Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo B : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : B

Bradley _ Latrell , (Tyson) , (Elian)
Bradshaw _ Bradshaw , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Brady _ Brady , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
bradycardia _ zpomalená srdeční činnost , (n:)
brae _ svah , (n:)
brae _ břeh , (n:)
brag _ chvástání , (n:)
brag _ chvástat se ,
brag _ vychloubání , (n:)
brag _ pýcha , (n:)
brag _ chlubit se , (v:)
brag _ chlouba , (n:)
Bragg _ Bragg , (n: [jmén.]) , (příjmení)
braggadocio _ chvastoun , (n:)
braggadocio _ chvástání , (n:)
braggart _ chvastoun , (n:)
braggart _ chlubil , (v:)
braggart _ chlubivý , (adj:)
braggart _ chvástavý , (adj:)
braggart _ chlubný , , (to je překlad mého příjmení, takže to vím přesně, ostatní významy platí)
bragging _ vychloubání ,
Brahman _ bráhman , (n:)
brahman _ intelektuál ,
Brahman _ Bráhmanka ,
Brahmin _ osoba ze staré a dobře situované rodiny, zejména v Nové Anglii , (n:) , (typický představitel: Charles Emerson Winchester III. ze seriálu MASH)
brahmin _ bráhman , (n:)
brahminic _ bráhmanský , (adj:)
braid _ splétat , (v:)
braid _ cop , (n:)
braid _ stužka , (n:)
braid _ stuha , (n:)
braided _ lemovaný , (adj:)
braille _ slepecké písmo ,
braille _ braillovo písmo ,
braille _ slepecký , (adj:)
brain _ rozum , (n:)
brain _ mozeček , (n:)
brain _ mozek ,
brain drain _ odliv mozků , (n:)
brain is fried _ unavený mozek ,
brain storm _ společné vymýšlení řešení problému ,
brain traffic _ pochod myšlenek v mozku ,
brain trust _ skupina odborných poradců , (n:)
brain truster _ člen mozkového trustu , (n:)
brain wave _ mozková vlna ,
brain-damaged _ mozkově postižený ,
brain-sick _ pomatený , (adj:)
brain-stem _ mozkový kmen ,
brain-teaser _ hlavolam , (n:)
Brainard _ Brainard , (n: [jmén.]) , (příjmení)
braincase _ mozkovna , (n:)
braincell _ mozková buňka , (n:)
brainchild _ nápad , (n:)
brainchild _ myšlenka , (n:)
brainchild _ produkt kreativního myšlení , (n:)
braindead _ šílený , (adj:)
braininess _ inteligentnost , (n:)
braininess _ chytrost , (n:)
brainless _ stupidní , (adj:)
brainless _ bezmyšlenkovitý , (adj:)
brainlessly _ stupidně , (adv:)
brainlessness _ hloupost , (n:)
brainpan _ lebka , (n:)
brainpower _ mozková kapacita , (n:)
brainpower _ inteligence , (n:)
brains _ mozky , (n: pl.)
brainsick _ pomatený , (adj:)
brainstem _ mozkový kmen ,
brainstorm _ náhlý nápad ,
brainstorming _ brainstorming , (n:)
brainstorming _ spontánní diskuse při hledání řešení , (n:)
brainstorming _ využití náhlých nápadů ,
brainteaser _ obtížný problém ,
brainwash _ vymývání mozku ,
brainwashed _ s vymytým mozkem ,
brainwashing _ vymývání mozku ,
brainwave _ náhlé pochopení , (n:)
brainwave _ mozkový impuls ,
brainworker _ duševní pracovník ,
brainy _ chytrý , (adj:)
brainy _ inteligentní , (adj:)
braise _ dusit např. maso ,
brake _ brzdicí , (adj:)
brake _ brzdový , (adj:)
brake _ přibrzďovat ,
brake _ zabrzdit ,
brake _ brzdit , (v:)
brake _ brzda , (n:)
braked _ zabrzdil , (v:)
braked _ přibržďoval , (v:)
braked _ brzdil , (v:)
brakeman _ brzdař , (n:)
brakes _ brzdy , (n: pl.)
braking _ brzdění , (v:)
braless _ bez podprsenky ,
bramble _ ostružiník , (n:)
bramble _ ostružina , (n:)
brambly _ ostružinový , (adj:)
brambly _ porostlý ostružinami ,
bran _ otruby , (n:)
branch _ obor ,
branch _ filiálka ,
branch _ odvětví , (n:)
branch _ větvit , (v:)
branch _ pobočka ,
branch _ větev ,
branch office _ pobočka ,
branch out _ větvit se , (v:)
branch out _ rozvětvovat se , (v:)
branched _ rozvětvený , (adj:)
branched hydromelioration network _ podrobná hydromeliorační síť , ([eko.])
branches _ větve , (n:)
branches _ odvětví , (pl.)
branches _ chvojí , (n: pl.)
branchial _ žaberní ,
branching _ větvení , (n:)
branching _ rozvětvení , (n:)
branchy _ větevnatý , (adj:)
brand _ označit , (v:)
brand _ cejch , (n:)
brand _ oharek , (n:)
brand _ značkovat , (v:)
brand _ označkovat , (v:)
brand _ značkovací želízko ,
brand _ vypalovat značky ,
brand _ druh zboží ,
brand _ cejchovat , (v:)
brand _ značka ,
brand _ obchodní značka ,
brand name _ značkový , (adj:)
brand name _ značka , (n:)
brand name _ obchodní značka , (n:)
brand name _ značka výrobku ,
brand-name _ značkový , (adj:)
brand-name _ značka , (n:)
brand-new _ zbrusu nový ,
branded _ značkový , (adj:)
Brandeis _ Brandeis , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Brandel _ Brandel , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Brandenburg _ Brandenburg , (n: [jmén.]) , (příjmení)
brander _ značkovač , (n:)
branding _ značkování , (n:)
branding _ označkování , (n:)
brandish _ mávání , (n:)
brandishing _ mávání , (n:)
Brandon _ Brandon , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
brands _ značky , (n: pl.)
Brandt _ Brandt , (n: [jmén.]) , (příjmení)
brandy _ pálenka , (n: [obec.] 6 6)
brandy _ koňak ,
Braniff _ Braniff , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Brannon _ Brannon , (n: [jmén.]) , (příjmení)
brash _ drzý , (adj:)
brasher _ drzejší , (adj:)
brashing _ vyčištění , ([eko.])
brashly _ neomaleně , (adv:)
brashness _ neomalenost , (n:)
Brasilia _ hl.m. - Brazílie , (n: [jmén.])
brass _ bronz ,
brass _ mosazný , (adj:)
brass _ pomosazovat , (v:)
brass _ žesťový , (adj:)
brass _ mosaz ,
brass band _ dechová kapela , (n:)
brass-band _ dechová kapela ,
brass-band music _ dechovka , , (hovorově)
brass-band music _ dechová hudba ,
brassard _ brnění na paži ,
brasserie _ restaurace , (n:)
brassie _ golfová hůl 2 ,
brassiere _ podprsenka ,
brassiness _ nestoudnost , (n:)
brassiness _ neomalenost , (n:)
brassy _ mosazně žlutý ,
brassy _ mosazný , (adj:)
brassy _ drzý , (adj:)
brat _ fakan ,
brat _ fracek , (n:)
brat _ harant ,
brat _ holomek , (n:)
brat _ spratek , (n:)
Bratislava _ Bratislava ,
Bratislava _ hl.m. - Slovensko , (n: [jmén.])
brats _ spratci , (n: pl.)
bratwurst _ klobása , (n:)
Braun _ Braun , (n: [jmén.]) , (příjmení)
bravado _ chvástání , (n:)
brave _ chrabrý , (adj:)
brave _ nádherný , (adj:)
brave _ skvělý , (adj:)
brave _ výborný , (adj:)
brave _ parádní ,
brave _ udatný ,
brave _ čelit ,
brave _ statečný ,
brave _ odvážný ,
brave new _ zbrusu nový , (adj.)
braved _ vzdoroval , (v:)
braved _ čelil , (v:)
bravely _ statečně , (adv:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line