Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo B : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : B

boot _ kufr , (n: [slang brit.]) , (u auta)
boot it _ jet rychle autem ,
boot up _ připravit počítač nahráním operačního systému , ([id.])
bootable _ zaveditelný , (adj:)
bootblack _ cídič bot ,
booted _ obutý , (adj:)
booth _ bouda , (n:)
booth _ kiosek , (n:)
booth _ kabina , (n:)
booth _ budka , (n:)
booths _ stánky , (n: pl.)
booting _ startování počítače ,
bootjack _ zouvák , (n:)
bootlace _ tkanička , (n:)
bootleg _ pašovaný , (adj:)
bootleg _ nezákonný , (adj:)
bootleg _ ilegální , (adj:)
bootleg _ pirátská kopie ,
bootlegger _ pašerák , (n:)
bootless _ zbytečný , (adj:)
bootlick _ podlézat , (v:)
bootlicker _ podlézavec , (n:)
bootmaker _ švec , (n:)
bootmaker _ obuvník , (n:)
boots _ podomek , (n:)
boots _ sluha ,
boots _ boty , (n: pl.)
bootstrap _ svépomocný , (adj:)
bootstrap _ svépomoc ,
bootstrap _ samozaváděcí program ,
booty _ lup , (n:)
booze _ nadměrně pít ,
booze _ chlast , (n:)
booze-up _ pitka , (n:)
boozehound _ opilec, ochmelka , (n:)
boozer _ opilec , (n:)
boozer _ pijan , (n:)
boozer _ ochmelka , (n:)
boozing buddies _ přátelé z hospody ,
boozy _ opilý , (adj:)
boozy _ opilecký , (adj:)
bop _ bebop , (n:)
bora _ bóra , ([eko.])
boracic _ bórový , (adj:)
boracic _ boritý , (adj:)
borate _ boritan , (n:)
borax _ borax , (n:)
Bordeaux _ Bordeaux , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Francie)
bordello _ bordel , (n:)
Borden _ Borden , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
border _ ohraničit , (v:)
border _ lemovat , (v:)
border _ obroubit ,
border _ obruba ,
border _ okrajový , (adj:)
border _ olemovat , (v:)
border _ pohraničí ,
border _ hraniční , (adj:)
border _ pohraniční , (adj:)
border _ ohraničovat , (v:)
border _ lem , (n:)
border _ okraj , (n:)
border _ hranice ,
border area _ pohraničí ,
border crossing _ hraniční přechod ,
border irrigation machine _ pásový zavlažovač , ([eko.])
border line _ hraniční čára ,
border line _ hranice , , (též přeneseně)
border line _ hraničící ,
border on _ hraničit , (v:)
border on _ sousedit s ,
border river _ hraniční tok , ([eko.])
bordered _ lemovaný , (adj:)
bordered _ ohraničený , (adj:)
bordered _ hraničil , (v:)
borderer _ hraničář , (n:)
bordering _ hraničí s ,
borderland _ pohraničí ,
borderline _ hraniční , (adj:)
borderline _ hranice , (n:)
borders _ hranice , (n:)
bore _ vývrt , (n:)
bore _ vyvrtávat , (v:)
bore _ vyvrtat , (v:)
bore _ vrtat , (v:)
bore _ vrt , (n:)
bore _ otravovat , (v:)
bore _ nudit , (v:)
bore _ nuda , (n:)
bore _ bear/bore/born , (v: [neprav.])
bore _ vnitřní průměr ,
boreal _ severní , (adj:)
boreal _ mrazivý , (adj:)
boreal _ boreální , (adj:)
borecole _ kapusta , (n:)
bored _ vrtal , (v:)
bored _ unuděný , (adj:)
bored _ otrávený ,
bored _ znuděný , (adj:)
boredom _ nuda ,
borehole _ vrt , (n:)
borehole _ vrtná díra , (n:)
borer _ vrták , (n:)
bores _ vrtá , (v:)
bores _ nudí , (v:)
Borg _ Borg , (n: [jmén.]) , (příjmení)
boric _ boritý , (adj:)
boric acid _ borová voda , (n:)
boring _ vývrt , (n:)
boring _ vyvrtávací , (adj:)
boring _ vrtání , (n:)
boring _ vrtací , (adj:)
boring _ otvor , (n:)
boring _ nudný ,
boring _ vrtný , (adj:)
boringly _ otravně , (adv:)
boringly _ nudně , (adv:)
Boris _ Boris , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
born _ narodit se ,
born _ rozený , (adj:)
born _ narozen , (n:)
born _ bear/bore/born , (v: [neprav.])
born _ narozený ,
born tired _ permanentně unavený ,
born with a silver spoon in his mouth _ urozený , (adj:)
born-again _ znovuzrozený , (adj:)
borne _ narozený , (adj:)
borne _ narozen , (n:)
bornite _ bornit ,
boron _ bór , (n:)
borough _ čtvrť ,
borough _ samosprávné město ,
borough _ městský obvod ,
boroughs _ samosprávná města , (n:)
borrelia _ borelie , (n:)
borrow _ výpůjčka , (n:)
borrow _ vypůjčit si , (v:)
borrow _ půjčovat si ,
borrow _ půjčit si ,
borrow sth from sb _ (vy)půjčit si něco od někoho ,
borrow sth from sb _ vypůjčit si něco od někoho ,
borrowable _ vypůjčitelný , (adj:)
borrowed _ vypůjčený , (adj:)
borrower _ vypůjčovatel , (n:)
borrowing _ půjčování , (n:)
borrowing rate _ výpůjční sazba ,
borsch _ boršč , (n:)
borscht _ boršč , (n:)
borsh _ boršč ,
borshch _ boršč ,
borstal _ pasťák , (n:)
borstal _ nápravné zařízení , (n:)
bort _ diamantový prášek ,
bort _ bort , (n:)
borzoi _ chrt , (n:)
BOS _ Big Orange Switch , ([zkr.])
bosal _ jezdecká ohlávka , (n:)
Bosch _ Bosch , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Bose _ Bose , (n: [jmén.]) , (příjmení)
bosh _ nesmysl , (n:)
bosh _ blbost , (n:)
bosk _ houština , (n:)
Bosnia-Herzegovina _ Bosna-Hercegovina , (n: [jmén.])
bosom _ hruď ,
bosom _ poprsí ,
bosom _ prsa ,
bosom _ ňadra , (n:)
bosom buddy _ blízcí přátelé ,
bosomy _ prsatý , (adj:)
boson _ boson , (n:)
boson _ druh částice ,
boss _ vedoucí , (adj:)
boss _ pán , (n:)
boss _ šéfovat , (v:)
boss _ vládce ,
boss _ dozorce ,
boss _ šéf ,
boss sb. about _ buzerovat (někoho) ,
boss-eyed _ šilhavý , (adj:)
bossed _ šéfoval , (v:)
bosses _ šéfové ,
bossily _ pánovitý , (adj:)
bossiness _ panovačnost , (n:)
bossism _ vláda bosů ,
bossom _ dekolt , (n:) , (část těla, místo mezi ženskými prsy)
bossy _ panovačný , (adj:)
Boston _ hl.m. - Massachusetts v USA , (n: [jmén.])
Boston _ Boston , (n: [jmén.]) , (příjmení)
bosun _ loďmistr , (n:)
Boswell _ Boswell , (n: [jmén.]) , (příjmení)
botanic _ botanický , (adj:)
botanical _ botanický , (adj:)
Botanical Society of the British Isles _ BSBI Botanical Society of the British Isles , ([eko.])
Botanical Society of the British Isles _ Botanical Society of the British Isles BSBI , ([eko.])
botanically _ botanicky , (adv:)
botanist _ botanik , (n:)
botanize _ botanizovat , (v:)
botany _ botanika , (n:)
botch _ zpackat , (v:)
botch _ zfušovat , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line