Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo B : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : B

blandly _ mírně , (adv:)
blandly _ mdle , (adv:)
blandness _ nezajímavost , (n:)
blandness _ mdlost , (n:)
blank _ čistý , (adj:)
blank _ čirý , (adj:)
blank _ tiskopis , (n:)
blank _ nevyplněný , (adj:)
blank _ vynechaný , (adj:)
blank _ prázdný , (adj:)
blank _ prázdné místo ,
blank _ nepopsaný , (adj:)
blank cartridge _ slepá nábojnice ,
blank fire _ střelba naslepo ,
blank shot _ výstřel naslepo ,
blank space _ proluka ,
blank space _ mezera (v textu) ,
blanked _ vyčištěný , (adj:)
blanker _ čistší , (adj:)
blanket _ potah , (n:)
blanket _ pokrývka , (n:)
blanket _ přikrýt ,
blanket _ přikrývka ,
blanket _ deka ,
blankets _ pokrývky , (n: pl.)
blanking _ nulování , (n:)
blanking _ mazání , (n:)
blankly _ bezvýrazně , (adv:)
blankness _ prázdnota , (n:)
blanks _ prázdná místa , (n:)
Blanton _ Blanton , (n: [jmén.]) , (příjmení)
blare _ vřískat , (v:)
blare _ řvát ,
blare _ hluk , (n:)
blared _ vřískal , (v:)
blared _ ječel , (v:)
blaring _ řvaní , (n:)
blarney _ lichocení , (n:)
blase _ znuděný , (adj:)
blaspheme _ rouhat se ,
blaspheme _ proklínat , (v:)
blaspheme _ klít , (v:)
blasphemed _ proklínal , (v:)
blasphemed _ rouhal se ,
blasphemed _ klel ,
blasphemer _ rouhání , (n:)
blasphemer _ klení , (n:)
blaspheming _ rouhání , (n:)
blasphemous _ rouhavý , (adj:)
blasphemous _ bezbožný , (adj:)
blasphemously _ rouhavě , (adv:)
blasphemy _ rouhání , (n:)
blast _ výbuch , (n:)
blast _ výstřel , (n:)
blast _ odstřel , (n:)
blast furnace _ vysoká pec , (n:)
blast off _ odstřelit , (v:)
blast off _ odstartovat , (v:)
blast off _ odpálit , (v:)
blast you _ vynadat ti ,
blasted _ zatracený , (adj:)
blasted _ odstřelený , (adj:)
blastema _ blastem ,
blaster _ střelmistr , (n:)
blasters _ střelmistři , (n:)
blasting _ odstřelování , (n:)
blasting _ odstřel , (n:)
blasting _ odpálení , (n:)
blastoderm _ blastoderm , (n:)
blastoff _ odpálení , (n:)
blastosphere _ blastula ,
blasts _ výstřely , (n: pl.)
blasts _ výbuchy , (n: pl.)
blasts _ odstřeluje , (v:)
blastula _ blastula ,
blat _ bečet , (v:)
blatancy _ zřejmost , (n:)
blatancy _ patrnost , (n:)
blatant _ křiklavý , (adj:)
blatantly _ očividně , (adv:)
blatantly _ křiklavě , (adv:)
blather _ blábolit , , (zvláště když mluví moc dlouho)
Blatz _ Blatz , (n: [jmén.]) , (příjmení)
blaze _ záře , (n:)
blaze _ planout , (v:)
blaze _ požár , (n:)
blaze _ plápol , (n:)
blaze _ hořet ,
blaze away _ zahájit palbu ,
blaze away _ neustále pálit ,
blaze away _ hořet stále ,
blaze out _ vzplanout , (v:)
blaze out _ rozohnit se ,
blaze up _ zahořet , (v:)
blazed _ vzplál , (v:)
blazer _ sako , (n:)
blazing _ sálající , (adj:)
blazing _ planoucí , (adj:)
blazon _ erb , (n:)
blazon _ erbovní štít ,
blazon _ zveřejnit , (v:)
blazon _ vyhlásit , (v:)
blazon _ rozhlásit , (v:)
blazonry _ heraldika , (n:)
bleach _ odbarvovat , (v:)
bleach _ bělit , (v:)
bleach _ bělící , (adj:)
bleach out _ vybělit , (v:)
bleached _ odbarvený ,
bleached _ bělený ,
bleacher _ bělič , (n:)
bleacher _ bělidlo ,
bleaching _ bělení , (n:)
bleak _ neradostný , (adj:)
bleak _ bezútěšný , (adj:)
bleaker _ pustší , (adj:)
bleaker _ pochmurnější , (adj:)
bleakest _ nejpochmurnější , (adj:)
bleakly _ nevesele , (adv:)
bleakly _ chladně , (adv:)
bleakness _ ponurost , (n:)
bleakness _ pochmurnost , (n:)
bleakness _ nehostinnost , (n:)
blear _ zamžít , (v:)
blear _ zamžený , (adj:)
blear _ zakalený , (adj:)
blear-eyed _ uslzený , (adj:)
blearily _ zakaleně , (adv:)
bleary _ zakalený , (adj:)
bleary _ kalný , (adj:)
bleary-eyed _ uslzený , (adj:)
bleat _ mekot , (n:)
bleat _ mečet , (v:)
bleat _ bečet , (v:)
bleating _ mečení , (n:)
bleating _ kňourání , (n:)
bleb _ bublinka , (n:)
bleb _ puchýřek , (n:)
bled _ krvácel , (v:)
bled _ bleed/bled/bled , (v: [neprav.])
bleed _ bleed/bled/bled , (v: [neprav.])
bleed _ krvácet ,
bleed to death _ vykrvácet ,
bleeder _ příživník , (n:)
bleeder _ krvácející osoba , (n:)
bleeding _ krvácení , (n:)
bleeding _ krvácející , (adj:)
bleeding _ krvácivost , , (např. barev)
bleeding heart _ soucítící s poškozenými ,
bleeds _ krvácí , (adj:)
Bleeker _ Bleeker , (n: [jmén.]) , (příjmení)
bleep _ pípnutí , (n:)
bleep _ pípat , (v:)
bleeper _ pípátko ,
blemish _ poskvrna , (n:)
blemish _ pokazit , (v:)
blemish _ vada , (n:)
blemish _ poškodit , (v:)
blemish _ poskvrnit , (v:)
blench _ ucuknout , (v:)
blend _ míchat ,
blend _ smíchat ,
blend _ smísit ,
blend _ vmíchat ,
blend _ směs , (n:)
blend _ mísit , (v:)
blend in _ vmíchat , (v:)
blend in _ smíchat , (v:)
blend in _ přimíchat , (v:)
blende _ sfalerit , (n:)
blende _ blejno , (n:)
blended _ smíšený ,
blended-flow system _ směšovací systém (hydrosystém) , ([eko.])
blender _ šlehač , (n:)
blender _ mixér , (n: [amer.])
blenders _ míchačky , (n:)
blending _ promíchávání , ([eko.])
blending _ směšování , (n:)
blending _ mísení , (n:)
blending _ míchání , (n:)
blends _ míchat , (v:) , (3. os. j. č.)
Blenheim _ město - Nový Zéland , (n: [jmén.])
blenny _ slizoun ,
blepharospasm _ blefarospazmus , (n:)
bless _ žehnat , (v:)
bless _ blahořečit , (v:)
bless _ požehnat , (v:)
bless my soul _ pro pána krále! , ([id.])
blessed _ požehnaný , (adj:)
blessedness _ blaženost , (n:)
blessing _ souhlas ,
blessing _ požehnání , (n:)
blessings _ požehnání , (pl.)
blest _ požehnal , (v:)
blest _ blahoslavený , (adj:)
blether _ žvanění , (n:)
blether _ žvanit , (v:)
blether _ blábolení , (n:)
blew _ kvetl , (v:)
blew _ foukal , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line