Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo B : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : B

bipedal _ dvounohý ,
bipedalism _ dvounohost , (n:)
bipedalism _ bipedie , (n:)
biphenyl _ bifenyl , ([eko.])
biplane _ dvojplošník , (n:)
bipolar _ dvoupólový , (adj:)
bipolar _ bipolární , (adj:)
bipolarity _ bipolarita , (n:)
BIPS _ Billion Instruction Per Second , ([zkr.] [voj.])
biquadrate _ bikvadrát , (n:)
biquadratic _ bikvadratický , (adj:)
biracial _ skládající se ze dvou ras ,
birch _ mrskání , (n:)
birch _ bříza , (n:)
birch tree _ bříza ,
birchen _ březový , (adj:)
bird _ ptáček , (n:)
bird _ ptáče , (n:)
bird _ ptačí ,
bird _ pták ,
bird cage _ zajatecký tábor , , (slang.)
bird dog _ ohař ,
bird dog _ honicí pes ,
bird of paradise _ rajka , (n:)
bird of prey _ dravec , (n:)
bird of prey _ dravý pták ,
bird s eye view _ ptačí perspektiva , (n:)
bird s-eye view _ ptačí perspektiva , (n:)
bird-cherry _ střemcha hroznovitá , (n: [bot.]) , (lat. Prunus padus)
birdbath _ koupací miska pro ptáky ,
birdbrain _ blbec , (n:)
birdcage _ klec na ptáky ,
birdcages _ ptačí klece ,
birder _ ptáčník , (n:)
birdie _ ptáček , (n:)
birdie _ o úder nižší než par ,
birdlime _ ptačí lep , (n:)
birds _ ptáci , (n: pl.)
birds of a feather flock together _ vrána k vráně sedá ,
birdsong _ cvrlikání , (n:)
birdsong _ ptačí zpěv ,
birdwatcher _ milovník ptactva , (n:)
birefringence _ dvojlomnost , (n:)
birefringent _ dvojlomný , (adj:)
Birgit _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Birmingham _ Birmingham , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké, město - Velká Británie)
biro _ tužka ,
birth _ zrod , (n:)
birth _ rod , (n:)
birth _ původ , (n:)
birth _ porod , (n:)
birth _ rodný ,
birth _ vznik , (n:)
birth _ narození ,
birth certificate _ rodný list ,
birth control _ antikoncepce , (n:)
birth control _ populační kontrola ,
birth rate _ porodnost ,
birth-control _ antikoncepce , (n:)
birth-rate _ porodnost , (n:)
birthday _ narozeninový , (adj:)
birthday _ narozeniny ,
birthday suit _ nahý , (adj:)
birthdays _ narozeniny , (pl.)
birthmark _ mateřské znaménko ,
birthplace _ rodiště ,
birthplace _ místo narození , (n:)
birthrate _ porodnost , (n:)
birthright _ právo prvorozeného ,
births _ narození , (pl.) , (n:)
birthstone _ měsíční kámen ,
Biscayan _ Biskajský ,
biscuit _ suchar , (n:)
biscuit _ keks , (n:)
biscuit _ biskvit , (n:)
biscuit _ sušenka , (n:)
biscuits _ sušenky , (n: pl.)
bisect _ přetínat , (v:)
bisection _ půlení , (n:)
bisector _ sečna , (n:)
bisector _ osa , (n:)
bisexual _ dvojpohlavní , (adj:)
bisexual _ oboupohlavní , (adj:)
bisexual _ bisexuální , (adj:)
bisexuality _ bisexualita , (n:)
bisexuals _ bisexuálové ,
Bishkek _ hl.m. - Kyrgystán , (n: [jmén.])
bishop _ biskup , (n:)
bishop _ střelec , (n:) , (kámen v šachu)
bishopric _ diecéze , (n:)
bishopric _ biskupství , (n:)
bishops _ biskupové ,
Bismarck _ hl.m. - North Dakota v USA , (n: [jmén.])
bismuth _ bismut , (n:)
bismuth _ vizmut , ([eko.])
bismuth _ vismut ,
bison _ zubr , (n:)
bison _ bizon , (n:)
bisque _ biskvit , (n:)
BISS _ Because I Say So , ([zkr.])
Bissau _ hl.m. - Guinea-Bissau , (n: [jmén.])
bissextile _ přestupný rok ,
BIST _ Built-in-Self-Test , ([zkr.] [voj.])
bistable _ bistabilní , (adj:)
bistro _ bistro , (n:)
bit _ bitový , (adj:)
bit _ kousal , (v:)
bit _ trocha , (n:)
bit _ udidlo , (n:)
bit _ chvilka , (n:)
bit _ bite/bit/bitten , (v: [neprav.])
bit _ bit , (n: [it.]) , (jednotka informace)
bit _ kousek ,
bit _ kus ,
bit by bit _ kousek po kousku ,
bit by bit _ krok za krokem ,
bit-by-bit _ po bitech ,
bitch _ čubka , (n:)
bitch _ čuba , (n:)
bitch _ fenka , (n:)
bitch _ běhna , (n:)
bitch _ fena , (n:)
bitch _ kráva , (n: [vulg.]) , (velmi nepříjemná žena)
bitch _ fňukat , (v: [slang])
bitch _ děvka ,
bitch (about) _ stěžovat si (na) , (v: [slang])
bitches _ feny , (n: pl.)
bitchiness _ kousavost , (n:)
bitchiness _ jízlivost , (n:)
bitching _ nadávání , (n:)
bitchy _ svárlivý , (adj:)
bitchy _ nemravný , (adj:)
bitchy _ kousavý , (adj:)
bitchy _ jízlivý , (adj:)
BITD _ Beaten It To Death , ([zkr.])
bite _ zabrání , (n:)
bite _ uštknutí , (n:)
bite _ uštknout , (v:)
bite _ ukousnout , (v:)
bite _ sousto , (n:)
bite _ poštípat , (v:)
bite _ pokousat , (v:)
bite _ kousnutí , (n:)
bite _ bite/bit/bitten , (v: [neprav.])
bite _ kousnout ,
bite _ kousat ,
bite off _ ukousnout , (v:)
bite off more than you can chew _ ukousnout příliš velké sousto ,
bite the bullet _ více se snažit ,
bite the bullet _ tvrději pracovat ,
bite the dust _ umřít ,
bite the hand that feeds you _ zle se odvděčit za pomoc ,
bite your tongue _ neříkej to! ,
biter _ podvodník , (n:)
biter _ kousající osoba , (n:)
biter bit _ napálený podvodník ,
bites _ kouše ,
biting _ pronikavý , (adj:)
biting _ kousavý , (adj:)
biting _ kousající , (adj:)
bitingly _ řezavě , (adv:)
bitingly _ kousavě , (adv:)
bitmap _ bitová mapa , (n:)
bitmap _ bitmapa , (n:)
bitrate _ bitový tok ,
bits _ kousky , (n: pl.)
bits _ bity , (n: pl.)
bits and pieces _ zbytky ,
bitten _ pokousaný , (adj:)
bitten _ kousnutý , (adj:)
bitten _ bite/bit/bitten , (v: [neprav.])
bitten by the same bug _ mít stejné hobby ,
bitter _ ostrý , (adj:)
bitter _ pravé anglické pivo , (n:)
bitter _ trpký , (adj:)
bitter _ hořký , (adj:)
bitter _ nemilosrdný , (adj:)
bitter _ úhlavní , (adj:) , (nepřítel)
bitter _ zatrpklý , (adj:) , (přeneseně)
bitter _ zarputilý , (adj:)
bitter death _ krutá smrt ,
bitter-sweet _ sladkohořký , (adj:)
bitterest _ nejnenávistnější ,
bitterest _ nejvíce hořký ,
bitterest _ nejzahořklejší ,
bitterly _ hořce , (adv:)
bittern _ bukač , ([zoo.])
bitterness _ trpkost , (n:)
bitterness _ hořkost , (n:)
bitternut _ ořechovec , (n: [bot.])
bitters _ hořká , (v:)
bittersweet _ sladkohořký , (adj:)
bittiness _ mrňavost , (n:)
bitty _ útržkovitý , (adj:)
bitty _ malinkatý , (adj:)
bitumastic _ živičný nátěr ,
bitumen _ bitumen , (n:)
bituminize _ asfaltovat , (v:)
bituminous _ živičný , (adj:)
bituminous _ bituminózní , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line