Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo B : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : B

b _ b ,
B & B _ Ubytovna se snidani (Bed and breakfast) , (n.)
B and B _ Ubytovna se snidani (Bed and breakfast) , (n.)
b and w _ black and white , ([zkr.])
B/C _ BeCause (frequently just b/c) , ([zkr.])
B3 _ Blah, Blah, Blah , ([zkr.])
B4 _ Before , ([zkr.])
B4N _ Bye for Now , ([zkr.])
BA _ Budget Authority , ([zkr.] [voj.])
baa _ mečet , (v:)
baa _ mekot , (n:)
baa _ bekot , (n:)
baa _ bečet , (v:)
baa _ bekat ,
baa _ bečení , (n:)
baa-lamb _ jehňátko , (n:)
BAAC _ vnější koncentrace přípustná pro bioakumulaci , ([eko.])
baas _ pán , (n:)
baas _ pane ,
babbitt _ kompozice , (n:)
babble _ žvatlat , (v:)
babble _ blábolit , (v:)
babble _ blábolení ,
babble _ žvanění ,
babble _ kecat ,
babble _ žvatlání ,
babble _ žvanit , (v:)
babbler _ brepta , (n:)
babbler _ tlučhuba ,
babbling _ blábolení , (n:)
babbling _ žvanění , (n:)
babbling _ žvanění , (n:)
babbling _ blábolení , (n:)
Babcock _ Babcock , (n: [jmén.]) , (příjmení)
babe _ holka , (n:)
babe _ děťátko , (n:)
babe _ děvče ,
babe _ miláček , (n:)
babe _ brouček , (n:)
babe _ nemluvně ,
babel _ vřava , (n:)
babel _ zmatek , (n:)
babel _ změť ,
babel _ spleť ,
babel _ rámus , (n:)
babel _ motanice ,
babel _ babylón , (n:)
babelfish _ benátská rybka , (n.)
babes _ nemluvňata , (n:)
babes _ kočky , (n: pl.)
babes _ děvčata , (n:)
babies _ děti , (n: pl.)
baboon _ pavián , (n: [bio.] 6 6)
baboons _ paviáni , (pl. n: [bio.] 6 6)
babu _ pán , (n:)
babushka _ bábuška , (n:) , (přepis z ruštiny)
baby _ miminko , (n:)
baby _ malé dítě ,
baby _ kojenec , (n:)
baby _ dítě , (n:)
baby _ nemluvně ,
baby _ benjamínek ,
baby blues _ smutek těhotné ,
baby boom _ populační exploze , ([amer.])
baby buggy _ kočárek ,
baby carriage _ dětský kočárek , (n:)
baby doctor _ dětský doktor , (n:)
baby-sit _ hlídat , (v:)
baby-sitter _ opatrovatelka , (n:)
babyhood _ rané dětství , (n:)
babyhood _ dětství , (n:)
babyish _ dětský , (adj:)
babyish _ dětinský , (adj:)
Babylon _ Babylón , (n: [hist.] [zem.]) , (hl. město Babylónie)
Babylonia _ Babylónie , (n: [hist.] [zem.]) , (země mezi Eufratem a Tigridem, jihovýchodní část Mezopotámie)
Babylonian _ babylónský , (adj:)
Babylonians _ Babyloňané , (n: pl.) , (obyvatelé Babylónie)
babysit _ opatrovat , (v:)
babysit _ hlídat děti ,
babysitter _ opatrovnice , (n:)
babysitting _ hlídání dětí ,
BAC _ By Any Chance , ([zkr.])
baccalaureate _ hodnost bakaláře ,
baccalaureate _ bakalaureát , (n:)
baccalaureate _ bakalářství ,
baccarat _ druh karetní hry ,
baccarat _ bakarat ,
baccate _ bobulovitý , (adj:)
Bacchus _ Bacchus , (n: [jmén.]) , (příjmení)
bacciferous _ bobulnatý , (adj:)
baccivorous _ živící se bobulemi ,
baccy _ tabáček , (n:)
bach _ starý mládenec , (n:)
Bach _ Bach , (n: [jmén.]) , (příjmení)
bachelor _ starý mládenec , (n:)
bachelor _ svobodný mládenec ,
bachelor _ bakalář ,
bachelorhood _ staromládenectví , (n:)
bachelorhood _ hodnost bakaláře ,
bachelorhood _ bakalaureát ,
bachelors _ bakaláři , (n:)
bachelors _ staří mládenci ,
bachelor s degree _ bakalářský titul (Bc.) , (n:)
bacillar _ bakteriální , (adj:)
bacillary _ bakteriální , (adj:)
bacillary _ bacilární , (adj:)
bacilli _ bacil , (v:)
bacilliform _ baciloformní , (adj:)
bacillus _ bacil , (v:)
back _ zádový , (adj:)
back _ zpětný , (adj:)
back _ opěradlo ,
back _ opožděný , (adj:)
back _ odlehlý , (adj:)
back _ nezaplacený , (adj:)
back _ nazpět ,
back _ bek , (n:)
back _ dozadu ,
back _ hřbet , (n:)
back _ nazpátek ,
back _ zpáteční , (adj:)
back _ páteř ,
back _ podporovat , (v:)
back _ týl , (n:)
back _ zacouvat , (v:)
back _ obránce , (n:)
back _ couvat , (v:)
back _ zpět ,
back _ rub , (n:)
back _ zadní strana ,
back _ zpátky ,
back _ záda ,
back _ zadní , (adj:)
back and forth _ tam a zpátky; sem a tam , (adv:)
back at it _ návrat k něčemu ,
back at ya _ přeji tobě totéž ,
back away _ ustupovat , ([id.])
back door _ zadní dveře , (n:)
back down _ netrvat na čem , ([id.])
back down _ vzdát se , ([id.])
back entrance _ zadní vchod , (n:)
back of the neck _ týl ,
back off _ odprejsknout , ([id.])
back off _ stáhnout se , (v: [amer.])
back off _ odstoupit , (v: [amer.])
back off _ ustoupit , (v:)
back off _ vycouvat , (v:)
back office _ účetní a další oddělení poskytující servis zbytku firmy , (n.)
back on the track _ zpátky na stopě; správné cestě , (n.)
back on your feet _ uzdravení z nemoci ,
back order _ nevyřízená objednávka , (n:)
back out _ vykroutit se , ([id.])
back out _ vycouvat , ([id.])
back out _ odstoupit od smlouvy , ([id.])
back out of _ vykroutit se z čeho , ([id.])
back out of _ vycouvat z čeho , ([id.])
back somebody up _ podpořit někoho , ([id.])
back street _ zadní nebo vedlejší ulička , (n:)
back teeth _ stolička , , (zub)
back teeth are floating _ potřebovat močit ,
back to _ zpět k , , (n:)
back to square one _ začít znovu od nuly ,
back to the drawing board _ začít znovu od nuly ,
back to the grind _ návrat do práce ,
back up _ připravit zálohu souboru , ([id.])
back up _ krýt , ([id.])
back yard _ dvorek za domem ,
back you _ podporovat nějaké rozhodnutí , (n:)
back yourself into a corner _ nemít šanci úniku ,
back-formation _ zpětné tvoření slov ,
back-number _ zastaralý , (adj:)
back-up _ náhrada ,
back-up _ rezerva ,
back-up _ záloha ,
back-up _ zabezpečení ,
back-up _ zálohování ,
backache _ bolest zad ,
backbench _ zadní sedadla ve sněmovně ,
backbencher _ řadový člen parlamentu ,
backbite _ pomluva , (n:)
backbite _ pomlouvat , (v:)
backbiter _ pomlouvač ,
backboard _ opěradlo ,
backboard _ svislá deska , (n:) , (součást basketballového koše)
backbone _ páteř ,
backbreaking _ vyčerpávající , (adj:)
backbreaking _ únavný , (adj:)
backchat _ drzé odmlouvání ,
backcloth _ jevištní pozadí ,
backdate _ antedatovat , (v:)
backdated _ antedatoval , (v:)
backdoor _ zadní vrátka ,
backdrop _ prospekt , , (divadlo)
backdrop _ pozadí ,
backdrop _ horizont , , (divadlo)
backed _ vyztužený , (adj:)
backed _ podlepený , (adj:)
backed by gold _ krytý zlatem ,
backed up _ zazálohováno , (adj:)
backed-up _ zálohovaný , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line