Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo B : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : B

bring in _ vynést rozsudek ,
bring in _ vynést ,
bring in _ vnést ,
bring in harvest _ svézt ,
bring into _ vnést , (v:)
bring it off _ úspěšně řídit činnost , (n:)
bring nearer _ přibližovat ,
bring nearer _ přiblížit ,
bring nearer _ blížit ,
bring off _ zvládnout , (v:)
bring off _ podařit se , (v:)
bring on _ způsobit , (v:)
bring on _ přivodit , (v:)
bring out _ upozornit , (v:)
bring out _ uvést , (v:) , (do společnosti, na trh, ...)
bring out _ vysvětlit , (v:)
bring out _ ukázat , (v:) , (jasně)
bring over _ přivést domů ,
bring round _ křísit , (v:)
bring round _ přivést k vědomí ,
bring the house down _ rozvášnit publikum ,
bring through _ zachránit , (v:)
bring to _ přivést k sobě ,
bring to a close _ dokončit , (v:)
bring to bear _ použít ,
bring together _ sestavit , (v:)
bring together _ spojit dohromady ,
bring together _ dát dohromady ,
bring up _ předložit , (v:)
bring up _ vychovat ,
bring up _ vychovávat ,
bringer _ přinášející osoba , (n:)
bringer _ dodavatel , (n:)
bringing _ přinášející , (adj:)
brings _ přivede ,
brings _ přiveze ,
brink _ pokraj , (n:)
brink _ kraj , (n:)
brink _ okraj ,
Brinkley _ Brinkley , (n: [jmén.]) , (příjmení)
brinkmanship _ riskantní politika ,
briny _ velmi slaný ,
briny _ slané např. moře ,
brio _ verva , (n:)
brioche _ brioška , (n:)
briony _ briony ,
briquet _ briketa , (n:)
briquette _ briketa , (n:)
brisance _ brizance ,
Brisbane _ Brisbane , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Austrálie)
brisk _ čilý , (adj:)
brisk up _ zrychlit , (v:)
brisk up _ rozproudit , (v:)
brisk up _ oživit , (v:)
brisker _ čilejší , (adj:)
briskest _ nejsvižnější , (adj:)
briskest _ nejaktivnější , (adj:)
brisket _ bůček , (n:)
brisket _ hovězí žebro ,
briskly _ energicky , (adv:)
briskness _ živost , (n:)
briskness _ svižnost , (n:)
briskness _ svěžest , (n:)
briskness _ ráznost , (n:)
bristle _ zježit , (v:)
bristle _ štětina ,
bristle _ naježit , (v:)
bristle _ strniště vousů ,
bristled _ naježil , (v:)
bristly _ naježený , (adj:)
Bristol _ Bristol , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Velká Británie, okres v USA)
Britain _ Britain , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Britain _ Británie , ([zem.] n:)
britches _ kalhoty nad kolena (viz. >breeches<) , (n:)
British _ britský , (adj:)
British _ brit ,
British _ Britové ,
British Columbia _ Britská Kolumbie , ([zem.])
British thermal unit _ Btu Britská tepelná jednotka (angl.) , ([eko.])
British thermal unit _ Britská tepelná jednotka Btu , ([eko.])
British thermal unit _ Britská tepelná jednotka , ([zem.])
British Trust for Ornithology _ BTO British Trust for Ornithology , ([eko.])
British Trust for Ornithology _ British Trust for Ornithology BTO , ([eko.])
British Virgin Islands _ Britské Panenské Ostrovy , (n: [jmén.])
briton _ angličan , (n:)
Britpop _ odnož popové hudby, populární především v 90. letech , (n: [brit.])
Brittany _ Bretoňsko ,
Brittany _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Brittany _ Bretaň , ([zem.] n:)
Britten _ Britten , (n: [jmén.]) , (příjmení)
brittle _ křehký , (adj:)
brittleness _ křehkost , (n:)
Brno _ Brno ,
bro _ brácha , (n:)
broach _ ozdobná spona , (n:)
broach _ nadnést v hovoru ,
broach _ brož ,
broached _ začal hovořit ,
broad _ děvka , (n:)
broad _ coura , (n:)
broad _ zeširoka ,
broad _ široce ,
broad _ rajda ,
broad _ liberální , (adj:)
broad _ tolerantní , (adj:)
broad _ zřejmý , (adj:)
broad _ jasný , (adj:)
broad _ povšechný , (adj:)
broad _ přibližný , (adj:)
broad _ široký ,
broad gauge _ široký rozchod kolejí ,
broad hint _ zřetelný pokyn ,
broad insurance _ sdružené pojištění ,
broad jump _ skok daleký ,
broad productivity criterion _ široké kritérium produktivity , ([eko.])
broad style _ rozmáchlý styl ,
broad vowel _ otevřená samohláska ,
broad-base terrace _ průleh , ([eko.])
broad-brush _ hrubý např. odhad ,
broad-minded _ snášenlivý , (adj:)
broad-spectrum _ široké spektrum ,
broadband _ širokopásmový , (adj:)
broadbrush _ hrubý např. odhad ,
broadcast _ celoplošný , (adj:)
broadcast _ vysílací ,
broadcast _ broadcast/broadcast/broadcast , (v: [neprav.])
broadcast _ vysílat ,
broadcast _ vysílání ,
broadcaster _ učinkující ,
broadcasters _ reportéři , (n:)
broadcasting _ vysílání ,
broadcasts _ vysílá , (v:)
broadcasts _ vysílání , (pl.)
broadcloth _ černé plátno ,
broaden _ rozšiřovat ,
broaden _ rozšířit ,
broadened _ rozšiřovaný , (adj:)
broadened _ rozšířený , (adj:)
broadening _ šíření , (n:)
broadening _ rozšiřování , (n:)
broader _ širší ,
broadest _ nejširší , (adj:)
broadloom _ široký koberec , (n:)
broadly _ široce , (adv:)
broadminded _ velkorysý , (adj:)
broadminded _ tolerantní , (adj:)
broadminded _ snášenlivý , (adj:)
broadminded _ shovívavý , (adj:)
broadmindedness _ velkorysost , (n:)
broadmindedness _ shovívavost , (n:)
broadness _ šíře , (n:)
broadness _ šířka , (n:)
broadness _ neomalenost , (n:)
broadsheet _ velké noviny ,
broadside _ slovní napadnutí , (n:)
broadside _ salva z děl na straně lodi ,
broadsword _ druh širokého meče ,
Broadway _ Broadway , (n: [jmén.]) , (příjmení)
broadwise _ naširoko ,
brocade _ brokát , (n:)
brocaded _ brokátový , (adj:)
broccoli _ brokolice , (n:)
brochure _ brožura ,
brochures _ brožury , (n: pl.)
brock _ jezevec , (n:)
Brock _ Brock , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
brogan _ těžká bota , (n:)
brogan _ pracovní obuv ,
Broglie _ Broglie , (n: [jmén.]) , (příjmení)
brogue _ pevná bota , (n:)
broider _ vyšívat , (v:)
broil _ grilovat , (v:)
broil _ opéct ,
broiler _ gril , (n:)
broke _ na mizině ,
broke _ zlomen , (n:)
broke _ rozbil , (v:)
broke _ break/broke/broken , (v: [neprav.])
broke _ zlomil ,
broke _ úplně bez peněz , ([hovor.])
broke out _ vypukl ,
broken _ rozbit , (v:)
broken _ lomový , (adj:)
broken _ lomený , (adj:)
broken _ přerušovaný , (adj:)
broken _ rozbitý , (adj:)
broken _ zlámaný , (adj:)
broken _ zlomený , (adj:)
broken _ break/broke/broken , (v: [neprav.])
broken dreams _ zklamané naděje ,
broken health _ podlomené zdraví ,
broken home _ rozvrácená rodina ,
broken home _ narušená rodina ,
broken house _ rozvrácená rodina ,
broken house _ narušená rodina ,
broken marriage _ rozvrácená rodina ,
broken marriage _ narušená rodina ,
broken reed _ nespolehlivý člověk ,
broken reed _ zlomená třtina ,
broken tea _ čajová drť ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line