Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo B : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : B

boil down _ zestručnit , (v: [frsl.])
boil down _ vyvařit se , (v: [frsl.]) , (částečně)
boil over _ převařit , (v:)
boil over _ překypět , (v:)
boiled _ vařený , (n:)
boiled oil _ fermež , ([eko.])
boiler _ varník , (n:)
boiler _ parní kotel , (n:)
boiler _ kotel , (n:)
boiler _ bojler , (n:)
boiler feed water _ napájecí voda , ([eko.])
boiler-room _ kotelna , (n:)
boilerplate _ standardní text , (n:)
boilers _ bojlery , (n: pl.)
boilers _ kotle ,
boilersuit _ montérky , (n:)
boiling _ vaření , (v:)
boiling mad _ velmi naštvaný , ([fráz.])
boiling point _ var , (n: [fyz.])
boils _ vaří se ,
Bois _ Bois , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Boise _ hl.m. - Idaho v USA , (n: [jmén.])
Boise _ Boise , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
boisterous _ divoký , (adj:)
boisterous _ bouřlivý , (adj:)
boisterously _ nespoutaně , (adv:)
boisterously _ bouřlivě , (adv:)
boisterousness _ bouřlivost , (n:)
BOL _ Best Of Luck , ([zkr.])
bola _ bola , (n:)
bola _ ozdobný pásek na krk ,
bold _ drzý , (adj:)
bold _ nebojácný , (adj:)
bold _ odvážný , (adj:)
bold _ statečný , (adj:)
bold _ zřetelný , (adj:)
bold _ výrazný , (adj:)
bold _ tučný , (adj:)
bold _ strmý , (adj:)
bold _ smělý , (adj:)
bold flame _ vysoký plamen ,
bold-faced _ drzý , (adj:)
bolder _ tučnější tisk ,
boldest _ nejvýraznější , (adj:)
boldest _ nejtroufalejší , (adj:)
boldface _ tučné písmo ,
boldfaced _ nestoudný , (adj:)
boldfaced _ drzý , (adj:)
boldly _ výrazně , (adv:)
boldly _ troufale , (adv:)
boldly _ odvážně , (adv:)
boldness _ opovážlivost , (substantivum)
boldness _ smělost , (n:)
boldness _ odvážlivost , (n:)
bole _ kmen , (n:)
bolero _ bolero , (n:)
boletus _ hřib ,
Boleyn _ Boleyn , (n: [jmén.]) , (příjmení)
bolide _ bolid , (n:)
Bolivia _ Bolívie , (n: [jmén.])
Bolivian _ Bolívijec ,
boll _ palička lnu ,
boll _ palička bavlníku ,
bollard _ patník ,
bollix _ pokazit ,
bollock _ varle , (n:)
bollocks _ phe! ,
bollocks _ bordel , (n:)
bollox _ zpackat , (v:)
bolo _ provázková vázanka ,
bolo _ filipínský nůž ,
bolo _ druh vázanky ,
bologna _ boloňský salám ,
bolometer _ bolometr , (n:)
Bolshevik _ bolševický , (adj:)
Bolshevik _ bolševik , (n:)
Bolshevik _ revolucionář ,
bolshevism _ bolševizmus , (n:)
Bolshevist _ bolševik , (n:)
Bolshevistic _ bolševistický , (adj:)
bolshy _ buřičský , (adj:)
bolster _ polštář , (n:)
bolster _ poduška , (n:)
bolster _ zesílit , (v:)
bolster _ zvyšovat , (v:)
bolster up _ podepřít ,
bolt _ čep , (n:)
bolt _ šroub , (n:)
bolt _ sešroubovat , (v:)
bolt _ zašroubovat , (v:)
bolt _ západka , (n:)
bolt _ šíp do kuše ,
bolt out _ utíkat , (v:)
bolt out _ utéci ,
bolt-hole _ útočiště ,
bolt-on _ našroubovatelný , (adj:)
bolted _ sešroubovaný , (adj:)
bolted _ prosetý , (adj:)
bolting _ sešroubovávání , (n:)
Bolton _ Bolton , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Velká Británie)
bolts _ šrouby , (n: pl.)
bolts _ šípy do kuše ,
bolus _ rozžvýkané sousto ,
bomb _ bombardovat , (v:)
bomb _ puma ,
bomb _ pumový , (adj:)
bomb _ zničit bombami ,
bomb _ bomba ,
bomb around _ projížďka autem ,
bomb out _ vybombardovat , (v:)
bomb up _ naložit bombardér ,
bombard _ bombardovat , (v:)
bombarded _ bombardovaný , (adj:)
bombardier _ bombometčík , (n:)
bombardier _ bombardér , (n:)
bombarding _ bombardování , (n:)
bombardment _ bombardování , (n:)
bombardon _ bombardón , (n:)
bombast _ bombastičnost ,
bombastic _ bombastický , (adj:)
Bombay _ Bombaj , (n: [zem.])
bombed _ opilý , (adj:)
bombed _ bombardovaný , (adj:)
bombed-out _ zničený explozí ,
bomber _ bombometčík , (n:)
bomber _ bombardér , (n:)
bomber _ bombarďák , (n:)
bomber _ bombový atentátník , (n:)
bombers _ bombardéry , (n: pl.)
bombing _ pumový , (adj:)
bombing _ bombardování , (n:)
bombings _ bombardování , (pl.)
bombs _ bomby , (n: pl.)
bombshell _ bomba , (n:)
bombshell _ šokující zpráva , (n:)
bon mot _ bonmot , (n:)
bon vivant _ gurmán , (n:)
bona fide _ důvěryhodný ,
bona fide _ v dobrém úmyslu ,
bona fides _ upřímnost ,
bona fides _ pravdivost ,
bona fides _ dobrý úmysl ,
bona fides _ bezelstnost ,
bonanza _ zlatý důl ,
Bonaparte _ Bonaparte , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Bonaventure _ Bonaventure , (n: [jmén.]) , (příjmení)
bonbon _ bonbon , (n:)
bond _ bond ,
bond _ svazek , (n:)
bond _ bon , (n:)
bond _ vazba (systému) , ([eko.])
bond _ obligace ,
bond _ vazba , (n:[chem.])
bond _ dluhopis ,
bond _ pouto ,
bond paper _ bankovní papír ,
bond paper _ dluhopis , (n:)
bond warrant _ skladní list ,
bondage _ poddanství , (n:)
bondage _ svázanost , (n:)
bondage _ otroctví , (n:)
bondage _ nevolnictví , (n:)
bonded _ zajištěný , (adj:)
bonded _ vázaný , (adj:)
bonded _ spojený , (adj:)
bonded _ přilepený , (adj:)
bonded _ lepený , (adj:)
bonded warehouse _ celní skladiště ,
bonder _ vazák , (n:)
bondholder _ držitel obligací , (adj:)
bondholder _ majitel dluhopisu ,
bonding _ tmelení , (n:)
bonding _ sbližování , (n:)
bondmaid _ nevolnice , (n:)
bondmaid _ otrokyně ,
bondman _ otrok , (n:)
bondman _ nevolník , (n:)
bonds _ svazky ,
bonds _ cenné papíry ,
bonds _ pouta ,
bondsman _ nevolník , (n:)
bondsmen _ nevolníci , (n: pl.)
bondswoman _ nevolnice , (n:)
bondwoman _ nevolnice , (n:)
bone _ vykostit , (v:)
bone _ kostní ,
bone _ kost ,
bone dry _ úplně suchý ,
bone meal _ kostní moučka , (n:)
bone of contention _ kontroverzní věc ,
bone up _ šprtat , ([id.])
bone up on _ osvěžit si znalosti , ([id.])
bone-dry _ absolutně suchý ,
bone-idle _ líný jako veš ,
bone-lazy _ líný jako veš ,
boned _ kostěný , (adj:)
boned _ vyztužený , (adj:)
bonehead _ hlupák , (n:)
boneheaded _ natvrdlý , (adj:)
boneheaded _ pitomý , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line