,
broodiness _ zamyšlenost , (n:)
brooding _ tísnivý ,
brooding _ skličující ,
broody _ zadumaný ,
brook _ říčka , (n:)
brook _ strpět , (v:)
brook _ snést ,
brook _ potok , (n:)
Brooke _ Brooke , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno)
Brookfield _ Brookfield , (n: [jmén.]) , (příjmení)
brooklet _ potůček , (n:)
Brooklyn _ Brooklyn , (n: [jmén.]) , (příjmení)
brooks _ potoky , (n: pl.)
broom _ pometlo ,
broom _ smeták , (n:)
broom _ janovec metlatý , (n: [bot.]) , (lat. Sarothamnus scoparius)
broom _ koště , (n:)
broomstick _ násada smetáku ,
broth _ vývar , (n:)
broth _ bujon , (n:)
broth _ hustá polévka ,
brothel _ nevěstinec , (n:)
brothel _ bordel ,
brothels _ nevěstince , (n:)
brother _ krajan , (n:)
brother _ kamarád , (n:)
brother _ kolega ,
brother _ bratr ,
brother-in-law _ švagr ,
brotherhood _ bratrstvo , (n:)
brotherlike _ bratrský , (adj:)
brotherly _ bratrsky , (adv:)
brothers _ bratři , (n:)
brothers-in-law _ švagři ,
brougham _ druh kočáru ,
brought _ přinesený , (adj:)
brought _ přinesen ,
brought _ bring/brought/brought , (v: [neprav.])
brought _ přinesl , (v:)
brought _ přivezl ,
brought _ přivedl ,
brouhaha _ vřava , (n:)
brouhaha _ pokřik , (n:)
brow _ čelo ,
browbeat _ zastrašit , (v:)
browbeaten _ zastrašený , (adj:)
browbeaten _ vynucený , (adj:)
brown _ hněď ,
brown _ hnědý ,
brown ale _ anglické pivo , (n:) , (sladké a tmavé pivo)
brown coal _ hnědé uhlí ,
brown lung _ byssinóza , ([med.]) , (chronická bronchitida způsobená prachem z bavlny)
brown rice _ neloupaná rýže ,
brown sausage _ hovno ,
brown study _ zadumanost , (n:)
brown study _ hloubání , (n:)
brown-nose _ lézt do zadku ,
Browne _ Browne , (n: [jmén.]) , (příjmení)
browned off _ neradostný , (adj:)
Brownell _ Brownell , (n: [jmén.]) , (příjmení)
browner _ hnědší , (adj:)
brownie _ sušenka , (n:)
brownie points _ body za snaživost , (n:)
browning _ hnědnutí , (n:)
brownish _ hnědavý , (adj:)
brownish yellow _ žlutohnědý , (adj:)
brownish-yellow _ žlutohnědý , (adj:)
brownness _ hnědost , (n:)
brownout _ zahnědnutí , (n:)
brownout _ zatemnění , (n:) , (za války proti letadlům)
browns _ hnědne ,
brownstone _ hnědý pískovec , (n:)
Brownsville _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
browse _ pást se ,
browse _ spásat ,
browse _ prohlížet , (v:)
browse _ pročítat , (v:)
browse _ brouzdat , (v:)
browsed _ brouzdal , (v:)
browser _ prohledávací program ,
browser _ prohlížecí program ,
browser _ prohlížeč , (n: [it.])
browsers _ internetové prohlížeče ,
browsing _ prohlížení , (n:)
browsing _ brouzdání , (n:)
BRS _ Big Red Switch , ([zkr.])
Bruce _ Bruce , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
brucellosis _ brucelóza , (n:)
brucine _ brucin ,
Bruckner _ Bruckner , (n: [jmén.]) , (příjmení)
bruin _ méďa , (n)
bruin _ míša , (n)
bruin _ medvěd , (n:)
bruise _ zhmoždění ,
bruise _ zhmoždit , (v:)
bruise _ udělat modřinu ,
bruise _ rozmělnit , (v:)
bruise _ rozdrtit , (v:)
bruise _ potlouci ,
bruise _ pohmožděnina , (n:)
bruise _ pohmoždit , (v:)
bruise _ podlitina , (n:)
bruise _ nadělat boule ,
bruise _ modřina , (n:)
bruised _ potlučený , (adj:)
bruised _ pohmoždil , (v:)
bruised _ pohmožděný , (adj:)
bruiser _ rváč , (n:)
bruises _ modřiny , (n: pl.)
bruising _ zraňující , (adj:)
bruising _ pohmoždění , (n:)
bruising _ podlitina , (n:)
bruit _ zvěst , (n:)
bruit _ šelest , (n:)
brumous _ mlhavý , (adj:)
brunch _ snídaně a oběd v jednom ,
Brunei _ Brunej , (n: [jmén.])
brunet _ brunet , (n:)
brunet _ tmavovlasý , (adj:)
brunette _ černovláska , (n:)
brunette _ tmavovláska , (n:)
brunette _ bruneta , (n:)
Bruno _ Bruno , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Brunswick _ Brunswick , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Brunswick _ Brunsvik , ([zem.] n:)
brunt _ nápor , (n:)
Bruntdland Commission Report. _ Zpráva komise Brundtlandové , ([eko.])
brush _ štětec , (n:)
brush _ okartáčování , (n:)
brush _ oháňka , (n:)
brush _ ohon , (n:)
brush _ ocas , (n:)
brush _ křovina , (n:)
brush _ kartáčování , (n:)
brush _ katáčovat , (v:)
brush _ kartáček , (n:)
brush _ smetáček , (n:)
brush _ smeták , (n:)
brush _ šarvátka , (n:)
brush _ vykartáčovat , (v:)
brush _ štětka , (n:)
brush _ křoví ,
brush _ kartáčovat , (v:)
brush _ kartáč ,
brush aside _ odmítat , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line