Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo B : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : B

blew _ blow/blew/blown , (v: [neprav.])
blight _ zmařit , (v:)
blight _ zničit , (v:)
blight _ zkáza , (n:)
blight _ pohroma , (n:)
blighter _ mizera ,
blighter _ darebák , (n:)
blimey _ hrome! ,
blimp _ balón protiletecké obrany ,
blimp _ vyhlídkový balón , (n:)
blimp _ malá neztužená vzducholoď , (n:)
blimp _ aerostat , (n: [let.])
blimpery _ nadutý šovinismus , (n:)
blimpery _ úzkoprsý konzervatizmus , (n:)
blimpish _ nadutě šovinistický ,
blimpishness _ konzervatismus , (n:)
blind _ zaslepit , (v:)
blind _ oslepit , (v:)
blind _ nevidomý , (adj:)
blind _ zaslepený , (adj:)
blind _ zaslepovat , (v:)
blind _ kouřová clona , (n:)
blind _ slepý , (adj:)
blind alley _ slepá ulička , (n:)
blind date _ schůzka naslepo ,
blind man s buff _ hra na slepou babu ,
blind man s holiday _ černá hodinka ,
blind spot _ slepá skvrna , (n:)
blind spot _ zóna necitlivosti ,
blinded _ oslepený , (adj:)
blinder _ klapky na oči ,
blindest _ nejslepější , (adj:)
blindest _ nejneuváženější , (adj:)
blindfold _ zaslepit , (v:)
blindfold _ se zavázanýma očima ,
blindfold _ ošálit , (v:)
blindfold _ poslepu ,
blindfold _ naslepo ,
blinding _ oslepující , (adj:)
blindingly _ jasně , (adv:)
blindly _ zaslepeně , (adv:)
blindly _ naslepo , (adv:)
blindness _ slepota , (n:)
blinds _ oslepuje , (v:)
blinds _ slepí ,
blinds _ žaluzie , (n:)
blindside _ nepříjemně překvapit ,
blindworm _ slepýš ,
BLING _ Bladed ring , ([zkr.] [voj.])
blink _ mrknutí , (n:)
blink _ mrknout , (v:)
blink _ blikat , (v:)
blink _ mrkat , (v:)
blinked _ mrkal , (v:)
blinked _ mrkl ,
blinked _ mrknul ,
blinker _ blinkr , (n:)
blinker _ blikač , (n:)
blinkered _ úzkoprsý , (adj:)
blinkers _ klapky na oči (u koně) ,
blinking _ blikající , (adj:)
Blinn _ Blinn , (n: [jmén.]) , (příjmení)
blip _ výkyv , (n:)
BLISK _ Bladed disk , ([zkr.] [voj.])
bliss _ blaho , (n:)
bliss _ slast , (n:)
bliss _ blaženost , (n:)
bliss _ rozkoš ,
blissful _ šťastný , (adj:)
blissful _ blažený , (adj:)
blissful _ báječný , (adj:)
blissfully _ slastně , (adv:)
blissfully _ báječně , (adv:)
blister _ puchýř ,
blister _ bublinka ,
blister _ puchýřek ,
blister _ udělat puchýře ,
blister _ odloupávat se ,
blister _ ostře zkritizovat ,
blister _ vynadat ,
blister _ seřezat ,
blistering _ žhavý ,
blistering _ sžíravý ,
blisters _ puchýře ,
blithe _ radostný , (adj:)
blithe _ rozmarný , (adj:)
blithely _ rozmarně , (adv:)
blithering _ užvaněný , (adj:)
blithering idiot _ totální idiot , (n:)
blithesome _ veselý , (adj:)
blithesome _ radostný , (adj:)
blitz _ bleskový , (adj:)
blitz _ bombardovat , (v:)
blitz _ bombardování , (n:)
blitz _ náhlý útok ,
blitzkrieg _ blesková válka ,
blizzard _ vánice , (n:)
blizzard _ blizard , (n:)
blizzard _ sněhová bouře ,
bloat _ napuchnout , (n:)
bloat _ náfuka , (n:)
bloat _ udit , (v:)
bloated _ zduřelý , (adj:)
bloated _ oteklý , (adj:)
bloated _ napuchlý , (adj:)
bloated _ nafouklý , (adj:)
bloated _ vyžraný , (adj:)
bloated _ nadmutý , (adj:)
bloater _ uzenáč , (n:)
bloating _ otok , (n:)
blob _ kapka , (n:)
blob _ bez tvaru ,
blobs _ kuličky , (n: pl.)
blobs _ kapky , (n: pl.)
blobs _ hrudky , (n: pl.)
bloc _ blok , (n:)
Bloch _ Bloch , (n: [jmén.]) , (příjmení)
block _ kvádr , (n:)
block _ blokovat , (v:)
block _ činžák , (n:)
block _ kostka , (n:)
block _ blok ,
block capital _ tiskací písmo , , (psané rukou)
block capital _ hůlkové písmo ,
block letter _ tiskací písmeno , , (rukou psané)
block letters _ tiskací písmena , (n:)
block letters _ hůlkové písmo ,
block of flats _ obytný dům , (n:)
block of flats _ panelový dům ,
block of flats _ činžák ,
block off _ zarazit , (v:)
block off _ zablokovat , (v:)
block rates _ skupinové ceny , ([eko.])
block up _ zahradit , (v:)
block up _ zablokovat , (v:)
blockade _ blokáda , (n:)
blockade-runner _ prolamovač blokády , (n:) , (osoba nebo loď)
blockader _ kdo provádí blokádu ,
blockage _ překážka , (n:)
blockage _ blokování , (n:)
blockbuster _ komerčně úspěšný film , (n:)
blockbuster _ bomba , (n:)
blockbusting _ úspěšný , (adj:)
blockbusting _ senzační , (adj:)
blocked _ blokoval ,
blocked _ zablokovaný , (adj:)
blocked _ zahrazený , (adj:)
blocked _ zatarasený , (adj:)
blocked _ zblokovaný , (adj:)
blocked _ blokovaný , (adj:)
blocked account _ zablokovaný účet ,
blocked account _ blokovaný účet ,
blocker _ překážka , (n:)
blocker _ blokař , (n:)
blockhead _ tupec , (n:)
blockhead _ hlupák , (n:)
blockheaded _ natvrdlý , (adj:)
blockhouse _ pevnůstka , (n:)
blockhouse _ opevněná stavba , (n:)
blocking _ zatarasení , (n:)
blocking _ zahrazení , (n:)
blocking _ blokace , (n:)
blocking capacitor _ blokovací kondenzátor ,
blocks _ blokuje , (v:)
blocky _ hranatý , (adj:)
blocs _ bloky , (n: pl.)
Bloemfontein _ město - Jihoafrická Republika , (n: [jmén.])
bloke _ chlapík ,
bloke _ chlap ,
Blomberg _ Blomberg , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Blomquist _ Blomquist , (n: [jmén.]) , (příjmení)
blond _ světlovlasý , (adj:)
blond _ blonďatý , (adj:)
blond _ blondýnka ,
blond _ plavý , (adj:)
blonde _ světlá , (adj:)
blonde _ plavá , (adj:)
blonde _ plavovláska , (n:)
blonde _ plavovlasá , (adj:)
blonde _ blondýna , (n:)
blonde _ blondýnka , (n:)
blonde _ světlovlasá , (adj:)
blonder _ světlejší , (adj:)
blondes _ blondýnky , (n: pl.)
blondness _ světlovlasost , (n:)
blood _ pokrevní , (adj:)
blood _ krev , (n:)
blood _ krevní , (adj:)
blood bank _ krevní banka , (n:)
blood bath _ krvavá lázeň , (n:)
blood corpuscles _ krvinky , (n: pl.)
blood donor _ dárce krve , (n:)
blood group _ krevní skupina , (n:)
blood heat _ normální tělesná teplota , (n:)
blood heat _ normální teplota krve , (n:)
blood is thicker than water _ rodinné vazby jsou silnější než manželství , (n:)
blood is up _ naštvaný , (adj:)
blood is up _ připravený se bít ,
blood money _ špinavé peníze ,
blood money _ odškodnění za vraždu blízké osoby ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line