Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo B : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : B

break your fall _ zpomalit pád ,
break your heart _ zlomit ti srdce ,
break-even _ vyrovnaný , (adj:)
break-even income _ minimální zdanitelný příjem , ([eko.])
break-even income level _ úroveň minimálního zdanitelného příjmu , ([eko.])
break-even point _ hranice rentability ,
break-even point _ bod zvratu ,
break-in _ vloupání , (n:)
break-resistant _ nerozbitný , (adj:)
break-up _ rozklad , (n:)
break-up _ rozpad , (n:)
breakable _ rozbitný , (adj:)
breakage _ rozbití ,
breakaway _ odštěpení , (n:)
breakaway _ odpadnutí , (n:)
breakaway _ odlomení , (n:)
breakdown _ zhroucení , (n:)
breakdown _ selhání , (n:)
breakdown _ rozpad , (n:)
breakdown _ rozklad , (n:)
breakdown _ bankrot , (n:)
breakdown _ úpadek , (n:)
breakdown _ kolaps , (n:)
breakdown _ rozbor ,
breakdown _ analýza ,
breakdown _ přehled ,
breakdown _ porucha ,
breakdown _ havárie ,
breakdown _ dekompozice ,
breakdowns _ rozpady , (n: pl.)
breakdowns _ poruchy , (n: pl.)
breakdowns _ kolapsy , (n: pl.)
breake into _ vloupat se ,
breaker _ lamač , (n:)
breaker _ drtič , (n:)
breaker _ příboj ,
breakers _ příboj ,
breakfast _ snídaně ,
breakfast _ snídat ,
breakfast _ posnídat ,
breakfast _ nasnídat se ,
breakfasts _ snídaně ,
breaking _ rozbíjení , (n:)
breaking _ lámání ,
breaking news _ aktuality , ([id.])
breaking point _ bod zlomu ,
breakneck _ závratný , (adj:)
breakneck _ ohromný , (adj:)
breakneck _ krkolomný , (adj:)
breakout _ útěk z vězení , (n:)
breakout _ průlom , (n:)
breakout _ propuknutí , (n:)
breakpoint _ bod zlomu ,
breakpoint _ bod přerušení , ([it.])
breakpoints _ body zlomu ,
breaks _ láme ,
breaks _ zlomy , (n: pl.)
breakthrough _ průlom , (n:)
breakthroughs _ průlomy , (n: pl.)
breakthroughs _ proražení , (n:)
breakup _ rozpad , (n:)
breakup _ rozklad , (n:)
breakwater _ vlnolam , (n:)
bream _ druh mořské ryby ,
bream zone _ cejnové pásmo , ([eko.])
breast _ ňadra ,
breast _ prsa ,
breast _ prs , (n:)
breast _ parapet , (n:)
breast _ náprsenka , (n:)
breast _ ňadro ,
breast _ hruď ,
breast stroke _ plavání prsa , (n:)
breast-fed _ kojený , (adj:)
breast-feed _ kojit , (v:)
breastbone _ hrudní kost , (n:)
breastfeed _ kojit , (v:)
breastpin _ brož ,
breastplate _ hrudní plát ,
breasts _ hrudi ,
breasts _ prsa , (n:)
breasts _ ňadra , (n: [vulg.] [slang.] [žert.] [amer.]) , (část těla, klepadla, džbány)
breaststroke _ plavecký styl prsa , (n:)
breastwork _ parapet , (n:)
breastwork _ zábradlí ,
breath _ výdech , (n:)
breath _ vdech , (n:)
breath _ nádech , (n:)
breath _ dech ,
breathable _ dýchatelný , (adj:)
breathalyser _ balonek , (n:)
breathalyser _ balónek pro dechovou zkoušku ,
breathalyzer _ balónek , (n:)
breathe _ oddychovat , (v:)
breathe _ dýchat ,
breathe a sigh of relief _ cítit pocit úlevy ,
breathe down my neck _ dělej podle mě ,
breathe easy _ přestaň si dělat starosti ,
breathe in _ vdechnout , (v:)
breathe in _ nadechovat ,
breathe in _ nadechnout ,
breathe last _ dodýchat , (v:)
breathe out _ vydechovat ,
breathe out _ vydechnout ,
breathed _ dýchal , (v:)
breather _ průduch , (n:)
breather _ oddych , (n:)
breathes _ dýchá ,
breathing _ větrání , (n:)
breathing _ dýchání , (n:)
breathing _ dýchající , (adj:)
breathing _ dýchací , (adj:)
breathing space _ místo na dýchání , (n:)
breathing space _ dostatek prostoru ,
breathing-space _ místo na dýchání , (n:)
breathing-space _ dostatek prostoru ,
breathless _ udýchaný , (adj:)
breathless _ neživý , (adj:)
breathlessly _ udýchaně , (adv:)
breathlessly _ neživě , (adv:)
breathlessness _ zadýchanost , (n:)
breathlessness _ udýchanost , (n:)
breathlessness _ bezdechost , (n:)
breathtaking _ úchvatný , (adj:)
breathtaking _ závratný , (adj:)
breathtakingly _ úžasně , (adv:)
breathy _ dýchavičný , (adj:)
breccia _ brekcie , (n:)
Brecht _ Brecht , (n: [jmén.]) , (příjmení)
bred _ šlechtěný , (adj:)
bred _ chovaný , (adj:)
bred _ breed/bred/bred , (v: [neprav.])
breech _ závěr pušky ,
breeched _ opatřený závěrem ,
breeched _ nosící kalhoty ,
breeches _ gatě ,
breeches _ kraťasy , (n: pl.)
breeching _ zadní opěrný řemen ,
breechloader _ zadovka , (n:)
breed _ rozmnožovat , (v:)
breed _ breed/bred/bred , (v: [neprav.])
breed _ rodit ,
breed _ rasa ,
breed _ rod ,
breed _ plemeno ,
breed _ plodit ,
breed _ druh ,
breed _ pěstovat ,
breeder _ pěstitel , (n:)
breeder _ chovatel , (n:)
breeder reactor _ chovný reaktor ,
breeding _ plemenný , (adj:)
breeding _ rození ,
breeding _ plození ,
breeding _ pěstování ,
breeding _ chov ,
breeding stud _ hřebčín , (n:)
breeds _ plemena , (n:)
breeds _ pěstuje , (v:)
breeds _ chová , (v:)
breeze _ větřík ,
breeze _ vánek ,
breeze block _ tvárnice , , (škvárobetonová)
breezily _ nenuceně , (adv:)
breeziness _ žoviálnost , (n:)
breeziness _ rozmarnost , (n:)
breezy _ větrný , (adj:)
breezy _ bezstarostný , (adj:)
breezy _ svěží ,
Bremen _ město - Německo , (n: [jmén.])
Brenda _ Brenda , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Brendan _ mužské křestní jméno , (n: [male] [jmén.])
Brennan _ Brennan , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Brenner _ Brenner , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Brent _ Brent , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Breslau _ Vratislav , ([zem.] n:)
Brest _ Brest , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Francie)
brethren _ bratři , ([náb.])
breton _ bretonština , (n:)
breton _ bretonský , (adj:)
Breton _ Breton , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Brett _ Brett , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
breve _ nota brevis ,
brevet _ dočasné povýšení ,
breviary _ breviář , (n:)
breviped _ mající krátké nohy ,
brevity _ stručnost , (n:)
brew _ vařit pivo ,
brew _ chystat (se) , (v:)
brewed _ vařil pivo ,
brewer _ pivovar ,
brewer _ sládek , (n:)
breweries _ pivovary , (n: pl.)
brewery _ pivovar ,
brewing _ vaření piva , (n:)
Brewster _ Brewster , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
brewster _ sládek , (n:) , (starší tvar)
Brian _ Brian , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
briar _ šípek , (n:)
bribable _ podplatitelný , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line