Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo B : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : B

boast _ pochlubit se ,
boasted _ chvástal , (v:)
boaster _ chvastoun , (n:)
boaster _ chlubílek , (n:)
boastful _ vychloubačný , (adj:)
boastful _ chlubivý , (adj:)
boastfulness _ vychloubačnost , (n:)
boastfulness _ chlubivost , (n:)
boasting _ sebechvála , (n:)
boasting _ chvástání , (n:)
boasts _ chvástá , (v:)
boat _ loďka , (n:)
boat _ loď ,
boat _ člun , (n:)
boat-race _ veslařské závody ,
boater _ slamák , (n:)
boater _ slaměný klobouk ,
boathouse _ přístřešek pro loď ,
boating _ projížďka člunem ,
boatload _ lodní náklad ,
boatman _ převozník , (n:)
boatman _ majitel půjčovny loděk ,
boatmen _ převozníci , (n: pl.)
boats _ čluny , (n: pl.)
boats _ lodě ,
boatswain _ loďmistr , (n:)
boatyard _ doky ,
bob _ olovnice , (n:)
bob _ kývnutí , (n:)
bob _ houpat se , (v:)
bob _ závaží ,
Bob _ Rob , (n: [mužs. jméno]) , (zkráceno z: Robert)
bob up _ vyskočit , (v:)
bob up _ vynořit se ,
Bob s your uncle _ vlivní lidé v příbuzenstvu ,
Bobbie _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Bobbie _ mužské křestní jméno , (n: [male] [jmén.])
bobbin _ cívka , (n:)
bobbing _ houpání , (n:)
bobble _ bambule , (n:)
bobby _ policajt , (n:)
bobcat _ rys červený ,
Bobrow _ Bobrow , (n: [jmén.]) , (příjmení)
bobsled _ saně ,
bobsleigh _ boby ,
bobtail _ kupírovaný ocas ,
bobwhite _ křepelka viržinská ,
BOC _ But Of Course , ([zkr.])
bock _ druh černého piva , (n:)
bod _ chlápek , (n:)
BOD _ biochemická spotřeba kyslíku (BSK) , ([eko.] [chem.] [zkr.]) , (biochemical oxygen demand)
BOD _ BSK , ([zkr.] [chem.] [eko.]) , (biologická spotřeba kyslíku)
bodacious _ troufalý , (adj:)
bodacious _ odvážlivý , (adj:)
bode _ věstit , (v:)
bodega _ vinárna , (n:)
bodega _ krčma , (n:)
bodice _ korzet , (n:)
bodied _ předpokládaný , (adj:)
bodies _ těla , (n:)
bodiless _ beztělný , (adj:)
bodily _ tělesný , (adj:)
bodily _ tělesně , (adv:)
bodily _ fyzicky , (adv:)
bodily cavity _ tělesná dutina , (n: [bio.] [med.])
bodily fluid _ tělesná tekutina , (n: [bio.] [med.])
bodily function _ tělesná funkce , (n: [bio.] [med.])
bodily process _ tělesný pochod , (n: [bio.] [med.])
bodily process _ tělesný proces , (n: [bio.] [med.])
bodily property _ tělesná vlastnost , (n: [bio.] [med.])
bodily property _ tělesná danost , (n: [bio.] [med.])
bodily structure _ tělesná struktura , (n: [bio.] [med.])
boding _ předvídající , (adj:)
boding _ věštění , (n:)
boding _ předtucha , (n:)
boding _ předzvěst , (n:)
bodkin _ bodec , (n:)
bodkin _ nástroj šídlo ,
body _ trup , (n:)
body _ korba , (n:)
body _ sbor , (n:)
body _ mrtvola ,
body _ tělo ,
body _ karoserie , (n:)
body _ hlavní část , (n:)
body _ základní část , (n:)
body _ těleso , (n: [fyz.])
body bag _ pytel na mrtvoly , (n:)
body builder _ posilující , (n:)
body builder _ ten, kdo posiluje , (n:)
body building _ výroba karoserií ,
body building _ posilňování , (n:)
body count _ počet mrtvých ,
body count _ počet obětí , (n:)
body covering _ pokrývka těla , (n:)
body fluid _ tělesná tekutina , (n: [bio.] [med.])
body guard _ tělesná stráž ,
body guard _ osobní ochrana ,
body hair _ ochlupení těla , (n:)
body harm _ ublížení na těle ,
body language _ řeč těla , (n:)
body length _ délka tělesa , (n: [fyz.])
body liquid _ tělesná tekutina , (n:)
body lotion _ roztok po koupání , (n:)
body odor _ tělesný pach , (n:)
body odour _ tělesný pach , (n:)
body of water _ vodné těleso , (n:)
body part _ část těla , (n:)
body servant _ osobní sluha , (n:)
body shop _ opravna karosérií ,
body shop _ autodílna ,
body shop _ autoservis ,
body temperature _ tělesná teplota , (n: [bio.])
body temperature _ teplota tělesa , (n: [fyz.])
body weight _ tělesná hmotnost , (n:)
body weight _ tělesná váha , (n:)
body weight _ hmotnost tělesa , (n: [fyz.])
body-building _ kulturistika , (n:)
bodybuilding _ kulturistika , (n:)
bodybuilding _ posilování , (n:)
bodyguard _ stráž , (n:)
bodyguard _ osobní strážce , (n:)
bodyguard _ tělesný strážce , (n:)
bodyguard _ tělesný ochránce , (n:)
bodypaint _ malování na tělo , (v:)
bodypaint _ malba na těle , (n:)
bodyweight _ tělesná váha , (n:)
bodywork _ karoserie , (n:)
Boehme _ bohém , (n:)
Boehmenism _ bohemenismus , (n:)
Boeing _ Boeing , (n: [let.])
Boer _ Búr ,
Boer _ Boer , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Boers _ Boers , (n: [jmén.]) , (příjmení)
BOF _ Birds Of a Feather , ([zkr.])
boffin _ výzkumník , (n:)
boffin _ vědátor , (n:)
BOFH _ Bastard [system] Operator From Hell , ([zkr.])
bog _ hák ,
bog _ bažina , (n:)
bog _ močál ,
Bog _ hajzl , (N:[vulg.])
bog down _ zabořit , (v:)
bog water regime _ bažinný režim (půdy) , ([eko.])
Bogart _ Bogart , (n: [jmén.]) , (příjmení)
bogey _ strašák , (n:)
bogey _ úder nad par v golfu ,
bogeyman _ strašák , (n:)
bogeyman _ strašidlo ,
bogeymen _ strašáci , (n: pl.)
bogged _ zaseknutý , (adj:)
boggiest _ nejmočálovitější , (adj:)
bogging _ uvíznutí , (n:)
boggle _ zavrávorat , (v:)
boggle _ vylekat se , (v:)
boggle your mind _ zmást tvou mysl ,
boggled _ vrávoral , (v:)
boggled _ kolísal , (v:)
boggled down _ zavalený , ([frsl.])
boggled down with work _ zavalený prací , ([fráz.])
boggles _ vrávorá , (v:)
boggles _ kolísá , (v:)
boggling _ vrávorání , (n:)
boggy _ bažinatý , (adj:)
bogie _ podvozek , (n:)
bogle _ strašák , (n:)
bogle _ strašidlo ,
bogof _ dva za cenu jednoho ,
Bogota _ hl.m. - Kolumbie , (n: [jmén.])
bogs _ bažiny , (n: pl.)
bogus _ nepravý , (adj:)
bogus _ padělaný , (adj:)
bogus _ podvodný , (adj:)
bogus _ nesprávný ,
bogus _ falešný ,
bogy _ strašák , (n:)
bogy _ bubák , (n:)
bogy _ strašidlo ,
bohemia _ bohéma , (n:)
bohemia _ bohémská čtvrť ,
Bohemia _ Čechy , ([zem.] n:)
bohemian _ bohém , (n:)
bohemian _ bohémský , (adj:)
Bohemian Forest _ Český les , ([zem.] n:)
Bohemian Forest _ Šumava , ([zem.] n:)
Bohemians _ staří obyvatelé Čech ,
bohemith _ sexy , (adj: [slang.]) , (www.urbandictionary.com)
bohemith _ úžasný , (adj: [slang.]) , (www.urbandictionary.com)
BOHICA _ Bend Over, Here It Comes Again! , ([zkr.])
Bohr _ Bohr , (n: [jmén.]) , (příjmení)
boil _ vyvářet , (v:)
boil _ vyvařit , (v:)
boil _ kypět , (v:)
boil _ vřít , (v:)
boil _ vařit se , (v:)
boil _ vařit , (v:)
boil _ uvařit , (v:)
boil away _ vyvařit , (v:)
boil down _ zkrátit , (v: [frsl.])
boil down _ zhustit , (v: [frsl.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line