Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo B : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : B

botch _ fušovat , (v:)
botch _ fušeřina ,
botch _ zkazit , (v:)
botch _ chyba , (n:)
botch it _ zničit , (v:)
botcher _ fušer , (n:)
botcher _ packal ,
botchy _ zpackaný , (adj:)
botchy _ zfušovaný , (adj:)
BOTE _ Back Of The Envelope , ([zkr.])
BOTEC _ Back Of The Envelope Calculation , ([zkr.])
botfly _ střeček , (n:)
both _ obojí ,
both _ obě ,
both _ oba ,
both... and _ i... i ,
bother _ otravovat , (v:)
bother _ sužovat , (v:)
bother _ zlobit , (v:) , (někoho)
bother _ obtěžovat se , (v:)
bother _ nesnáz , (n:)
bother _ obtíž , (n:)
bother _ vadit ,
bother _ obtěžovat ,
bother (about) _ trápit (se) (něčím) , (v:)
botheration _ sakra! ,
botheration _ hrom do toho! ,
bothered _ sužovaný , (adj:)
bothered _ otravovaný , (adj:)
bothering _ trápení , (n:)
bothering _ obtěžování , (n:)
bothers _ otravuje , (v:)
bothers _ obtěžuje , (v:)
bothersome _ otravný , (adj:)
bothersome _ obtížný , (adj:)
bothersome _ dotěrný ,
bothy _ chýše , (n:)
bothy _ chatka , (n:)
Botswana _ Botswana , (n: [jmén.])
bottle _ lahvička , (n:)
bottle _ láhev ,
bottle _ flaška , ([hovor.])
bottle drive _ sběr lahví ,
bottle gourd _ kalabasa , (n:)
bottle green _ lahvová zeleň ,
bottle in _ stáčet do lahví , (v:)
bottle man _ sběratel lahví v popelnicích ,
bottle opener _ otvírák , (n:)
bottle rocket _ zápalná láhev , , (raketa odpálená z láhve)
bottle up _ utajovat , (v:)
bottle up _ potlačit , (v:)
bottle-feed _ uměle živit ,
bottle-green _ lahvová zeleň ,
bottled _ lahvový , (adj:)
bottled beer _ lahvové pivo ,
bottleneck _ slabina , (n:)
bottleneck _ překážka , (n:)
bottleneck _ nesnáz ,
bottlenecks _ překážky , (n: pl.)
bottlenose _ nos jako okurka ,
bottles _ láhve , (n:)
bottling _ lahvování , (n:)
bottom _ spodní ,
bottom _ zadek ,
bottom _ úpatí ,
bottom _ dno ,
bottom _ spodek ,
bottom line _ konečný součet ,
bottom out _ klesnout na dno ,
bottom rung _ první krok ,
bottom sealing _ těsnění dna (nádrže) , ([eko.])
bottom sludge _ dnový kal , ([eko.])
bottom-up _ převrácený , (adj:)
bottom-up mechanisms. _ Mechanismy zdola-nahoru , ([eko.])
bottoming _ štět , (n:)
bottomless _ bezedný ,
bottomless _ bez dna ,
bottomless _ nevyčerpatelný ,
bottomless _ dole bez ,
bottommost _ nejblíže dnu ,
bottoms _ dna , (n:)
bottoms up _ na ex ,
botty _ zadeček , (n:)
botulism _ botulismus , ([eko.])
botulism _ botulizmus , (n:)
Boucher _ Boucher , (n: [jmén.]) , (příjmení)
BOUCLE _ ANO ,
boudoir _ budoár , (n:)
bouffant _ natupírovaný , (adj:)
bougainvillea _ druh popínavé rostliny ,
bough _ větev , , (hlavní větev)
bought _ zakoupil , (v:)
bought _ koupený , (adj:)
bought _ buy/bought/bought , (v: [neprav.])
bought _ koupil , (v:) , (PT a PP od buy)
bouillabaisse _ bujabéza , (n:)
bouillon _ vývar , (n:)
bouillon _ bujon , (n:)
boulder _ valoun , (n:)
boulder _ balvan , (n:)
boulder soil _ balvanitá půda , ([eko.])
boulders _ balvany , (n: pl.)
boulevard _ bulvár , (n:)
bounce _ odrazit se ,
bounce _ odskočit ,
bounce _ buch ,
bounce _ odraz ,
bounce _ odrážet se ,
bounce back _ odskočit , (v:)
bounce back _ odskočit zpět ,
bounced _ odskočil , (v:)
bounced _ odražený , (adj:)
bouncer _ vyhazovač , (n:)
bouncer _ hromotluk , (n:)
bouncers _ vyhazovači ,
bounces _ hopsá , (v:)
bouncing _ kypící zdravím ,
bouncing _ poskakování ,
bouncing _ odskakování , (n:)
bouncing _ odrážení , (n:)
bouncing _ kodrcání , (n:)
bouncing _ hopsání , (n:)
bouncy _ živý , (adj:)
bound _ vázaná , (adj:)
bound _ svázat , (v:)
bound _ omezit , (v:)
bound _ ohraničit , (v:)
bound _ meze , (n:)
bound _ omezovat , (v:)
bound _ svázaný , (adj:)
bound _ vázaný , (adj:)
bound _ vázán ,
bound _ omezení , (n:)
bound _ bind/bound/bound , (v: [neprav.])
boundaries _ hranice , (n:)
boundary _ mez ,
boundary _ okrajový , (adj:)
boundary _ hranice , (n: [mat.])
bounded _ omezený , ([mat.])
boundedness _ vázanost , (n:)
boundedness _ omezenost , (n:)
bounden _ povinen , (n:)
bounden duty _ svatá povinnost ,
bounder _ nevychovanec , (n:)
bounding _ zavazující , (adj:)
boundless _ nekonečný , (adj:)
boundless _ neomezený , (adj:)
boundless _ nesmírný , (adj:)
boundless _ bezmezný , (adj:)
boundlessness _ bezmeznost , (n:)
bounds _ meze , (n:)
bounds _ omezení , (n:)
bounds _ hranice , (n:)
bounds _ skáče ,
bounteous _ štědrý , (adj:)
bounteous _ hojný , (adj:)
bounteousness _ štědrost , (n:)
bounteousness _ hojnost , (n:)
bountiful _ štědrý , (adj:)
bountifully _ štědře , (adv:)
bountifully _ hojně , (adv:)
bounty _ subvence , ([eko.])
bounty _ úroda , (n:)
bounty _ odměna , (n:)
bounty _ hojnost , (n:)
bounty hunter _ lovec odměn (zločinců) ,
bouquet _ kytice ,
bourbon _ bourbon , (n:)
bourdon _ basový rejstřík ,
bourgeois _ maloměšťácký , (adj:)
bourgeois _ buržoazní , (adj:)
bourgeoisie _ buržoazie , (n:)
bourn _ potůček , (n:)
Bourne _ Bourne , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Bournemouth _ město - Velká Británie , (n: [jmén.])
bout _ zapas , (n.) , (athletic)
bout _ záchvat , (v:)
bout _ úsilí ,
boutique _ butik , (n:)
bouts _ záchvaty , (n: pl.)
bouts _ vlny , (n: pl.)
bouts _ snahy , (n: pl.)
Bouvier _ Bouvier , (n: [jmén.]) , (příjmení)
bovid _ tur , (n:)
bovine _ hovězí ,
bow _ úklona , (n:)
bow _ smyčec , (n:)
bow _ poklonit , (v:)
bow _ ohyb , (n:)
bow _ ohnout , (v:)
bow _ sehnout se ,
bow _ uklonit se ,
bow _ smeknout , (v:)
bow _ sklonit , (v:)
bow _ sklánět , (v:)
bow _ sehnout , (v:)
bow _ poklonit se ,
bow _ poklona , (n:)
bow _ ohýbat , (v:)
bow _ oblouk , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line