Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo B : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : B

beneficiary _ beneficient , (n:)
beneficiary _ beneficiární , (adj:)
beneficiary _ příjemce dávek ,
beneficiary-compensates principle. _ princip kompenzace příjemcem , ([eko.])
beneficient _ dobročinný , (adj:)
benefit _ výsada , (n:)
benefit _ prospívat , (v:)
benefit _ dávka , (n:)
benefit _ blaho , (n:)
benefit _ benefiční , (adj:)
benefit _ odškodné ,
benefit _ dobrodiní ,
benefit _ podpora , ([eko.])
benefit _ výhoda , (n:)
benefit _ přínos , (n:)
benefit _ prospěšnost , (n:)
benefit _ prospět ,
benefit _ užitek ,
benefit _ prospěch ,
benefit-cost analysis, cost estimation. _ analýza výnosů a nákladů, odhad nákladů , ([eko.])
benefit-cost analysis, discount rate. _ analýza výnosů a nákladů, diskontní sazba , ([eko.])
benefit-cost analysis, measurement of benefits. _ analýza výnosů a nákladů, měření výnosů , ([eko.])
benefit-cost analysis, pollution control benefits. _ analýza výnosů a nákladů, výnosy z omezování znečištění , ([eko.])
benefit-cost analysis, recreation benefits. _ analýza výnosů a nákladů, výnosy z rekreace , ([eko.])
benefit-cost analysis. _ analýza výnosů a nákladů , ([eko.])
benefit-cost ratio _ poměr výnosy-náklady , ([eko.])
benefited _ profitoval , (v:)
benefits _ výhody , (n: pl.)
Benelux _ země Beneluxu ,
Benelux _ Benelux ,
Benet _ Benet , (n: [jmén.]) , (příjmení)
benevolence _ laskavost , (n:)
benevolence _ dobročinnost , (n:)
benevolence _ shovívavost , (n:)
benevolence _ benevolence , (n:)
benevolent _ štědrý , (adj:)
benevolent _ shovívavý , (adj:)
benevolent _ benevolentní , (adj:)
benevolently _ benevolentně , (adv:)
Bengal _ Bengálsko ,
Bengali _ bengálský , (adj:)
Bengali _ Bengálec ,
benighted _ nevzdělaný , (adj:)
benightedly _ zaostale , (adv:)
benign _ benigní ,
benign _ vhodný , (adj:)
benign _ mírný , (adj:)
benign _ laskavý , (adj:)
benignancy _ dobrotivost , (n:)
benignant _ blahoskloný , (adj:)
benignant _ laskavý , (adj:)
benignant _ blahosklonný , (adj:)
benignity _ vlídnost , (n:)
benignity _ laskavost , (n:)
benignly _ vlídně , (adv:)
benignly _ vhodně , (adv:)
Benin _ Benin City , (n: [zem.]) , (město v Nigérii)
Benin _ Benin , (n: [jmén.])
benison _ požehnání , (n:)
Benjamin _ Benjamin , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Bennett _ Bennett , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
Bennington _ Bennington , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Benny _ Benny , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Benson _ Benson , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
bent _ zahnutý , (adj:)
bent _ zakřivený , (adj:)
bent _ sklonil , (v:)
bent _ ohnutý , (adj:)
bent _ bend/bent/bent , (v: [neprav.])
bent _ křivý ,
benthal _ bentál , ([eko.])
Bentham _ Bentham , (n: [jmén.]) , (příjmení)
benthos _ bentos , ([eko.])
Bentley _ Bentley , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Benton _ Benton , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
bentwood _ ohýbané dřevo ,
benumb _ znecitlivit , (v:)
benumb _ otupit , (v:)
Benz _ Benz , (n: [jmén.]) , (příjmení)
benzaldehyde _ benzaldehyd , ([eko.])
benzene _ benzen , (n:)
benzene hexachloride _ HCH hexachlorcyklohexan , ([eko.])
benzene hexachloride _ hexachlorcyklohexan HCH , ([eko.])
benzene hexachloride _ BHC hexachlorcyklohexan , ([eko.])
benzine _ benzín , (n:)
benzine _ technický benzin ,
benzoate _ benzoát , (n:)
benzoic _ benzoový , (adj:)
benzoic acid _ kyselina benzoová , ([eko.])
benzoin _ benzoin ,
benzol _ benzen , (n:)
benzol _ benzol , (n:)
benzpyrene _ benzpyren , ([eko.])
Beograd _ město - Srbsko a Černá Hora , (n: [jmén.])
Beowulf _ Beowulf , (n: [jmén.]) , (hrdina stejnojmenné anglické básně z 8. století n.l.)
bequeath _ zanechat , (v:)
bequeath _ odkázat , (v:)
bequest _ odkaz majetku ,
bequest _ dědictví , (pl.)
bequest value. _ hodnota odkazu , ([eko.])
berate _ nadávat , (v:)
berated _ nadával , (v:)
Berber _ berberština , (n:)
Berber _ berberský , (adj:)
Berber _ Berber , (n: [jmén.]) , (příjmení)
berberis _ dřišťál , (n: [bot.])
berceuse _ ukolébavka , (n:)
bereave _ připravit o život ,
bereaved _ truchlící , (adj:)
bereaved mother _ ovdovělá matka ,
bereavement _ úmrtí blízké osoby ,
bereavement _ úmrtí , (n:)
bereavement _ bolestná ztráta ,
bereft _ zbavený , (adj:)
Beresford _ Beresford , (n: [jmén.]) , (příjmení)
beret _ rádiovka , (n:)
beret _ baret , (n:)
berg _ mořský ledovec , (n:)
bergamot _ bergamotka , (n:)
Bergen _ Bergen , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Bergland _ Bergland , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Berglund _ Berglund , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Bergman _ Bergman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Bergsten _ Bergsten , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Bergstrom _ Bergstrom , (n: [jmén.]) , (příjmení)
beriberi _ beri-beri ,
Bering _ Bering , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Bering Sea _ Beringovo moře , (n: [zem.])
Beringer _ Beringer , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Berkeley _ Berkeley , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké, okres v USA)
berkelium _ berkelium , (n: [chem.] [jmén.])
Berkowitz _ Berkowitz , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Berkshire _ Berkshire , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Berlin _ hl.m. - Německo , (n: [jmén.])
Berlin _ Berlin , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Berliner _ Berliner , (n: [jmén.]) , (příjmení)
berm _ berma , (n:)
Berman _ Berman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Bermuda _ Bermudy , (n: [jmén.])
Bern _ hl.m. - Švýcarsko , (n: [jmén.])
Bern _ Bern , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Bernadine _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Bernard _ Bernard , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Bernardine _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Bernardino _ Bernardino , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Bernardo _ Bernardo , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Bernet _ Bernet , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Bernhard _ Bernhard , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Bernhardt _ Bernhardt , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Bernice _ Bernice , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Bernie _ Bernie , (n:)
Bernie _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Bernie _ mužské křestní jméno , (n: [male] [jmén.])
Berniece _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Bernstein _ Bernstein , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Berra _ Berra , (n: [jmén.]) , (příjmení)
berries _ bobule , (n:)
berry _ bobule , (n:)
berry _ bobulovitý plod ,
berry _ jikra ,
berrylike _ podobný borůvce ,
berserk _ zběsilec , (n:)
berserk _ zuřit , (v:)
berserk _ zešílet , (v:)
berserk _ zběsilý , (adj:)
berserker _ zběsilec , (n:)
Bert _ Bert , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
berth _ lůžko , (n:)
Bertha _ Bertha , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Bertie _ Bertie , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno)
Bertillon _ Alphonse Bertillon , (n: [jmén.]) , (francouzský antropolog, (1853-1914))
Bertillon system _ Bertillonův systém , (n:) , (systém identifikace osob pro kriminalistické potřeby založený na měření rozměrů lidského těla, později nahrazen daktiloskopií)
Bertram _ Bertram , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Bertrand _ Bertrand , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Berwick _ Berwick , (n: [jmén.]) , (příjmení)
beryl _ beryl , (n:)
berylliosis _ berylióza , , (Závažná chronická nemoc postihující hlavně plíce. Způsobuje jí dlouhodobé vdechování beryllia (a sloučenin). Může být smrtelná.)
beryllium _ berylium , (n:)
Beryllium _ Beryllium , , (Vdechování prachu nebo výparů b. (a sloučenin) může způsobit závažné nemoci plic. Mohou být smrtelné. Může také způsobit rakovinu plic.)
Berzelius _ Jöns Jakob Berzelius , (n: [jmén.]) , (švédský chemik, (1779-1848))
BES _ Bachelor of Engineering Science , ([zkr.])
BES _ Budget Estimate Submission , ([zkr.] [voj.])
beseech _ naléhat , (v:)
beseech _ dožadovat se , (v:)
beseech _ prosit ,
beseeching _ prosebný ,
beseechingly _ prosebně , (adv:)
beseem _ slušet , (v:)
beset _ beset/beset/beset , (v: [neprav.])
beset _ zavalit ,
beset _ sužovat ,
beset _ trápit ,
besetting _ zakořeněný , (adj:)
besetting _ neodbytný , (adj:)
beside _ mimo to ,
beside _ kromě ,
beside _ kromě toho ,
beside _ vedle , ([obec.])
beside _ při ,
beside myself _ vztekem bez sebe ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line