Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo B : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : B

bribe _ uplatnit , (v:)
bribe _ uplatit , (v:)
bribe _ úplatek , (n:)
bribe _ uplácet , (v:)
bribe _ podplatit , (v:)
bribe _ podplácet , (v:)
bribe _ korumpovat , (v:)
bribe _ podplacení , (n:)
bribed _ podplacený , (adj:)
briber _ úplatkář , (n:)
bribery _ podplácení , (n:)
bribery _ korupce , (n:)
bribery _ úplatek , (n:)
bribes _ uplácí , (adj:)
bribing _ uplácení , (n:)
bric-a-brac _ harampádí ,
Brice _ Brice , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
brick _ zděný , (adj:)
brick _ cihelný , (adj:)
brick _ cihlový , (adj:)
brick _ pašák , (n:)
brick _ cihla , (n:)
brick in _ zazdít ,
brick up _ vyzdít ,
brick wall _ cihlová zeď ,
brick-and-tile _ keramický , (adj:)
brickbat _ urážka , (n:)
brickfield _ cihelna , (n:)
bricklayer _ zedník , (n:)
bricklaying _ zednictví , (n:)
brickmaker _ cihlář ,
bricks _ cihly , (n: pl.)
brickwork _ zdivo , (n:)
brickyard _ cihelna , (n:)
bridal _ svatební , (adj:)
bride _ nevěsta , (n:)
bride-to-be _ nastávající nevěsta ,
bridecake _ svatební dort ,
bridegroom _ ženich , (n:)
brides _ nevěsty , (n: pl.)
bridesmaid _ družička , (n:)
bridesman _ družba , (n:)
bridge _ přemostit , (v:)
bridge _ překonat , (v:)
bridge _ překlenout , (v:)
bridge _ lávka , (n:)
bridge _ můstek , (n:)
bridge _ most ,
bridge _ kobylka , (n: [hud.]) , (u strunného nástroje)
bridge loan _ překlenovací půjčka ,
bridge loan _ překlenovací úvěr ,
bridge over _ přemostit , (v:)
bridge over _ překlenout , (v:)
bridge the gap _ pomoci lidem komunikovat ,
bridged _ přemostěný , (adj:)
bridgehead _ předmostí ,
Bridgeport _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
bridges _ mosty , (n: pl.)
Bridget _ Bridget , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Bridgetown _ hl.m. - Barbados , (n: [jmén.])
Bridgewater _ Bridgewater , (n: [jmén.]) , (příjmení)
bridgework _ můstek , (n:)
bridging _ překlenovací ,
bridging _ překlenutí ,
bridging _ přemostění ,
bridle _ uzda , (n:)
bridle at _ urazit se ,
bridle up _ urazit se ,
bridleway _ stezka pro koně ,
brief _ stručný výtah ,
brief _ informovat ,
brief _ strohý ,
brief _ stručný ,
brief _ krátký ,
brief _ úkol , (n: [slang.])
brief-case _ aktovka , (n:)
briefcase _ aktovka ,
briefed _ zestručnil , (v:)
briefer _ stručnější , (adj:)
briefest _ nejstručnější , (adj:)
briefing _ briefing , (n:)
briefing _ instruktáž ,
briefly _ krátce ,
briefly _ stručně ,
briefness _ stručnost , (n:)
briefness _ krátkost , (n:)
briefs _ slipy ,
Brien _ Brien , (n: [jmén.]) , (příjmení)
brier _ šípek , (n:)
brier _ trnitý keř ,
briery _ trnitý , (adj:)
brig _ briga , (n:)
brigade _ brigáda , (n:)
brigadier _ brigadýr , (n:)
brigadier _ brigádník , (n:)
brigadier _ brigádní generál ,
brigadier general _ brigádní generál ,
brigand _ zbojník , (n:)
brigand _ lupič ,
brigand _ bandita , (n:)
brigandage _ lupičství , (n:)
brigandage _ loupení , (n:)
brigantine _ brigantina , (n:)
Briggs _ Briggs , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Brigham _ Brigham , (n: [jmén.]) , (příjmení)
bright _ zářící , (adj:)
bright _ bystrý , (adj:)
bright _ světlý , (adj:)
bright _ chytrý , (adj:)
bright _ zářivý , (adj:)
bright _ veselý , (adj:)
bright _ jasný ,
bright weather _ jasno , (adv:)
bright-eyed and bushy-tailed _ plný života , (n:)
brighten _ zjasnit , (v:)
brighten _ vyjasnit , (v:)
brightening _ rozjasňující se , (adj:)
brighter _ světlejší , (adj:)
brighter _ jasnější , (adj:)
brightest _ nejjasnější , (adj:)
brightly _ světle , (adv:)
brightly _ jasně , (adv:)
brightly _ bystře , (adv:)
brightness _ záře , (n:)
brightness _ jas , (n:)
brightness _ chytrost , (n:)
brightness _ bělost , (n:)
brightness _ světlost , (n:)
brightness _ jasnost , ([astr.])
Brighton _ Brighton , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Velká Británie)
brill _ prima , (n:)
brill _ fain ,
brill _ fajn ,
brilliance _ záře , (n:)
brilliance _ třpyt , (n:)
brilliance _ lesk , (n:)
brilliance _ zářivost , (n:)
brilliance _ nedostižnost , (n:)
brilliance _ jas , (n:)
brilliancy _ třpyt , (n:)
brilliancy _ lesk , (n:)
brilliancy _ jas , (n:)
brilliancy _ brilantnost , (n:)
brilliant _ zářící , (adj:)
brilliant _ nádherný , (adj:)
brilliant _ oslnivý , (adj:)
brilliant _ třpytivý , (adj:)
brilliant _ svítivý , (adj:)
brilliant _ zářivý , (adj:)
brilliant _ třpytný , (adj:)
brilliant _ brilantní ,
brilliant _ skvělý , (adj:)
brilliant _ vynikající , (adj:)
brilliant _ briliant , (n:) , (druh výbrusu drahokamu)
brilliantine _ brilantina , (n:)
brilliantly _ úžasně , (adv:)
brilliantly _ třpytivě , (adv:)
brilliantly _ skvěle , (adv:)
brilliantly _ brilantně , (adv:)
brilliantly _ báječně , (adv:)
brim _ okraj ,
brim over _ překypovat , (v:)
brim-full _ naplněný tekutinou ,
brimful _ oplývající , (adj:)
brimfull _ naplněný tekutinou ,
brimless _ bez okraje ,
brimmed _ přetékal , (v:)
brimstone _ síra , (n:)
Brindisi _ Brindisi , (n: [jmén.]) , (příjmení)
brindle _ skvrnitý , (adj:)
brindle _ skvrnitá barva , (n:)
brindled _ strakatý , (adj:)
brindled _ skvrnitý , (adj:)
brine _ solanka , ([eko.])
brine _ solný roztok ,
bring _ přines ,
bring _ bring/brought/brought , (v: [neprav.])
bring _ přivést ,
bring _ přivádět ,
bring _ přivézt ,
bring _ přivážet ,
bring _ přinést ,
bring _ přinášet ,
bring _ nést ,
bring _ postavit ,
bring _ vynést ,
bring _ donést ,
bring _ donášet ,
bring about _ způsobit , (v:)
bring about _ zapříčinit , (v:)
bring around _ vzkřísit , (v:)
bring back _ připomenout , (v:)
bring down _ zastřelit , (v:)
bring down _ sestřelit , (v:)
bring down _ snést ,
bring forth _ zrodit , (v:)
bring forward _ předložit , (v:)
bring forward _ přednést ,
bring home the bacon _ živit rodinu ,
bring in _ vynášet , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line