Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo B : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : B

belittled _ znevažoval , (v:)
belittled _ zmenšoval , (v:)
belittled _ bagatelizoval , (v:)
belittlement _ znevažování , (n:)
belittlement _ bagatelizace , (n:)
belittling _ snižující , (adj:)
belive _ domnívat se ,
Belize _ Belize , (n: [jmén.]) , (město - Belize)
bell _ zvonit ,
bell _ zazvonit ,
bell _ rolničky , (n:)
bell _ zvonek , (n:)
bell _ zvon ,
bell ringer _ zvoník , (n:)
bell the cat _ risknout něco ,
bell-bottomed _ zvonovitý , (adj:)
bell-bottomed _ rozšířený do zvonu ,
bell-bottoms _ zvonové kalhoty ,
bell-ringer _ zvoník , (n:)
bell-shaped _ zvonovitý , (adj:)
Bella _ Bella , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
belladonna _ rulík zlomocný ,
Bellamy _ Bellamy , (n: [jmén.]) , (příjmení)
bellboy _ hotelový poslíček , (n:) , (pikolík)
belle _ krasavice ,
belles-lettres _ krásná literatura , (n:)
belles-lettres _ beletrie , (n:)
belletrist _ esejista , (n:)
belletristic _ beletristický , (adj:)
Belleville _ Belleville , (n: [jmén.]) , (příjmení)
bellhop _ pikolík , (n:)
bellhop _ hotelový poslíček ,
bellicose _ bojechtivý , (adj:)
bellicose _ agresivní , (adj:)
bellicosity _ bojovnost , (n:)
bellicosity _ agresívnost , (n:)
bellied _ břichatý , (adj:)
bellies _ břicha , (n:)
belligerence _ útočnost , (n:)
belligerence _ bojovnost , (n:)
belligerence _ bojechtivost ,
belligerency _ válkychtivost , (n:)
belligerent _ útočný , (adj:)
belligerent _ bojovný , (adj:)
belligerently _ nepřátelsky , (adv:)
belligerently _ agresivně , (adv:)
Bellingham _ Bellingham , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Bellini _ Bellini , (n: [jmén.]) , (příjmení)
bellman _ zvoník , (n:)
bellman _ hotelový poslíček ,
bellow _ zařvat , (v:)
bellow _ křičet , (v:)
bellow _ dunět ,
bellow _ řev , (n:)
bellow _ řvaní , (n:)
bellowing _ křičící , (adj:)
bellowing _ křičení , (adj:)
bellows _ měch , (n:)
bellows _ křičí , (v:)
bells _ zvonky , (n: pl.)
bells and whistles _ atraktivní vlastnosti navíc , (n: pl.)
bellwether _ vůdce , (n:)
belly _ bříško , (n:)
belly _ břich , (n:)
belly _ nadouvat se ,
belly _ břicho ,
belly button _ pupík ,
belly dance _ břišní tanec , (n:)
belly dancing _ břišní tanec , (n:)
belly laugh _ zasmání od plic ,
belly out _ nadmout se ,
belly tank _ přídavná palivová nádrž , , (oddělitelná)
belly up _ zbankrotovat , (v:)
belly up to the bar _ sedět blízko u baru ,
bellyache _ bolení břicha , (n:)
bellyband _ podpínka ,
bellybutton _ pupík , (n:)
bellyful _ dosyta , (n:)
Belmont _ Belmont , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Belmopan _ hl.m. - Belize , (n: [jmén.])
Belo Horizonte _ město - Brazílie , (n: [jmén.])
belong _ patřit ,
belong _ náležet ,
belong to _ příslušet , (v:)
belong to _ patřit , (v:)
belong to _ náležet , (v:)
belong to _ patřit k ,
belonged _ patřil , (v:)
belonged _ náležel , (v:)
belonging _ sounáležitost , (n:)
belongings _ věci ,
belongings _ osobní majetek ,
belongings _ majetek , (n:)
belongs _ patří , (v:)
Belorussia _ Bělorusko , ([zem.] n:)
beloved _ milá , (adj:)
beloved _ milenec , (n:)
beloved _ drahá , (adj:)
beloved _ milý , (adj:)
beloved _ milovaný ,
beloved fem _ milá ,
beloved masc _ milý ,
below _ pode ,
below _ níže ,
below _ pod ,
below _ dole ,
below the line _ pod čarou ,
below the poverty line _ za hranicí chudoby ,
below the poverty line _ velmi chudý ,
belt _ opasek , (n:)
belt _ hnací řemen ,
belt _ pásek ,
belt _ pás ,
belt along _ spěchat , (v:)
belt out _ vyřvávat ,
belt out _ hlasitě zpívat ,
belt you _ udeřit tě ,
belted _ opásaný , (adj:)
belted _ opásal , (v:)
belting _ výprask , (n:)
Belton _ Belton , (n: [jmén.]) , (příjmení)
belts _ pásky , (n: pl.)
belts _ opasky , (n: pl.)
beltway _ okružní silnice ,
beluga _ běluha , (n:)
belvedere _ belvedér , (n:)
bema _ kněžiště ,
bemire _ zablátit , (v:)
bemoan _ naříkat ,
bemoaning _ oplakávání , (n:)
bemuse _ zmást , (v:)
bemused _ zmatený , (adj:)
bemusedly _ zmateně , (adv:)
bemusement _ zmatení , (n:)
bemusement _ mystifikace , (n:)
ben _ hora , (n:)
Ben _ Ben , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Ben _ Benja , (n: [mužs. jméno]) , (zkráceno z: Benjamin)
bench _ hoblice ,
bench _ lavička , (n:)
bench _ lavice ,
benches _ lavičky , (n: pl.)
benchmark _ výkonnostní test , ([it.])
benchmarking _ výkonnostní testování , ([it.])
benchmarks _ srovnávací testy ,
bend _ záhyb , (n:)
bend _ ohýbat , (v:)
bend _ zkřivit , (v:)
bend _ ohnutí , (n:)
bend _ oblouk , (n:)
bend _ bend/bent/bent , (v: [neprav.])
bend _ hýbat se ,
bend _ ohnout ,
bend _ shýbnout , , ((shýbnout se))
bend _ zatáčka ,
bend _ ohyb ,
bend _ otočit ,
bend _ obrátit ,
bend _ naklonit ,
bend _ nahnout ,
bend _ nahnul ,
bend _ nahne ,
bend forward _ předklánět ,
bend over backwards _ udělat vše pro ,
bend the rules _ přimhouřit oko ,
bend your ear _ poslouchej mě! ,
bend your elbow _ vypít několik piv ,
bended _ ohnutý , (adj:)
bender _ ohýbač , (n:)
bender _ flám , (n:)
bending _ ohýbání , (n:)
Bendix _ Bendix , (n: [jmén.]) , (příjmení)
bends _ ohýbá , (v:)
beneath _ pode ,
beneath _ pod ,
beneath _ dole ,
benedick _ novomanžel , (n:)
benedict _ benedikt , (n:)
Benedict _ Benedict , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
benedictine _ benediktin , (n:)
benediction _ požehnání , (n:)
benedictory _ žehnající , (adj:)
benefaction _ dobročinnost , (n:)
benefactor _ dobrodinec , (n:)
benefactor _ donátor , (n:)
benefactors _ patroni ,
benefactress _ mecenáška , (n:)
benefice _ beneficium , (n:)
beneficed _ požívající prebendy ,
beneficence _ dobrodiní , (n:)
beneficence _ dobročinnost , (n:)
beneficent _ charitativní , (adj:)
beneficent _ dobročinný , (adj:)
beneficial _ užitečný , (adj:)
beneficial _ prospěšný , (adj:)
beneficial _ benefiční , (adj:)
beneficially _ prospěšně , (adv:)
beneficiaries _ příjemci dávek ,
beneficiary _ příjemce ,
beneficiary _ beneficiát ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line