Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo B : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : B

bituminous coal _ černé uhlí ,
bitwise _ bitový , (adj:)
bitwise _ bitově ,
bivalent _ bivalentní , (adj:)
bivalve _ škeble , (n:)
bivariate _ mající dvě proměnné ,
bivouac _ bivak ,
bivouac _ tábořit pod širým nebem ,
biweekly _ dvoutýdenně , (adv:)
biweekly _ čtrnáctidenně , (adv:)
biz _ byznys , (n:)
bizarre _ abnormální , (adj:)
bizarre _ prapodivný , (adj:)
bizarre _ zvláštní ,
bizarre _ divný , (adj:)
bizarre _ bizarní , (adj:)
bizarrely _ bizarně , (adv:)
bizarreness _ podivnost , (n:)
bizarreness _ bizarnost , (n:)
bizonal _ bizonální ,
BJ _ Blow Job , ([zkr.])
BK _ Because , ([zkr.])
BKA _ Better Known As , ([zkr.])
BKAM _ Between Keyboard And Monitor (i.e., problem is with the user) , ([zkr.])
blab _ žvanit , (v:)
blab _ vyžvanit , (v:)
blab _ tlachat , (v:)
blab _ klábosit , (v:)
blab _ žvásty ,
blab out _ vyžvanit , (v:)
blab out _ vyzradit , (v:)
black _ černá , (adj:)
black _ černo , (n:)
black _ černit , (v:)
black _ tma , (n:)
black _ temnota , (n:)
black _ saze , (n:)
black _ načernit , (v:)
black _ černidlo ,
black _ začernit , (v:)
black _ čerň ,
black _ černoch , (n:)
black _ temný ,
black _ tmavý ,
black _ černošský ,
black _ černý ,
black and blue _ černomodrý ,
black and white _ černé na bílém ,
black and white _ černobílý ,
black and white photo _ černobílá fotografie ,
black box _ černá skříňka ,
Black Data List _ Černý seznam , ([eko.])
Black Elk _ Černý jelen (nikoli Černý los) , (n:) , (slavný oglalský medicinman)
black eye _ monokl ,
Black Forest _ Černý les , ([zem.] n:)
Black Friday _ krach burzy ,
Black Hawk _ Černý jestřáb , (n: [jmén.]) , (indiánský náčelník (1767-1838))
black heart _ borůvka , , (brusnice)
black hole _ černá díra ,
black humor _ černý humor ,
black ice _ náledí ,
black magic _ černá magie ,
black market _ šmelařit ,
black market _ černý trh , (n:)
black marketeer _ šmelinář , (n:)
black marketeer _ nepoctivý trhovec , (n:)
black out _ začernit , (v:)
black out _ cenzurovat , (v:)
Black Prince _ Černý princ , (n: [jmén.]) , (princ waleský a vévoda z Cornwallu (1330-1376), syn Eduarda III.)
black pudding _ jelito , (n:)
Black Sea _ Černé moře , (n: [zem.])
black sheep _ černá ovce , (n: [hovor.]) , (the black sheep of the family)
black widow _ černá vdova , (n: [bio.]) , (jedovatý pavouk žijící na mnoha kontinentech, zvláště pak jeho americký poddruh; latinsky Latrodectus mactans)
black-and-blue _ celý modrý ,
black-and-white _ černé na bílém ,
black-jack _ pirátská vlajka ,
black-list _ černá listina ,
black-listed _ nezvaný , (adj:)
black-market _ šmelařit ,
blackamoor _ mouřenín , (n:)
blackamoor _ negr , (n:)
blackbeetle _ šváb , (n:)
blackberries _ ostružiny , (n: pl.)
blackberry _ ostružina , (n: [bot.])
blackbird _ kos , ([zoo.])
blackbirds _ kosi , (n: pl)
blackboard _ školní tabule ,
blackboard _ tabule ,
blackboards _ tabule , (n:)
blackbody _ černý zářič ,
blackbody _ černé těleso ,
Blackburn _ Blackburn , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Velká Británie)
blackcap _ pěnice černohlavá , ([zoo.])
blackcock _ tetřívek , (n:)
blackcurrant _ černý rybíz ,
blacked _ začerněný , (adj:)
blacked _ ušpiněný , (adj:)
blacken _ zčernat , (v:)
blacken _ černat , (v:)
blacken _ načernit , (v:)
blacken _ začernit , (v:)
blackened _ začerněný , (adj:)
blackening _ černění , (n:)
blackening _ zčernání , (n:)
blackening _ černání , (n:)
blacker _ černější , (adj:)
blackest _ nejčernější , (adj:)
blackfly _ druh hmyzu ,
blackguard _ lump , (n:)
blackhead _ uher , (n:)
blacking _ černidlo ,
blacking _ černění , (n:)
blackish _ načernalý , (adj:)
blackjack _ pirátská vlajka ,
blackjack _ oko ,
blacklead _ tuha , (n:)
blackleg _ stávkokaz , (n:)
blackleg _ kazit stávku ,
blacklist _ černá listina , (n:)
blacklisted _ nezvaný , (adj:)
blackly _ černě , (adv:)
blackmail _ vydírat , (v:)
blackmail _ vyděračství , (n:)
blackmail _ vydírání , (n:)
blackmailed _ vydíraný , (adj:)
blackmailed _ vydíral , (v:)
blackmailer _ vyděrač , (n:)
Blackman _ Blackman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Blackmer _ Blackmer , (n: [jmén.]) , (příjmení)
blackness _ černost , (n:)
blackout _ zatemňující , (adj:)
blackout _ zatemnění , (n:)
blackout _ ztráta vědomí , (n:) , (přechodná)
blackouts _ výpadky , (n: pl.)
blackouts _ zatemnění , (pl.)
Blackpool _ město - Velká Británie , (n: [jmén.])
blacks _ začerňuje , (v:)
blacks _ černá , (v:)
blacks _ černoši ,
blacksmith _ kovář ,
Blackstone _ Blackstone , (n: [jmén.]) , (příjmení)
blackthorn _ trnka , (n:)
blacktop _ makadam , (n:)
blacktop _ asfalt , (n:)
blackwash _ černidlo ,
Blackwell _ Blackwell , (n: [jmén.]) , (příjmení)
bladder _ močový měchýř ,
bladder _ balon , (n:)
bladder _ měchýř , (n:)
bladdernut _ klokoč , (n: [bot.])
bladderwort _ bublinatka , ([bot.] masožravá rostlina, latinsky Utricularia)
blade _ meč , (n: [kniž.])
blade _ ostří , (n:)
blade _ stéblo trávy , (n:)
blade _ čepel , (n:) , (nože, meče)
BLADE-GT _ Blade Life Analysis and Design Evaluation for Gas Turbines , ([zkr.] [voj.])
bladed _ opatřený lopatkami ,
blades _ čepele , (n:)
blades _ ostří , (pl.)
blaeberry _ borůvka , (n:)
blah _ žvást , (n:)
blah _ nesmysl ,
blah _ bla , (n:)
Blaine _ Blaine , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
Blair _ Blair , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Blake _ Blake , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Blakey _ Blakey , (n: [jmén.]) , (příjmení)
blamable _ zavrženíhodný , (adj:)
blame _ svádět , (v:)
blame _ obviňování , (n:)
blame _ obvinit , (v:)
blame _ svalovat vinu ,
blame _ hana , (n:)
blame _ obviňovat ,
blame _ dávat vinu ,
blame _ vina ,
blameable _ trestuhodný , (adj:)
blamed _ vytýkaný , (adj:)
blamed _ obviňovaný , (adj:)
blameful _ vinný , (adj:)
blameless _ nevinný ,
blamelessly _ bezúhonně , (adv:)
blamelessness _ nevinnost , (n:)
blames _ obviňuje , (v:)
blameworthy _ vinný , (adj:)
blameworthy _ provinilý , (adj:)
blaming _ obviňující , (adj:)
blanch _ zblednout , (v:)
Blanchard _ Blanchard , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Blanche _ Blanche , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
blanched _ zbledl ,
blancmange _ pudink , (n:)
bland _ neurčité chuti ,
bland _ neslazený , (adj:)
bland _ chabý , (adj:)
blandest _ nejchabější , (adj:)
blandish _ lichotit , (v:)
blandishment _ lichotky , (n:)
blandishment _ lichocení , (n:)
blandly _ nezajímavě , (adv:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line