Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

account for _ zodpovídat se , , ((z nečeho))
account for _ být poruchový , ([id.])
account for _ vyvádět , ([id.])
account for _ zlobit , ([id.])
account for _ zdůvodnit , ([id.])
account for _ zmařit , ([id.])
account for _ vysvětlovat , ([id.])
account for _ zahrnovat , ([id.])
account for sth _ činit ,
accountability _ zodpovědnost , (n:)
accountable _ zodpovědný , (adj:)
accountable _ vysvětlitelný , (adj:)
accountable _ odpovědný ,
accountable for _ odpovědný , , (za co)
accountable to _ odpovědný , , (komu)
accountable to sb. for st. _ odpovědný , , (komu za co)
accountably _ vysvětlitelně , (adv:)
accountancy _ účetnictví , (n:)
accountant _ účetní , (n:)
accountants _ účetní , (pl.)
accounted _ považován za , (n:)
accounting _ vykazování , (n:)
accounting _ účetnictví , (n:)
accounting cost _ účetní náklady ,
accounting departmen _ účtárna , (n:)
accounting entity _ účetní jednotka ,
accounting identity _ účetní identita ,
accounting price _ účetní cena , ([eko.])
accounting profit _ účetní zisk , ([eko.])
accounting system _ účetní systém , (n: [fin.])
accounts _ účty , (n: pl.)
accounts payable _ závazky ,
accounts payable _ věřitelské účty ,
accounts payable _ účty věřitelů ,
accounts payable _ účty dodavatelů ,
accounts payable _ účty dluhů ,
accounts payable _ kreditní účty ,
accounts receivable _ pohledávky ,
accounts receivable _ účty dlužníků ,
accounts receivable _ nezaplacené účty ,
accounts receivable _ účty odběratelů ,
accoutre _ vystrojit , (v:)
accoutred _ vystrojený , (adj:)
accoutrement _ náčiní , (n:)
Accra _ hl.m. - Ghana , (n: [jmén.])
accredit _ připisovat , (v:)
accredit _ akreditovat ,
accredit to _ připisovat , (v:)
accreditation _ akreditace , (n:)
accredited _ akreditován ,
accrete _ srůst , (n:)
accreted _ přirostlý , (adj:)
accretion _ srůst , (v:)
accretion _ přirůstání ,
accretive _ narůstající , (adj:)
accrual _ nárůst , ([eko.])
accrual _ přírůstek , (n:)
accruals _ nárůsty ,
accrue _ přirůst ,
accrue _ narůst ,
accrue _ přibýt, narůst , ([eko.])
accrue _ akumulovat , (v:)
accrue _ vzrůstat , (v:)
accrue _ vzejít , (v:)
accrue _ přirůstat , (v:)
accrue _ připadnout , (v:)
accrue _ připadat , (v:)
accrue _ přibýt , (v:)
accrue _ narůstat , (v:) , (např. o úrocích)
accrue from _ vzejít z ,
accrued _ narostlý , (adj:)
accrues _ narůstání ,
accruing _ časové rozlišení ,
acculturate _ asimilovat , (v:)
acculturated _ přizpůsobený , (adj:)
acculturated _ asimilovaný , (adj:)
acculturated _ asimiloval , (v:)
acculturation _ převzetí kultury ,
accumulate _ nahromadit se , ([eko.])
accumulate _ nashromáždit , (v:)
accumulate _ kupit , (v:)
accumulate _ akumulovat , (v:)
accumulate _ nahromadit , (v:)
accumulated _ nahromaděný , (adj:)
accumulated _ akumulovaný , (adj:)
accumulated water energy _ akumulovaná vodní energie , ([eko.])
accumulates _ hromadí , (v:)
accumulates _ akumuluje , (v:)
accumulating _ akumulující , (adj:)
accumulation _ hromadění , ([eko.])
accumulation _ nakupení ,
accumulation _ nahromadění ,
accumulation _ akumulace ,
accumulation area _ akumulační oblast , ([eko.])
accumulation coefficient _ kumulační koeficient (toxické látky) , ([eko.])
accumulation of toxic substances _ kumulace toxických látek , ([eko.])
accumulation pond _ akumulační rybník , ([eko.])
accumulative _ kumulativní , (adj:)
accumulative _ akumulační ,
accumulator _ akumulátor , (n:)
accuracy _ správnost , (n:)
accuracy _ preciznost , (n:)
accuracy _ přesnost ,
accurate _ precizní ,
accurate _ přesný ,
accurately _ přesně ,
accursed _ zlořečený , (adj:)
accursed _ zpropadený , (adj:)
accursed _ zatracený , (adj:)
accursed _ prokletý , (adj:)
accursed _ proklatý , (adj:)
accursed _ mizerný , (adj:)
accurst _ zpropadený , (adj:)
accurst _ zatracený , (adj:)
accurst _ prokletý , (adj:)
accurst _ mizerný , (adj:)
accusal _ obvinění , (n:)
accusation _ žaloba , (n:)
accusation _ obviňování , (n:)
accusation _ nařčení , (n:)
accusation _ obžaloba , (n:)
accusation _ obvinění , (n:)
accusations _ obvinění , (pl.)
accusative _ akuzativní , (adj:)
accusative _ akuzativ ,
accusatorial _ obžalovací , (adj:)
accusatory _ žalující , (adj:)
accusatory _ obviňující , (adj:)
accuse _ obvinit , (v:)
accuse _ nařknout , (v:)
accuse _ vinit , (v:)
accuse _ osočit , (v:)
accuse _ obžalovat , (v:)
accuse of _ obvinit z něčeho , (v:)
accused _ obviněný , (adj:)
accused _ obžalovaný ,
accuser _ udavač , (n:)
accuser _ žalobce , (n:)
accuses _ obviňuje , (v:)
accusing _ žalující , (adj:)
accusing _ vyčítavý , (adj:)
accusingly _ vyčítavě , (adv:)
accusive _ obviňující , (adj:)
accustom _ zvyknout , (v:)
accustomed _ obvyklý , (adj:)
accustomed _ navyklý , (adj:)
accustomed _ zvyklý na ,
accustomed _ zvyklý ,
ace _ eso ,
ace in the hole _ skrytý trumf ,
ace Rimmer _ Eso Rimmer , ([jmén.]) , (hrdina ze seriálu Red Dwarf)
acellular _ bezbuněčný , (adj:)
acentric _ excentrický , (adj:)
acerate _ jehlicovitý , (adj:)
acerb _ ostrý ,
acerbic _ kyselý , (adj:)
acerbity _ kousavost , (n:)
acerbity _ jízlivost , (n:)
acerbity _ trpkost ,
aces _ esa , (n:)
acetabulum _ kloubní jamka ,
acetal _ acetal ,
acetaldehyde _ acetaldehyd , (n:)
acetanilid _ acetanilid ,
acetate _ acetát , (n: [chem.])
acetic _ octový , (adj:)
acetic acid _ kyselina octová ,
acetify _ kvasit , (v:)
acetify _ zoctovatět , (v:)
acetify _ zkysnout , (v:)
acetify _ octovatět , (v:)
acetone _ aceton , (n: [chem.])
acetonemia _ acetonémie , (n:)
acetonic _ acetonový , (adj: [chem.])
acetonuria _ acetonurie , (n:)
acetose _ kyselý , (adj:)
acetose _ octový , (adj:)
AceTR _ Air core enhanced Turbo Rocket , ([zkr.] [voj.])
acetyl _ acetyl ,
acetylcholine _ acetylcholin , (n:)
acetylene _ acetylén , (n: [chem.])
acetylene tetrachloride _ acetylentetrachlorid , ([eko.])
acetylenic _ nenasycený , (adj:)
acetylsalicylic acid _ acylpyrin ,
acetylsalicylic acid _ kyselina acetylsalicylová ,
Achaean _ obyvatel starého Řecka , (n:)
Achaeans _ obyvatelé starého Řecka , (n:)
ache _ toužit , (v:)
ache _ pociťovat bolest ,
ache _ bolení , (n:)
ache _ bolet ,
ache _ bolest ,
ached _ bolel , (v:)
achene _ nážka ,
aches _ touhy , (n: pl.)
aches _ bolesti , (n:)
achievable _ dosažitelný , (adj:)
achieve _ dokázat , (v:)
achieve _ docílit , (v:)
achieve _ dokončit ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line