Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo B : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : B

beyond _ dále než ,
beyond _ za ,
beyond competition _ bez konkurence ,
beyond compute _ nepředstavitelný ,
beyond compute _ nevyčíslitelný ,
beyond compute _ nevypočítatelný ,
beyond endurance _ nesnesitelný ,
beyond everything _ vrchol všeho , ([slang.]) , (that is beyond everything - to přestává všechno)
beyond help _ ztracený případ ,
beyond repair _ neopravitelný , (adj:)
beyond the pale _ za hranicí , (adj:)
bezant _ bezant , (n:)
bezel _ faseta , (n:)
bezoar _ bezoár , (n:)
BF _ Boyfriend , ([zkr.])
BFD _ Big F---ing Deal , ([zkr.])
BFG _ Big Friendly Giant , ([zkr.])
BFH _ Big F---ing Hammer , ([zkr.])
BFI _ Brute Force and Ignorance , ([zkr.])
BFM _ Big F---ing Magic , ([zkr.])
BFMI _ Brute Force and Massive Ignorance , ([zkr.])
BFN _ Bye For Now , ([zkr.])
BFOG _ Blouse Full Of Goodies , ([zkr.])
BFS _ Big F---ing Screwdriver , ([zkr.])
BFU _ běžný Franta uživatel , ([zkr.])
BFU (Bloody Fucking User) _ běžný Franta uživatel , ([zkr.]) , (ve skutečnosti bloody znamená něco jiného nežli běžný, ale nebudeme sprostí)
BG _ Big Grin (as in ) , ([zkr.])
Bhagavad-Gita _ Bagavadgita , , (Zpěv Vznešeného-indický epos)
bhang _ hašiš ,
Bhutan _ Bhútán , (n: [jmén.]) , (asijský stát)
bi _ bisexuální , (adj:)
bi _ bisexuál ,
bi- _ obou- ,
bi- _ bi ,
bi-directional _ obousměrný , (adj:)
bi-monthly _ čtrnáctidenní ,
bi-weekly _ dvoutýdenní ,
bi-weekly _ čtrnáctidenní ,
Bialystok _ město - Polsko , (n: [jmén.])
Bianco _ Bianco , (n: [jmén.]) , (příjmení)
biannual _ půlroční , (adj:)
biannual _ pololetní , (adj:)
biannually _ pololetně , (adv:)
biannually _ dvakrát za rok , (adv:)
bias _ náklonnost ,
bias _ odklon ,
bias _ předpojatost ,
bias _ sklon ,
bias _ zaujatost , (n:)
bias _ rotace , (n:)
bias _ ovlivnit , (v:)
bias _ odchylka , (n:)
bias _ klidový proud , (n: [el.]) , (znáte lepší překlad)
bias _ vliv , (n:)
bias, aggregation _ zkreslení, agregace , ([eko.])
bias, amenity misspecification _ zkreslení, chybný popis rekreačního statku , ([eko.])
bias, benefit part-whole _ zkreslení, částečné-celkové přínos , ([eko.])
bias, budget constraint _ zkreslení, rozpočtové omezení , ([eko.])
bias, context misspecification _ zkreslení, kontextově chybná specifikace , ([eko.])
bias, elicitation question _ zkreslení, odvozující otázky , ([eko.])
bias, embedding _ zkreslení, vnořování , ([eko.])
bias, geographical part-whole _ zkreslení, geografické částečně-celkové , ([eko.])
bias, geographical sequence aggregation _ zkreslení, geografické postupné sčítání , ([eko.])
bias, hypothetical _ zkreslení hypotetické , ([eko.])
bias, importance _ zkreslení, důležitost , ([eko.])
bias, information _ zkreslení, informace , ([eko.])
bias, instrument _ zkreslení, nástroj , ([eko.])
bias, instrument context _ zkreslení, nástrojový kontext , ([eko.])
bias, interviewer _ zkreslení, dotazovatel , ([eko.])
bias, method of provision _ zkreslení, metoda zajištění , ([eko.])
bias, metric _ zkreslení, metrické , ([eko.])
bias, motivational _ motivační zkreslení , ([eko.])
bias, multiple public goods sequence aggregation _ zkreslení, vícenásobné postupné sčítání veřejných statků , ([eko.])
bias, new source _ zkreslení, nový zdroj , ([eko.])
bias, part-whole _ zkreslení, částečné-celkové , ([eko.])
bias, payment vehicle _ zkreslení, způsob placení , ([eko.])
bias, policy-package part-whole _ zkreslení, celkové-částečné balík péče , ([eko.])
bias, population choice _ zkreslení, výběr populace , ([eko.])
bias, position _ zkreslení, pozice , ([eko.])
bias, probability of provision _ zkreslení, pravděpodobnost zajištění , ([eko.])
bias, property right _ zkreslení, vlastnické právo , ([eko.])
bias, question order _ zkreslení, pořadí otázek , ([eko.])
bias, range _ zkreslení, rozsah , ([eko.])
bias, relational _ zkreslení, v relaci , ([eko.])
bias, reporting _ zkreslení, hlášení , ([eko.])
bias, sample nonresponse _ zkreslení, žádná odpověď , ([eko.])
bias, sample selection _ zkreslení, výběr vzorku , ([eko.])
bias, sampling frame _ zkreslení, způsob výběru vzorku , ([eko.])
bias, sponsor _ zkreslení, sponzor , ([eko.])
bias, starting point _ zkreslení, počáteční bod , ([eko.])
bias, starting point _ zkreslení způsobené počáteční hodnotou , ([eko.])
bias, strategic _ zkreslení, strategické , ([eko.])
bias, symbolic _ zkreslení, symbolické , ([eko.])
bias, temporal selection _ zkreslení, dočasný výběr , ([eko.])
bias, theoretical misspecification _ zkreslení, chybná teoretická specifikace , ([eko.])
biased _ zkreslený , (adj:)
biased _ předpojatý , (adj:)
biasing _ odchylování , (n:)
biathlon _ biatlon ,
biaural _ dvouušný , (adj:)
biaural _ dvouuchý , (adj:)
biauricular _ biaurikulární ,
biaxial _ dvouosý , (adj:)
bib _ brindáček , (n:)
bib _ bryndáček , (n:)
bibelot _ tretka , (n:)
bibelot _ cetka , (n:)
Bible _ Bible , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Bible _ Bible , (n:)
biblical _ biblický , (adj:)
Biblical _ biblicky ,
bibliographer _ bibliograf , (n:)
bibliographic _ bibliografický , (adj:)
bibliographical _ bibliografický , (adj:)
bibliographies _ bibliografie , (pl.)
bibliography _ bibliografie , (n:)
bibliolatrous _ bibliomanský , (adj:)
bibliolatry _ bibliomanie , (n:)
bibliomania _ bibliomanie , (n:)
bibliomania _ bibliomanství ,
bibliophile _ knihomol , (n:)
bibliophile _ bibliofil , (n:)
bibliopole _ knihkupec , (n:)
bibliotheca _ knihovna , (n:)
BIC _ Best In Class , ([zkr.])
bicameral _ dvoukomorový , (adj:)
bicarbonate _ hydrouhličitan , (n:)
BICBW _ But I Could Be Wrong , ([zkr.])
bice _ modré barvivo ,
bice _ barva malachitu ,
bice _ barva azuritu ,
bicentenary _ dvousté výročí ,
bicentennial _ dvousetletý , (adj:)
bicephalous _ dvouhlavý , (adj:)
bicephalous _ bicefalický , (adj:)
biceps _ dvouhlavý , (adj:)
biceps _ biceps , (n:)
bichromate _ dvojchroman , (n:)
bicipital _ dvouhlavý , (adj:)
bicipital _ bicepsový , (adj:)
bicker _ hašteřit , (v:)
bickering _ hašteření , (n:)
bicolour _ dvoubarevný , (adj:)
biconcave _ bikonkávní , (adj:)
biconvex _ bikonvexní , (adj:)
bicorn _ dvojrohý , (adj:)
bicornuate _ dvojrohý , (adj:)
bicuspid _ dvourohý , (adj:)
bicycle _ bicykl , (n:)
bicycle _ kolo , , (na ježdění)
bicycle _ jízdní kolo ,
bicycles _ kola , (n:)
bicycles _ bicykly , (n: pl.)
bicyclic _ bicyklický , (adj:)
bicycling _ cyklistika , (n:)
bicyclist _ cyklista , (n:)
bid _ podání , (n:)
bid _ nabízet , (v:)
bid _ nabídnout , (v:)
bid _ podat nabídku ,
bid _ nabídnutá cena ,
bid _ bid/bid/bid , (v: [neprav.])
bid _ nabídka ,
bid for _ pokusit se o , (v:)
bid for _ nabídnout (za) , (v:)
bid price _ nabídková cena ,
bid price _ cena nabídky ,
biddable _ povolný , (adj:)
biddable _ poddajný , (adj:)
bidden _ nabídnutý , (adj:)
bidder _ nabízející , (adj:)
bidder _ dražitel , (n:)
bidders _ nabízející , (pl.) , (adj:)
bidding _ na něčí žádost , (n:)
bidding _ nabídka , (n:)
bidding games _ licitační hry , ([eko.])
Biddle _ Biddle , (n: [jmén.]) , (příjmení)
biddy _ stará žena , (n:)
biddy _ slepice , (n:)
bide _ vyčkávat , (v:)
bidentate _ dvojzubý , (adj:)
bidet _ bidet , (n:)
bidirectional _ obousměrný ,
bidirectionally _ obousměrně ,
bids _ nabídky , (n: pl.)
Bien _ Bien , (n: [jmén.]) , (příjmení)
biennial _ dvouletá rostlina ,
biennial _ dvouletý , (adj:)
bier _ máry ,
Bierce _ Bierce , (n: [jmén.]) , (příjmení)
BiFET _ Bipolar Field Effect Transistor , ([zkr.] [voj.])
biff _ praštit , (v:)
bifid _ dvojklaný , (adj:)
bifocal _ dvouohniskový , (adj:)
bifocal _ bifokální , (adj:)
bifoliate _ dvoulistý , (adj:)
bifurcate _ rozvětvený , (adj:)
bifurcate _ rozdvojený , (adj:)
bifurcate _ rozdvojit , (v:)
bifurcated _ rozvětvil , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line