Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo B : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : B

braveness _ statečnost , (n:)
braver _ statečnější , (adj:)
bravery _ udatnost , (n:)
bravery _ hrdinství , (n:)
bravery _ statečnost , (n:)
bravery _ odvaha , (n:)
bravest _ nejodvážnější , (adj:)
bravo _ výborně! ,
bravo _ bravo! ,
bravo _ nájemný vrah ,
bravo _ bravo ,
bravura _ bravurní , (adj:)
braw _ švarný , (adj:)
braw _ překrásný , (adj:)
brawl _ hádat se ,
brawl _ rvačka , (n:)
brawl _ hádka , (n:)
brawler _ výtržník , (n:)
brawler _ rváč , (n:)
brawling _ řvoucí , (adj:)
brawling _ hádavý , (adj:)
brawling _ řvavý , (adj:)
brawling _ rvoucí se ,
brawling _ hlučný , (adj:)
brawn _ svalstvo , (n:)
brawniness _ zavalitost , (n:)
brawniness _ svalnatost , (n:)
brawny _ svalnatý , (adj:)
brawny _ podsaditý , (adj:)
bray _ hykat , (v.)
bray _ vřeštění , (n:)
braze _ pomosazovat , (v:)
brazed _ pomosazoval , (v:)
brazed _ pájel natvrdo ,
brazen _ mosazný , (adj:)
brazen _ drzý , (adj:)
brazen-faced _ nestoudný , (adj:)
brazen-faced _ drzý , (adj:)
brazenly _ nestydatě , (adv:)
brazenly _ nestoudně , (adv:)
brazenness _ nestydatost , (n:)
brazenness _ nemravnost , (n:)
brazenness _ drzost , (n:)
brazier _ koš na oheň ,
brazil _ paraořech ,
Brazil _ Brazil , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Brazil _ Brazílie , (n: [jmén.])
brazilian _ brazilec , (n:)
brazilian _ brazilský , (adj:)
brazing _ tvrdé pájení ,
Brazzaville _ hl.m. - Kongo , (n: [jmén.])
BRB _ Be Right Back , ([zkr.])
BRBCTA2S _ Be Right Back, Can t Think of Anything to (2) Say , ([zkr.])
breach _ trhlina , (n:)
breach _ průlom , (n:)
breach _ protržení , (n:)
breach _ nedodržení , (n:)
breach _ násilné vniknutí ,
breach _ přestoupení , (n:)
breach _ prolomit , (v:)
breach _ prolomení , (n:)
breach _ porušení , (n:)
breach of the peace _ výtržnost , (n:)
breach of trust _ porušování povinnosti při správě cizího majetku , (n:)
breached _ prolomil , (v:)
breached _ porušil , (v:)
breached _ narušil , (v:)
breaches _ proráží , (v:)
breaches _ porušuje , (v:)
breaches _ nedodržuje , (v:)
breaching _ porušení , (n:)
breaching _ nedodržení , (n:)
breaching _ narušení , (n:)
bread _ živobytí , (n:)
bread _ chleba , , (hovorově)
bread _ chléb ,
bread _ peníze , (n: [slang.])
bread and butter _ živobytí ,
bread and butter _ obživa , (n:)
bread and butter _ chléb s máslem ,
bread dumpling _ houskový knedlík ,
bread-and-butter _ živobytí ,
bread-and-butter _ obživa , (n:)
bread/rolls _ pečivo ,
breadbasket _ obilnice , (n:)
breadboard _ prkénko na krájení , (n:)
breadcrumb _ strouhanka , (n:)
breadcrumb _ drobek, drobeček ,
breadcrumbs _ strouhaná houska ,
breadcrumbs _ strouhanka , (n:)
breadfruit _ chlebovník , (n:)
breadfruit _ plod chlebovníku ,
breadline _ existenční minimum ,
breadth _ šíře , (n:)
breadth _ šířka ,
breadthways _ po šířce ,
breadthwise _ našíř ,
breadwinner _ živitel , (n:)
break _ zlámat , (v:)
break _ zlomení , (n:)
break _ zlomenina , (n:)
break _ zlom , (n:)
break _ rozluštit , (v:)
break _ rozlomit , (v:)
break _ rozbíjet , (v:)
break _ převrat , (n:)
break _ přelomit , (v:)
break _ prolomit , (v:)
break _ polámat , (v:)
break _ pauza , (n:)
break _ narušit , (v:)
break _ dešifrovat , (v:)
break _ rozbít ,
break _ rozbít se ,
break _ break/broke/broken , (v: [neprav.])
break _ lom ,
break _ zlomit ,
break _ přestávka ,
break _ lámat ,
break _ přelom ,
break _ prorazit , (v:)
break a habit _ skončit se zlozvykem ,
break a leg _ zlom vaz! ,
break a promise _ porušit slib ,
break a spell _ zkazit něčím půvab někoho ,
break a story _ informovat první o nějaké zprávě ,
break a sweat _ zapotit se při práci ,
break and enter _ vloupání , (n:)
break away _ ulomit se , (v:)
break away _ rozejít se , (v:)
break away _ odtrhnout se , (v:)
break down _ rozměnit peníze , ([id.])
break down _ chemicky rozložit , ([id.])
break down _ rozčlenit , ([id.])
break down _ rozepsat , ([id.])
break down _ zbořit , ([id.])
break down _ zhroutit se , ([id.])
break down _ rozpadnout se , ([id.])
break down _ porouchat se , ([id.])
break down _ neuspět , (v:)
break down _ rozbít se , (v:)
break down _ bořit , (v:)
break down _ zlomit , (v:)
break down _ strhnout , (v:)
break down _ selhat , (v:)
break down _ rozložit , ([id.])
break down a door _ prorazit dveře , ([id.])
break down figures _ analyzovat údaje , ([id.])
break even _ pokrýt náklady ,
break even _ hospodařit s nulovým ziskem ,
break ground _ připravit půdu pro , (v:)
break ground _ zorat , (v:)
break in _ zapracovat , (v:)
break in _ krotit mladého koně , ([id.])
break in _ rozchodit boty , ([id.])
break in _ zaběhnout stroj , ([id.])
break in _ zaškolit , ([id.])
break in _ vloupat se , ([id.])
break in on _ vyrušit , ([id.])
break in on _ přerušit , ([id.])
break into _ platit příliš vysokou bankovkou , ([id.])
break into _ rozběhnout se , ([id.])
break into _ prosadit se , ([id.])
break into _ propuknout v co , ([id.])
break into _ vloupat se , ([id.])
break into song _ náhle začít zpívat ,
break loose _ vytrhnout se ,
break off _ ulomit , (v:)
break off _ olámat , (v:)
break off _ odlomit , (v:)
break off _ přerušit , (v:)
break off _ zrušit ,
break one s back _ moci se přetrhnout ,
break open _ vypáčit , (v:)
break open _ vylomit , (v:)
break open _ otevřít násilím ,
break out _ vypuknout , (v:)
break out _ uprchnout , (v:)
break out _ propuknout , (v:)
break out in a rash _ mít vyrážku ,
break short _ přerušit , (v:)
break the bank _ utratit všechny úspory ,
break the ice _ prolomit napětí ,
break the ice _ zmenšit napětí ,
break the law _ porušení zákona , ([eko.])
break the law _ porušit zákon ,
break the record _ překonat rekord ,
break the rules _ porušit pravidla , ([eko.])
break the silence _ proztradit tajemství , (n:)
break the silence _ říci pravdu ,
break through _ překonat , (v:)
break through _ prorazit , (v:)
break through _ prolomit , (v:)
break up _ ukončit , (v:)
break up _ rozpustit , (v:)
break up _ rozbít ,
break up _ přerušit zápas ,
break wind _ pouštět větry ,
break with _ rozloučit se ,
break with _ rozejít se s ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line